Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ronneby brunn och Brunnsparken

Ronneby brunn, Ronneby

Ronneby Brunnspark har en 300-årig historia. Det är en av Blekinges mest kända och välbesökta platser. Hit kommer människor för att njuta och aktivera sig i den gamla ståtliga parken med sina inbjudande gräsytor, pampiga träd och rika prunkande planteringar. Här ligger också ett 20-tal praktfulla, unika, välbevarade träbyggnader från brunnsepokens glansperiod, 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Hämta vatten från källan som gett namn åt parken

År 1705 upptäcktes den första surbrunnen, vilken omgående började användas som hälsobrunn. Denna källa sinade dock 1726, men redan samma år fann man en ny källa lite längre söderut. Den senare källan kom att kallas "Gamla källan" och är den plats där man fortfarande i dag kan hämta vatten.

Här byggdes ett brunnshus med väggar och tak för att skydda det mineralrika vattnet. Efter förebilder från bland annat Tyskland fick huset en tempellik utformning. Dagens byggnad vid Gamla källan uppfördes 1845 och är den äldsta bevarade brunnsbyggnaden i Ronneby Brunnspark. Vid källan bildades "Brunnsplanen", som genom åren har utvecklats och förändrats men som ännu i dag har samma funktion och läge.

Ronneby som kurort

Under hela 1700-talet var kurortsverksamheten ytterst blygsam. På 1820-talet fick verksamheten ett uppsving och man lät då uppföra bl.a. en danssalong, en pelarsal och ett brunnslasarett. På 1840-talet tillkom också en brunnssalong och en påkostad brunnskiosk. 1861 invigdes ett större badhus, vilket ingår i dagens byggnadsminne, och sommaren 1870 invigdes ett kallbadhus för havsbad på Karön utanför åmynningen. Man inrättade ångslupstrafik till ön, med turer från Ronneby och från brunnen. Därmed var Ronneby en av de få hälsobrunnar som också kunde annonsera sig som havsbadort.

Den stora utvidgningen och förändringen av Ronneby Brunnspark skedde under 1870-talet. 1873 bildades Ronneby Helsobrunns Aktiebolag och samma år köpte man in ny mark. Arkitekt Henry August Flindt anlitades för att upprätta en plan för det utvidgade brunnsområdet och året därpå, 1874, anställdes Flindts biträde Henrik Madelung som arbetsledare på plats i parken. Madelung kom att stanna i parken som arrendator fram till 1923 och hade stor betydelse för Brunnsparkens utveckling och utformning. Fortfarande i dag ser brunnsparken till stora delar ut som den utformades av Flindt och Madelung då.

Redan 1875 stod sex påkostade, tidstypiska villor färdiga att använda för uthyrning. Under 1880- och 1890-talet fortsatte expansionen. En gymnastikbyggnad, ett nytt brunnslasarett samt ytterligare ett antal villor uppfördes. 1897 invigdes det pampiga badhotellet som innehöll storslagna restauranger och societetslokaler med bl.a. festsal, läsesalong och biljardrum. Samma år invigdes också den stora brunnshallen. Ronneby Brunn hade nu blivit kurorten på modet och var, med sina närmare 3000 brunnsgäster per år, den största i landet.

En tid av förändring

Under 1920-talet minskade brunnsdrickningen allt mer och 1929 gick Ronneby Helsobrunns AB i konkurs. Kurverksamheten drevs dock vidare ytterligare några år, innan den slutligen upphörde helt 1939. Året därpå förvärvade Ronneby stad brunnsområdet med tillhörande byggnader. Det utarrenderades till RESO. Under efterkrigstiden revs en stor del av den gamla brunnsbebyggelsen, medan andra delar rustades upp. Ronneby Brunn försökte locka till sig en bredare publik och började i större utsträckning att satsa på konferens- och kursverksamhet.

Det gamla brunnshotellet brann ner till grunden i en häftig brand 1959. Därmed försvann en viktig symbol för Ronneby som en utav de mest framstående kurorterna i Europa kring sekelskiftet. År 1961 invigdes ett nytt hotell som i sin tur tillbyggts i etapper på 1960- och 1970-talen.

I dag har flertalet bevarade byggnader från 1800-talet och det tidiga 1900-talet fått nya användningsområden, till exempel som företagskontor, studentbostäder, vandrarhem och utställningslokaler. Genomgående är de olika byggnaderna exteriört och till viss del också interiört välbevarade. De flesta är uppförda i en rikt varierad träarkitektur och med en färgsättning som framhäver arkitekturens egenart. Många av dem har restaurerats under senare år.

Dagens brunnspark

Den vackra brunnsparken med anor från 1700-talet är också restaurerad och förnyad. En större förnyelse gjordes av landskaparkitekten Sven-Ingvar Andersson 1987, då bland annat dammarna, vattenfallet och en rad planteringar tillkom.

Parken, inklusive 17 äldre byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996. År 2003 blev området, inklusive Brunnsskogen, länets första kulturreservat.

Området i riksintresseområde för kulturmiljövården: Ronneby brunn – Blekan. Riksintresset kretsar kring kurorten Ronneby brunn som under slutet av 1800-talet utvecklades till landets mest besökta kurort. Den välansade osymmetriska parken och "den vilda naturen" är tidstypiska uttryck för den engelska parktradition som var högsta mode under Ronneby brunns storhetstid. Byggnaderna i parken representerar kurortens olika funktioner. Bebyggelsen som växte fram runt parken hade brunnen som förutsättning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Ronneby brunnspark, Ronneby

Ägare: Ronneby kommun

Byggnadsår: De tidigaste anläggningarna under tidigt 1700-tal. Merparten av de nuvarande byggnaderna från sent 1800-tal.

Funktion: Parkanläggning med byggnader innehållande kontor, arbetsplatser, kafé, Naturum med mera.

Arkitekt: Flera olika

Besök: Parken är öppen för allmänheten, endast vissa av byggnaderna är tillgängliga.

Byggnadsminnesförklarat: 1996

Hitta hit

Gå eller cykla

Du kan enkelt promenera eller cykla på cykelvägar till brunnsparken.

Med bil

Ronneby Brunnspark ligger i centrala delarna av Ronneby, följ skyltning till brunnsparken.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Du kan åka tåg eller buss till Ronneby resecentrum och därifrån är det ungefär 10 minuters promenad till parken.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss