Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grevagården

Grevagården

Den pampiga putsade gården längst ner på Borgmästargatan är från 1705 och var från början generalamiral Hans Wachtmeisters privatpalats, byggt i karolinsk stil. Arkitekt var Rudolf Bientz.

Byggnadens centrala del är i två våningar under säteritak med gavelpartier i tre våningar. Ändpaviljongernas säteritak har något utsvängd underdel. Byggnaden är uppförd i kalksten och tegel och putsad i lejongult med vita lister och foder. Taken är täckta med tegel och rödmålad plåt.

Greve Hans Wachtmeister, (vars ättling och namne ägde huset fram till 1971), byggde sitt palats vid en naturlig källa i den unga örlogsstaden Karlskrona i början av 1700-talet. Än i dag kan dörren till gårdens brunn ses bakom järndörren öster om dubbeltrappan som leder upp till den övre delen av barockträdgården.

Grevagården och dess trädgård var en av få privata bostäder som klarade den stora stadsbranden 1790. Idag kan alla njuta av den klassiska arkitekturen som till stora delar är bevarad. En omfattande renovering gjorde när länsmuseet tog över fastigheterna i kvarteret 1971-72 och Grevagården återställdes i möjligaste mån i sitt ursprungliga skick.

Blekinge Museum finns i merparten av byggnaderna i kvarteret och i det forna privatpalatsets östra del är det numera café och restaurang. En fika här ger verkligen en fläkt av århundradenas gång i Karlskrona, både inne bland de tjocka källarvalven eller ute i den strikt anlagda barockträdgården med dess kvadratiska terrasser.

Hörnbyggnaden i en våning är förvaltarbostad som uppfördes 1857, en envånings tegelbyggnad putsad i samma stil som Grevagården. Förvaltarbostaden moderniserades på 1960-talet.

Murarna mellan trädgårdens båda avdelningar är putsade i lejongult och vitt och pryds med rustika hörnkedjor och gråa pilastrar. I den övre delen av trädgården växer bland annat en plantan - en tebuske - och två fridlysta idegranar vilka sannolikt planterats när trädgården anlades på 1700-talet.

Grevagården förklarades som byggnadsminne 1967.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Borgmästaregatan 21, Karlskrona
Ägare: Stiftelsen Blekinge museum
Byggnadsår:1705
Funktion: Bostadshus, idag museum och restaurang
Arkitekt: Rudolf Bientz
Besök: Blekinge museums öppettider
Handikappanpassat: Ja
Byggnadsminne 1967 och 1976

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss