Asschierska huset

Asschierska huset, Karlshamn

Karlshamn stad fick sina stadsprivilegier 1666 av Karl den X. En tvåvånings korsvirkesbyggnad som uppfördes på "Fisktorget" (nuvarande kvarteret Arboga) 1666 fick tjänstgöra som kyrka, rådhus, tullhus, våghus och packhus.

Stadens första egentliga rådhus uppfördes strax före 1670 vid Stortorget, i det sydvästra hörnet av nuvarande kyrkokvarteret, men det fick inte stå länge. De revanschhungriga danskarna härjade Karlshamn 1678 och rådhuset lades i aska. Vid krigsslutet var ett nytt rådhus en av de byggnader det brådskade mest med att återuppbygga. Rådhuset placerades snett över Drottninggatan i förhållande till det nedbrunna husets läge. Det uppfördes 1682 i korsvirkesteknik med tegel från ett närliggande tegelbruk. Med sin korsvirkesfasad skilde sig byggnaden från de övriga timrade husen runt omkring.

I rådhuset inrymdes även stadens häkte och här fanns stadskällaren. Ursprungligen fanns på taket ett torn med klocka, "som nyttjas vid eldsvåda, vid allmän Rådhusstuga och vid auctioner" enligt Nils Henrik Sjöborg 1793. År 1814 hade rådhuset blivit för trångt och man flyttade tvärsöver torget till det Tiblerska huset, som revs 1897-98 och ersattes med dagens rådhus vilket byggdes på samma plats. Det gamla korsvirkeshuset blev ett borgarhem. Under 1800-talets första hälft förändrades det utvändigt i och med att korsvirkesfasaderna lades över med puts, en anpassning till den tidens klassicistiska byggnadsideal. Huset kom 1848 i den Asschierska släktens ägo och än idag kallas byggnaden för det Asschierska huset. I mitten av 1900-talet förvärvades huset av Svenska handelsbanken, som 1957 beslöt att restaurera det gamla rådhuset vilket vid den tiden var ganska nedslitet. Än idag huserar Handelsbanken i det anrika gamla rådhuset. Vid restaureringen påträffades de ursprungliga rejäla korsvirkesväggarna av kraftigt virke, gammalt vackert tegel och ordentliga bjälklag med kraftiga träbalkar. Interiört har moderniseringar gjorts med omsorg för att bibehålla den ursprungliga karaktären så långt som möjligt.

Asschierska huset förklarades som byggnadsminne 1982. Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlshamns stad och befästningarna. Stadskärnan utgör en av Sydsveriges bäst bevarade trästäder på intakt rutnätsplan från 1665. Asschierska huset är ett exempel på en mycket tidig offentlig byggnad och ger en god illustration till det stilinflytande från Tyskland – Holland som gällde vid denna tid. I byggnadsminnet ingår även korsvirkeslängan mot Christopher Schrödersgatan som troligen uppförts under slutet av 1600-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Drottninggatan 53, Karlshamn
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1682
Funktion: Rådhus, bostadshus och handelshus,
numera bostad och kontor.
Arkitekt: -
Besök: efter överenskommelse
Handikappanpassat: nej
Byggnadsminnesförklarat år 1982

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss