Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hokvinden

Hokvinden, Karlskrona

En hok, håck eller en hoch, bestod av pålar nedslagna i sjöbottnen. Pålarna fungerade som inhägnader för skeppstimret, som under den era då örlogsfartygen respektive master och mastbommar byggdes av trä förvarades i vattnet. I örlogsstaden Karlskronas motsvarigheter i England och Frankrike valde man att förvara masttimret i bassänger på land, eftersom tidvattnet hindrade en hokkonstruktion.

På några av hokpålarna byggdes i början av 1800-talet ett småbåtsskjul och byggnaden kom därefter att kallas Hokvinden. Konstruktionen är öppen och byggnaden saknar inredning interiört. Under slutet av 1990-talet genomgick byggnaden en stor takrenovering och i samband med den mättes byggnaden upp och detta arbete resulterade i en konstruktionsritning.

Vid en jämförelse av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona med andra liknande anläggningar står det klart att Hokvinden representerar en konstruktion som det finns få om ens några lämningar kvar efter på andra varvsplatser.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Kontakta oss
Anna-Karin Skiöld
Bebyggelseantikvarie
Avdelningen för samhällsutveckling
Anna-Karin.Skiold
@lansstyrelsen.se
010-224 01 96
Skicka meddelandeAktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Örlogshamnen, Karlskrona
Ägare: Fortifikationsverket
Byggnadsår: 1800-talets början
Funktion: Båtskjul
Besök: I samband med guidade turer
Handikappanpassat: Nej
Byggnadsminne 2007

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss