Hollströmska magasinet

Hollströmska magasinet, Karlskrona

Den vackra putsade trevåningsbyggnaden nere på Kungsbron renoverades smakfullt när Utvecklingsfonden flyttade in 1978. Då hade den ståtliga fastigheten sedan 1803 tillhört staten och använts som rustkammare, det vill säga persedelförråd för matros-, eldare- och hantverkskompanierna. I slutet av 1800-talet utökades rustkammaren med plats för ytterligare tre kompanier om 280 man för att slutligen 1903 få den sista kompletteringen med klädhängare och skofack.

Det går ännu idag i konferenslokalens takstol att se hur hela vindsvåningen en gång såg ut, där hänger de gamla klädkrokarna i takbjälkarna kvar som prydnad. På liknande sätt har äldre inredningsdetaljer använts på flera håll för att lyfta fram och dekorera den moderna kontorsfastigheten.

Huset byggdes av den första ägaren, sjömilitiekommissarien Carl Hollström (1728-1803), som ägde större delen av kvarteret längst ner mellan Alamedan och Östra Prinsgatan, kvarteret Hästkvarnen. Det vackra magasinet byggdes 1783 och användes då till proviant och spannmål.

Året efter sin pensionsavgång sålde Hollström sina tillgångar och ordnade ett storslaget bröllop för sin enda dotter och hennes kusin. Hon hade skött sin fars hushåll sedan hans tredje hustru gick bort 1775 och han överlämnade nu hela boet i sin mågs händer och bodde kvar i deras hem till sin död 1803. Då överläts "Hollströmska magasinet jämte tvenne bodar och en torkinrättning till Flottan under villkor att byggnaderna, då de för ändamålet ej vidare behövas, skola till staten återfalla".

Det vackra trevåningshuset i putsat tegel med fem fönsteraxlar och pilastrar under en tandsnittad taklist och plåttak förändrades och inreddes 1879 till rustkammare för Flottan och fungerade som sådant i mer eller mindre utsträckning under början av 1900-talet. I och med andra världskriget upptogs husets funktion som förråd igen, och det förblev så fram till att Örlogsbasen utrymde fastigheten 1978.

Nu reser sig Hollströmska magasinet i nyvunnen glans som en av flera ståtliga byggnader längs Kungsbron. 1982 blev fastigheten byggnadsminnesförklarad.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Kungsbron 5, Karlskrona
Ägare: Aktiebolag
Byggnadsår: 1783
Funktion: Förrådsbyggnad. Numera kontorslokaler.
Arkitekt: -
Besök: Under kontorens arbetstid
Handikappanpassat: Ja
Byggnadsminne 1982

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss