Möllerydsstugan

Möllerydsstugan Hjortsberga, Ronneby

Möllerydsstugan är en högloftsstuga av sydgötisk typ. Byggnaden består av en låg ryggåsstuga i mitten flankerad av två loft i två våningar.

Hustypen förekom även med endast en loftbyggnad. Mittdelen var det egentliga bostadsrummet med spis, medan loften användes för förvaring av spannmål, matvaror, kläder, tyg m.m. och ibland som gästrum. Typen anses ha uppkommit i städerna i Sydsverige, då man behövde en torr och säker förvaringsplats vid handeln med spannmål. Ett av Möllerydsstugans loft är placerat vinkelrätt mot stugan.

Mittpartiet, som är äldst, antas härröra från 1600-talet medan byggnadens yngsta parti, det östra högloftet daterats till 1800-talet. Hustypen är känd sedan tidig medeltid och var fram till 1800-talet, då framkammarstugan blev vanlig, det vanligaste bostadshuset i norra Skåne, Halland och Blekinge. Möllerydsstugan, som uppvisar en rad mycket ålderdomliga byggnadsformer, har till stor del bevarat sin ursprungliga karaktär och är idag det enda sydgötiska huset med två loft i Blekinge som står kvar på sin ursprungliga plats. Huset är rödfärgat med vita knutar. Övervåningen på den tvärställda äldre loftbyggnaden har mot entrésidan en utkragning vars nederkant är dekorerad med ett tandsnitt. Fram till 1948 fungerade Möllerydsstugan som åretruntbostad. Idag är det sommarbostad.

Möllerydsstugan förklarade som byggnadsminne 1982. Stugan är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Johannishus åsar, Vång, Johannishus gods som representerar ett slottslandskap med stordriftsprägel, förknippat med 1600-talets förverkningsprocess och med välbevarade och omfattande fornlämningsmiljöer samt kyrkomiljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Tolsebodavägen 4
Ägare: Privat
Byggnadsår: Äldsta delen 1600-tal
Funktion: Bostad
Arkitekt: -
Besök: Öppen vid speciella tillfällen och efter överenskommelse
Handikappanpassat: nej
Byggnadsminnesförklarat år 1982

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss