Bröderna Mårtenssons båtbyggeri

Br Mårtenssons båtbyggeri, Karlskrona

På Östra Hästholmen i Östra skärgården ligger det båtbyggeri som under hela 1900-talet gjorde de kända allmogebåtarna. Bröderna Mårtenssons båtbyggeri har kallats "allmogebåtens högborg" och var vida känt utanför Blekinge för sin båtbyggarskicklighet.

Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och praktiskt taget komplett och fullständigt bevarat med tillhörande utrustning, fasta och lösa inventarier. Här tillverkades träbåtar helt enligt traditionella metoder.

Bröderna Mårtensson, Hugo, Karl och Göte, var den sista generationen Mårtensson av tre som byggde och reparerade träbåtar. De tog vid det hantverk deras far Johan och farfar Ola lärt ut. Men dessa jobbade oftast hemma hos beställaren och under enklare former.

Brödratrion startade Bröderna Mårtenssons båtbyggeri 1912 och de har under årens lopp byggt över tusen båtar av varierande längd och storlekar. När de slutade sitt arbete i början av 1990-talet försvann en 150-årig tradition från båtbyggeriet på Östra Hästholmen.

Bröderna har utvecklat den för Blekinge så typiska jaktkanoten och den, oftast motorförsedda, snipan. Båda dessa båtar var sjövärdiga, smidiga och lättmanövrerade i den ofta grunda blekingska skärgården.

Den första verkstaden byggdes 1912 och kunde bygga båtar som var 23 fot långa. 1934 byggdes en större verkstad med vind och två tjärpappklädda tak i anslutning till havet. Byggnaden är rikligt försedd med spröjsade fönster då det var viktigt att få in mycket ljus i lokalen. Åt havssidan har verkstaden två dubbeldörrar för att ta ut och in båtar genom.

Moderna verktygsmaskiner installerades och drevs från början av en bilmotor som stod placerad utomhus. 1940 gick båtvarvet över till eldrift och några år senare anlades stenkaj och stenbryggor, med sten från dagbrott på ön Inlängan. En större slip kombinerad med en rälsbunden båtvagga byggdes också. Intill uppfördes en smedja där alla beslag till båtarna smiddes och galvaniserades.

Det var i den här nya verkstaden som bröderna byggde drygt tusen träbåtar varav de flesta levererats till östra Blekinge, men även en del för försäljning till övriga landet.

1997 förklarades Bröderna Mårtenssons båtbyggeri som byggnadsminne.

Anläggningen är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Östra skärgården i Blekinge. Området speglar människans kontinuerliga och mångsidiga utnyttjande av skärgården. Fångstmannen, fiskaren och bonden har här avsatt väl läsbara spår. Det kulturlandskap, som uppkommer med den fasta bosättningen på de större av öarna fr.o.m. 1700-talet, präglar ännu dagens landskapsbild.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Östra Hästholmen, Torhamn
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1934
Funktion: Båtbyggeri
Arkitekt: -
Besök: Öppet för visning efter överenskommelse
Handikappanpassat: delvis
Byggnadsminnesförklarat år 1997

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss