Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sölvesborgs slottsruin

Foto: Jan Andersson

Slottsruinen i Sölvesborg ligger romantiskt på en hög kulle med utsikt över vattnet. Runt omkring breder en lummig park ut sig med byggnader från 1800-talets början. Här låg under medeltiden en av Blekinges allra viktigaste platser.

Borgen i Sölvesborg var hjärtat i Sölvesborgs slottslän och härifrån styrdes tidvis hela Blekinge av kungens tillsatta länsherre. Borgen har varit en stark och imponerande fästning. Till och med den höga kullen som borgen ligger på är skapad av mänsklig hand med bara spade och skottkärra till hjälp.

Hur högt själva borgtornet varit från början det ingen som vet i dag. Men baserat på liknande bevarade borgar och de fem och en halv meter tjocka grundmurarna, räknar man med att tornet borde ha varit omkring 35 meter högt eller kanske till och med något högre.

Runt omkring tornet har det legat fyra slottslängor som i en kvadrat uppe på kullen. Ungefär där dagens slottsbyggnad och slottslängor ligger låg slottets förborg, där man hade stall, ladugård och andra ekonomibyggnader. Hela komplexet skyddades dessutom av en dubbel vallgrav.

Begynnelsen

Det är svårt att veta exakt när den första befästningen på platsen kom till då kullen höjts i omgångar och alla byggnader som lagts ovanpå. År 1263 var Valdemar av Braunschweig länsherre i Sölvesborg och någon form av befästning bör ha funnits där senast då.

Platsen är strategiskt lagd längs Kungsvägen som gick från Skåne och vidare in genom Blekinge. Genom att lägga borgen vid vattnet gick det också att kontrollera trafiken här samtidigt som det snabbt och smidigt gick att nå borgen via båt för bud, förnödenheter och förstärkningar. Blekinge låg ju fram till 1658 invid Sveriges gräns och krig mellan grannländerna var vanligt förekommande. Genom sitt läge i västra Blekinge gav borgen inte ett så starkt skydd för Blekinge, men den låg som ett lås mot Skåne.

Man vet inte säkert, men man tror att det kan vara under kung Erik Menveds tid (1286–1319) som borgen byggdes ut i sitt fullbyggda skick. Erik hade en intensiv byggverksamhet och lät exempelvis anlägga det liknande tornet Kärnan i Helsingborg.

Muren i Sölvesborgs slottsruin är en skalmur med en kärna av sten och bruk. Ytter- och innerväggar byggdes i tegel som vid den här tiden ännu var rätt ovanligt och ett statusmaterial. Tornet byggdes 16-kantigt i botten och troligen 8-kantigt lite längre upp. En inbyggd trappa längs tornets sida gav tillträde till de olika våningarna.

Senare under 1300-talet hamnade Danmark i en svår kris och alltmer av landet pantsattes till tyska furstar. När den danske kungen så småningom dog 1332 var deras makt så stor att någon ny kung inte tillsattes. De tyska furstarna hade över lag ett dåligt rykte och behandlade ofta sina underlydande bönder med hård hand. Antagligen var det till mångas lättnad när den svenske kungen Magnus Eriksson lyckades få köpa loss Skåne och Blekinge för en stor summa pengar. Missnöjet med de tyska furstarna bröt till slut ut i uppror i Danmark och Valdemar Atterdag blev ny kung. Han tog tillbaka Danmark bit för bit och 1360 kom turen till Blekinge och borgen hamnade åter i dansk hand.

Crème de la crème

Sölvesborgs slott var den viktigaste fästningen i Blekinge och hade ett strategiskt läge. Drottning Margareta och Erik av Pommern är två regenter som varit flitiga besökare på slottet. Flera strider har stått vid borgen och här har både Engelbrekt, och Knut Karlsson Bonde har intagit borgen.

Ivar Axelsson Tott var länsherre här på 1400-talet, men hamnade i konflikt med kungen som fick belägra borgen för att få bukt med honom. Här har också Jens Holgersson Ulfstand varit länsherre, annars mest känd för att ha låtit uppföra Glimmingehus. En annan kändis är den danske amiralen och kaparen Sören Norrby som var djupt involverad i Gustav Vasas uppror och striderna mellan kungarna Kristian II och Fredrik I. Han var länsherre i Sölvesborg 1525-26.

I slutet av borgtornets historia var Verner Parsberg kommendant. Han införskaffade kanoner till borgen. Vi vet inte exakt var de placerades, men förstärkningsarbeten gjordes på tornet och i Kärnan gjordes likadant och kanoner placerades på den översta våningen. På 1800-talet ska man också ha hittat järnkanoner i botten på tornet i Sölvesborg. Så sannolikt har kanonerna satts in på översta våningen i tornet.

Borgens fall

Borgens fall kom den 6 september 1564 under det Nordiska Sjuårskriget. Den danske kommendanten Verner Parsberg insåg att han inte skulle kunna hålla slottet mot den svenska hären som var på väg utan lät borgen bli lågornas rov. Tiden och utvecklingen hade kommit i kapp borgen.

Den nya tidens kanoner kunde lätt förgöra tornet. Så efter freden reparerades bara tornet delvis och användes som fångtorn under 1600-talet och fick alltmer förfalla. Slottslängorna runt tornet fortsatte man dock använda i ytterligare tvåhundra år och användes som rustkammare, frustuga, salthus, kansli, skrivarstuga och kök. När man insåg att borgtornet inte längre skulle komma att återuppbyggas började det så småningom att brytas ned och stenen återanvändas.

Delar av tornet återfinns som byggmaterial i den nya slottsbyggnaden, men också många hus och eldstäder i Sölvesborg ska vara uppförda av tornmaterial. Till och med herrgårdsbyggnaden i Elleholm ska ha fått teglet till sina eldstäder från Sölvesborgs slottsruin.

Jordbruket och dagens slott

Förutom att vara en försvarsanläggning, hade Sölvesborgs slott ett stort jordbruk under och var ett administrativt centrum. Detta fortsatte att vara i drift även om själva borgtornet var raserat. Sölvesborgs län fanns kvar ett tag efter att svenskarna tog över 1658, men underordnades det generalguvernement som upprättades för de erövrade områdena.

År 1680 upphörde det definitivt i och med att Blekinge blev ett eget län styrt från Karlskrona. Allt mer av slottets verksamhet kom att flytta ned till förborgens plats. Det var ohänset att ta behöva ta sig upp för borgkullen hela tiden, särskilt nu när borgens militära funktion upphört. Kring 1750 såldes borgen och dess marker till privata ägare och i samband med detta slutade de gamla slottslängorna att användas.

Gårdens bostadshus brann ned 1795 och som ersättning uppfördes dagens slottsbyggnad 1802 av löjtnant Gustaf Carl Adolf Fredrik Schult. Från början hade det bara en våning, men en andra våning uppfördes 1841-43. Dagens ladugårdslängor och den intilliggande inspektorsbostaden uppfördes 1833-35. Åren 1940-42 grävdes delar av borgen ut under Lars-Göran Kindströms ledning. Då var borgen närmst en övervuxen ruinhög, men restaurerades i samband med utgrävningarna.

Slottets förfall slutade dock inte utan på 1980-talet bröt man ned ruinen från elva meters höjd ned till dagens. Ruinen var i ett dåligt skick och man befarade ras. Förfarandet kring rivningen sköttes hårdhänt och skapade stor upprördhet i Sölvesborg. 2004 slog olyckan till igen, den här gången i ladugårdlängorna som brann ned till grunden efter att blixten slagit ned. Nya tak och innerkonstruktioner har dock återskapats i ursprungligt skick.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: 1300-tal till 1750

Socken och kommun: Sölvesborgs socken i Sölvesborgs kommun

Lämningstyp: Slott/herresäte

Skött yta: 4812 m2

Markägare: Sölvesborgs kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge & Sölvesborgs kommun

Skyddsform: Fornlämning, Sölvesborg 17 & 70

Hitta hit

Kommer du norrifrån in i Sölvesborg längs Snapphanegatan så är det skyltat Sölvesborgs slott till vänster strax inne i samhället. Följ skyltningen så är du snart på slottsområdet där det finns gott om parkeringsplats. Här ligger det ”nya” slottet och ladugårdslängorna. Fortsätter att traska förbi dessa mot vattnet, så ser du den stora kullen med ruinen ovanpå.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss