Varmbadhuset i Karlskrona

Varmbadhuset, Karlskrona

Karlskrona badhus är ett av Sveriges äldsta badhus och ojämförligt det bäst bevarade. Det har dessutom varit i drift sedan det startade. Med sin utsökta fasadarkitektur och omsorgsfullt utarbetade detaljer är det en utmärkt exponent för sin tid.

Badhuset uppfördes 1903-04 av Karlskrona Varmbadhus AB och ritades av den berömde badhusarkitekten Wilhelm Klemming. Av hans badhus finns bara badhuset i Karlskrona och Centralbadet i Stockholm kvar. Båda är i jugendstil.

I varmbadhuset i Karlskrona finns fortfarande första och andra klassens bassänghallar bevarade intakta. Detsamma gäller i huvudsak också tvättstugan med sin manuella hiss och trapphallarna. Många fina, tidstypiska detaljer finns kvar såsom mässingsstänger, järnsmide, trappräcken och målade glasdörrar.

Enligt den tidens syn skulle badhusen inte bara erbjuda möjlighet att tvätta sig utan också vara ljusa och välkomnande och en tillflyktsort för den som söker avkoppling och vila. Allt detta avspeglar sig i Klemmings planlösning.

Karlskrona varmbadhus är en unik byggnad med för tiden många nyskapande idéer. Jugendstilen är utförd med stor finess. Fasaderna är symmetriskt ordnade kring en mittaxel med huvudentrén markerad med böljande ornamentik och festlig uppglasning under ett konstfullt torn. Varje våningsplan avspeglas i fasaderna med fina naturstensarbeten.

Bassängrummen har en ovanlig skönhet, framförallt den övre med sin taklanternin. Byggnadstekniken var djärv med två bassänger liggande över varandra, en teknik som var möjlig tack vare att en nymodighet, armerad betong användes.

1992 blev varmbadhuset byggnadsminnesmärkt. Badhuset ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Riksintresset består av flera olika delar, varav en del är den i stort genomförda stadsplanen som skiljer staden i ett civilt och ett militärt område. Stadsplanen upprättades 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Inom stadsplanen ryms både äldre civil bebyggelse, ofta i trä, och militära institutionsbyggnader. Fästningsgördeln med bastionerna på Trossö och befästningarna Kungsholmsfort och Drottningskär är en viktig del av riksintresseområdet. Örlogsvarvet med sina ofta monumentala byggnader och produktions- och proviantområdet på Stumholmen är en annan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Norra Kungsgatan 32, Karlskrona
Ägare: Karlskrona kommun
Byggnadsår: 1903-1904
Funktion: Badhus
Arkitekt: Wilhelm Klemming
Besök: Under badhusets aktuella öppettider. Lokaler kan hyras.
Handikappanpassat: Delvis
Byggnadsminne 1992

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss