Tjurkö stenbrott

Stenbrottet på Tjurkö brukar omtalas som Blekinges första riktiga industri och är i dag länets största fornvårdsområde. Här kan du gå bland gamla stenbrott som minner om en tid då Tjurkö stod för en viktig export till kontinenten.

Stenbrytningen var under 1800-talet och början av 1900-talet av stor betydelse och skapade en stor mängd arbetstillfällen vid de olika stenbrotten. Särskilt stort var det i vid den steniga Smålandskusten och i Blekinge.

Framväxten av städerna och infrastruktur i både Sverige och nere på kontinenten skapade en enorm efterfrågan på byggnadssten. Ön Tjurkö utanför Karlskrona låg bra till; fin sten fanns nära havet så att man slapp långa transporter till hamnen. Stenen kunde därför samlas nere vid kajerna för att transporteras på kölar till tyska hamnar och ibland längre än så.

Vandra bland forna stenbrott

Hela Tjurkö är nästintill ett enda stort stenbrott med bebyggelse för arbetarna. På stora delar av ön har växtligheten tagit över efter stenbrottens nedläggning och det kan vara både svårt och farligt att vandra bland brotten.

På det område som vi på länsstyrelsen sköter är brotten och stenhögarna framröjda och här finns både vandringsstigar och informationsskyltar.

Det är mäktigt att vandra bland de forna stenbrotten och förstå vidden av brytningen och se detta förödda och såriga stenlandskap breda ut sig åt alla håll. Även om detta är Blekinges största fornvårdsområde, där över 14 hektar röjs, så inser man hur liten del av det totala området det rör sig om när forna vägar och brott fortsätter in bland vegetationen utanför det uppröjda området.

Storskalig industri

Stenbrytning hade förekommit på Tjurkö redan tidigare, bland annat till Kronans fästningar, men den mer industriella brytningen tog sin början 1862 då den tyske konsuln Franz Herman Wolff köper upp mark på Tjurkö för att starta storskalig stenbrytning.

Stenbrottet på Tjurkö brukar omtalas som Blekinges första riktiga industri. Under 1800-talet ändrades produktionen från att bryta sten till olika byggnationer som hus, hamnar, kanaler och monument till att huvudsakligen inrikta sig på gatsten från 1890-talet och framåt.

Vid sekelskiftet var stenbrytningen den viktigaste industriella näringen i Blekinge och på Tjurkö låg det största och mest välorganiserade brytningsföretaget. Som mest bodde 1 200 personer på Tjurkö och de flesta i arbetsför ålder var kopplade till stenbrytningen.

Infrastrukturen på Tjurkö byggdes ut och vägar, hamnar, bryggor och lokal järnväg anlades. Alla människor behövde förstås någonstans att bo och förutom bostadshus uppfördes också affärer, matställen, kontor, inspektorsbostad och kyrka. Mycket av bebyggelsen finns kvar, men är nu till största del fritidsboenden.

Straffångar utförde tungt arbete

Vid stenbrottet arbetade från 1872 och fram till 1894 också straffångar som ett sätt att sona sina brott. Straffångarna hade förstås begränsad rörelsefrihet och bevakades. De omkring 400 fångarna arbetade med enkla men tunga uppgifter och lastade, sprängde sten, grävde ut för att frilägga sten, tillverkade borrhål för sprängning och rensade undan skravelsten.

Fångarna och deras väktare hade flera kaserner och byggnader varav de flesta nu är rivna. En större stenbod som fungerade som proviantförråd och matsal för vaktkonstaplarna finns dock fortfarande kvar. Fångarna byggde också kyrkan, som sedan 1929 flyttats till ett annat läge på ön.

Slutet av en epok

År 1906 tog Svenska Granitindustrier över och inriktade sig mer mot makadam. Man hade en gigantisk stenkross, enligt vissa uppgifter den största i Europa, och som dagligen förvandlade åtskilliga ton sten till makadam.

Ett svårt avbräck för stenbrytningen i hela landet kom dock med första världskriget. Stenen kunde inte längre exporteras till Tyskland där man haft den största avsättningen. Verksamheten upphörde gradvis och på 1930-talet slutet man bryta ny sten. Den sista gatustenen höggs 1956.

Stenbrottet i dag

Det finns många spår av den omfattande verksamheten, vissa tydligare än andra. Om du följer den uppmärkta vandringsleden kan du se flera av de stående byggnaderna och grunder från fångbaracken. Stigen går ner till hamnen och är nyligen renoverad av länsstyrelsen. Vägen passerar också ett enormt stenbrott, Vrålebo, som var det största brottet på ön.

På flera ställen ser du spår av den järnväg som gått vid stenbrotten. Längs leden finns även en stenhuggarbod som är uppförd efter gammal förlaga. Skyltar som berättar om stenbrytningen och de olika anläggningarna finns utplacerade längs vandringsleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Datering: 1862-1956

Socken och kommun: Tjurkö socken i Karlskrona kommun

Lämningstyp: Stenindustri

Skött yta: 142 122 kvadratmeter

Markägare: Karlskrona kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge och Karlskrona kommun

Skyddsform: Riksintresse för Kulturmiljövård K16

Hitta hit

Ta av E22:an mot Sturkö i Torstävarondellen. Följ skyltning mot Sturkö och sedan vidare till Tjurkö. När vägen delar sig en bit in på Tjurkö svänger du höger och kör i nästan två kilometer. Svänger vänster där det står Tjurkö stenhuggeriområde på en skylt. Efter 400 meter ser du en stor parkering på höger sida. Bredvid finns också Restaurationshuset där det sommartid finns kafé och en liten utställningslokal med en modell av området som det såg ut vid sekelskiftet 1900. Nära kaféet finns även en toalett som är tillgänglig för allmänheten.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss