Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Backagården i Hakarp

Backagården i Hakarp, Ronneby

Backagården ligger vackert på en höjd i Bräkneåns dalgång. Tät vegetation omger gården som i övrigt är belägen i ett landskap av öppen åkermark.

Backagården består idag av en mangårdsbyggnad och ett härbre. Övriga ekonomibyggnader låg fram till 1959 i u-form framför mangårdsbyggnaden och gav anläggningen som helhet en götisk gårdsutformning av ett slag som tidigare var vanlig i denna del av landskapet. Härbret var fram till 1959 sammanfogat med en trelängad ekonomibyggnad. Vid ekonomilängans rivning påträffades årtalet 1746 inristat i en bjälke. Det kan antas att såväl ekonomibyggnaden som mangårdsbyggnaden uppförts detta år.

Mangårdsbyggnaden är en tvåvånings framkammarstuga, vars rumsindelningen förmodligen inte har förändrats sedan byggnadstiden. På vindsvåningen finns målningar med religiösa sentenser i kalligrafisk skrift, målade av konstnären Ola Olsson, som tros ha bott i gården under 1950-talet.

Mangårdsbyggnadens väggar är timrade och klädda med röd träpanel med vita snickerier.

Byggnaden har sadeltak täckt med målad plåt.

Vid mangårdsbyggnadens västra gavel ligger ett härbre som uppvisar en rad ålderdomliga drag. Härbret har en svalgång, d.v.s. en öppen eller, som i det här fallet, täckt gång längs husets övre våning. Taket på härbret lades om med halm år 2000.

Backagården i Hakarp uppvisar ett byggnadsskick som var vanligt förr i tiden och förklarades som byggnadsminne 1979.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Hakarpsvägen 44
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1746
Funktion: Bostad, lantgård
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1979

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss