Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Augerum, gamla och nya herrgården

Augerums gamla herrgård, Karlskrona

Augerums herrgård består av två gårdar, Nya herrgården och Gamla herrgården.

Nya Herrgården är den gulputsade byggnaden mitt emot Augerums kyrka, på andra sidan vägen. Gamla herrgården ligger en bit bort om man följer vägen, en mindre sluten gårdsmiljö från 1700-talet med en gulmålad huvudbyggnad och två flyglar. Mellan Gamla och Nya Herrgården ligger herrgårdens många ekonomibyggnader, stall, loge, vagnslider, vedbod, m.fl.

Till båda herrgårdsbyggnaderna hör trädgårds- och parkanläggningar.

Augerums herrgård är ett mycket välbevarat exempel på en högreståndsmiljö med förankring både i stadskultur och en mer agrar kultur. Kombinationen med de två huvudbyggnaderna spänner över en för Karlskrona och Blekinge viktig epok. Bevarade byggnader och gårdsanläggningar från första hälften av 1700-talet saknas nästan helt i hela länet.

Gamla herrgården är gårdens äldsta huvudbyggnad som med sina två lika stora flyglar uppfördes omkring 1720. De bildar tillsammans en tät gårdsmiljö. Gamla huvudbyggnaden är i två våningar av timmer, panelad och gulmålad med vita knutar och vita lövsågade fönsterfoder. Samtliga fönster är sexdelade. Ytterdörrarna är av gustaviansk typ på franska gångjärn med handtag och klinka på hjärtformigt dörrbleck.

Vid en varsam modernisering av huset på 1970-talet togs gamla detaljer fram och restaurerades. Bland annat visade sig de täckta trägolven vara ursprungliga och ett inbyggt räcke ovanför en trappa vara av karolinsk typ, liksom ett räcke på vinden. Moderniseringen gjordes i samråd med länsantikvarie och annan expertis.

Nya herrgårdens interiör är i stort orörd sedan 1800-talets mitt och byggnaden är med sin starka prägel av empire av stort miljö- och arkitekturhistoriskt värde. Park- och trädgårdsanläggningen bedöms trots sitt fragmentariska skick som kulturhistoriskt mycket intressant med stora möjligheter till restaurering.

Ekonomibyggnaderna speglar i huvudsak det uppsving och ökad bärkraft som jordbruket fick i mitten av 1800-talet.

Nya herrgården är uppförd i en stram sparsmakad senklassicism med ett anspråkslöst och symmetriskt fasaduttryck. Bara byggnadens väl tilltagna mått vittnar om en burgen monumentalitet. Upphovsmannen har arbetat med raka former utan dekorelement, horisontellt burna linjer av oljemålat trä medan fasadytorna är av enkel slät puts.

Upphovsmannen är okänd, ritningen är odaterad och osignerad, men det finns inget som tyder på att den är exklusiv för Augerum. En snarlik herrgårdsbyggnad finns på Bubbetorps gård, väster om Augerum.

1993 blev Augerums herrgård förklarad som byggnadsminne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fakta nya herrgården

Adress: Augerums gård, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: Cirka 1810
Funktion: bostad
Arkitekt: okänd
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1993

Fakta gamla herrgården

Adress: Augerums gård, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: Cirka 1720
Funktion: Bostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1993

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss