Alltidhults skola

Alltidhults skola, Ofofström

Alltidhults skola är en välbevarad typisk landsbygdsskola i Jämshögs socken. Den kan sägas representera en mindre och lantlig skoltyp där en stor del av det svenska folket en gång fick sin utbildning. År 1842 antogs folkskolestadgan som föreskrev en obligatorisk folkskola. Två år senare öppnade Alltidhult sin första skola på byns allmänning. Skollokalen utgjordes då av ett torp som flyttades från sluttningen mitt emot allmänningen. 1877 byggdes skolan till med en riktig skolsal. De tidigare lokalerna i det gamla torpet blev lärarbostad med tre rum och kök vilket ansågs som en mycket förnämlig bostad med den tidens mått.

Alltidhults by består av ett tiotal spridda hus belägna på en stenig landremsa mellan sjöarna Halen och Raslången. Skolhuset är en timrad envåningsbyggnad på en hög murad stengrund. Fasaden är klädd med rödfärgad oprofilerad locklistpanel med vitmålade snickerier. Sadeltakets träspån är sedan 1936 täckt med svartmålad pannplåt. Byggnadens två entréer har vackert snidade empiredörrar.

Skolsalen har tunna spegeldörrar, ett trägolv av smala plank och längs väggarna står några gamla låga enkla träbänkar kvar. Vedlåren och väggskåpet där kartor och skolplanscher ännu förvaras finns kvar. Även lärarbostaden är välbevarad med äldre dörrar, lister och trägolv. I två av rummen finns runda kakelugnar med ljusgult kakel. Under skolsalen finns en källare och den öppna vinden sträcker sig över hela skolbyggnaden.

På husets baksida finns en stenmursinhägnad trädgård. Här fanns tidigare en skolträdgård där varje elev hade sin egen lilla täppa. Vid skolan finns också ett äldre uthus som har innehållit vedbod, stallspiltor och avträde för både elever och skolpersonal

Under 1880-talet nådde elevantalet i Alltidhults skola sin kulmen med över 50 barn. Därefter sjönk elevantalet till 20-30 barn runt sekelskiftet. 1943 fanns endast en elev kvar och skolan stängdes.

Två kända författare har anknytning till Alltidhult och skolan. Sven-Edvin Salje anses vara den svenska bonderomanens förnyare och fyra av hans böcker har filmats. Han skrev romaner med motiv hämtade från bygden och Alltidhult. Salje mötte sin blivande hustru när hon arbetade som lärarinna i skolan och han lär ha tillbringat många skrivande stunder i lärarbostaden.

Författaren och nobelpristagaren Harry Martinson gick i Alltidhults skola 1913-14 när han som sockenbarn var inhyst på en gård i byn. I den självbiografiska romanen ”Nässlorna blomma” beskriver han bl.a. sin tid i byn. Han har även skrivit dikten ”Alltidhult”.

I dag förvaltas byggnaderna av Alltidhults intresseförening och används som samlingslokal för bygden och för lägerverksamhet sommartid. Skolan byggnadsminnesförklarades 2005.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Alltidhultsvägen 47, Olofström
Ägare: Alltidhults intresseförening
Byggnadsår: 1877
Funktion: Byskola, idag samlingslokal
Besök: Efter överenskommelse
Handikappanpassat: nej
Byggnadsminnesförklarat år 2005

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss