Televerkshuset, Karlshamn

Televerkets hus, Karlshamn

I ena hörnet av Karlshamns torg ligger det anrika Telegraf- och Posthuset. Den rustika byggnaden uppfördes 1913 i nationalromantisk stil. När det storslagna huset byggdes sparade man vare sig på material eller rymd. Huset står på en välhuggen granitsockel. Fasaden är murad av hårdbränt, mörkrött tegel och med dekorativa mönstermurningar över fönstren. Taket består av glaserat brunrött tegel. Den stora entrén har en rumshöjd på 5,5 m.

Telegraf- och Posthuset är ett rustikt monument som bl.a. berättar för oss om teknikens stora framsteg under perioden efter sekelskiftet.

Fastigheten förklarades som statligt byggnadsminne 1993 och övergick till byggnadsminne enligt Kulturminneslagen 2005.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlshamns stad och befästningarna. Stadskärnan utgör en av Sydsveriges bäst bevarade trästäder på intakt rutnätsplan från 1665. Under 1700-talet delas staden upp i olika områden. Längs Drottninggatan ligger de största gårdarna och österut därifrån anläggs mindre köpmanna- och hantverksgårdar. Sjöfolks- och fiskarkvarter växer upp i söder medan arbetarnas stadsdel kommer att ligga i väster utanför själva rutnätsstaden. I köpmannakvarterens gathus inryms bostad och lokaler för handel. Inne på gården ligger magasin och andra ekonomibyggnader. Efter den stora branden 1763 utvecklas en speciell panelarkitektur. Under 1800-talet får husen en mer anspråksfull fasadutformning med en dominerande portal placerad mitt på huset. Runt sekelskiftet 1900 uppförs offentliga byggnader främst i anslutning till torget. Även flerbostadshus uppförs och teglet blir allt vanligare som byggnadsmaterial.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Kungsgatan 44
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1913-1915
Funktion: Kontor
Arkitekt: Fredrik Olaus Lindström (1847-1919)
Besök: I de publika delarna av huset
Handikappanpassat: ja
Byggnadsminnesförklarat år 1993

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss