Rösena vid Saltäng

Foto: Svante Warfvinge/Blekinge museum

Bygden runt Förkärla har varit väldigt rik och framträdande under bronsåldern. Vid Saltäng kan du hitta flera stora gravmonument.

Av gårdarna med åker och äng finns det sällan kvar synliga lämningar ovan mark. Annat är det med gravarna. För de främsta i det dåtida samhället anlades stora stenrösen på högt belägna platser, där de var tänkta att blicka ut över bygden till tidernas slut. Här vid Saltäng går en slinga på en och en halv kilometer där du kan passera nio av dessa stora gravmonument.

Höga Rör – från gravröse till gränsmarkör

Rösena uppe på höjderna här i Saltäng har aldrig undersökts arkeologiskt. Gropar i flera av dem visar dock att man varit här och sökt efter skatter. Inte allt för sällan fick sådana gropar också tjänstgöra som jaktvärn innan jakttornens tid. Genom undersökningar av andra rösen vet vi att de flesta är uppförda under äldre bronsålder (1700-1100 f.Kr).

Rösena har sedan använts under lång tid för återbegravningar, ibland i hundratals år. Under yngre delen av bronsåldern var det vanligt att man brände de döda och samlade ihop resterna i en urna eller näverask. Urnorna kunde då gravsättas i ett befintligt röse.

Det största röset i området kallas för Höga Rör och är fyra meter högt och 26 meter i diameter. Läget uppe på höjden gör att det upplevs ännu större. Detta röse fick en ny användning i samband med att bygderna delades in i socknar under medeltiden. Höga Rör kom då att utgöra en del av gränsen mellan Listerby och Förkärla socknar. I dag ser rösena ut som stora stenhögar för blotta ögat, men ibland gömmer sig andra konstruktioner inuti. I Höga Rörs fall kan man se kallmurar inuti röset som syns där sten plockats bort.

Spår av äldre jordbrukslandskap

Gravarna efter dåtidens mäktiga individer kan vi fortfarande se i landskapet, medan husen och åker och äng är borta sedan länge. I närheten av röseslingan i Saltäng finns dock spår från förhistoriskt jordbruk som klarat sig ända fram till i dag.

Strax öster om röseslingan, där vägen går in mot Saltäng, ligger ett röjt och skyltat område. Här finns stenröjda små åkrar med röjningsrösen, plöjningshak och terasskanter. Här ligger också två så kallade domarringar, gravar uppförda under mitten av järnåldern. I många fall har spåren efter de äldre odlingslandskapen odlats bort genom åren, men det här området har klarat sig gott från senare tiders uppodlingsiver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: ca 1700 f.Kr- 500 e.Kr.

Socken och kommun: Förkärla socken i Ronneby kommun

Lämningstyp: Rösen, domarringar, fossil åker

Skött yta: 29 017 kvadratmeter

Markägare: Johannishus gods

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Fornlämning, Förkärla 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33 & 38

Hitta hit

Ta vägen söderut från Förkärla kyrka. Efter 700 meter svänger en väg av mot höger till Saltäng. På din vänstra sida ligger då den fossila åkermarken. Kör in på vägen mot Saltäng och följ den i ungefär 500 meter. I slutet följer ett hjorthägn på höger sida. I slutet på hjorthägnet finns utrymme att parkera bilen och också en öppning in i hjorthägnet. Härifrån går det en markerad runda runt på höjderna och rösena och där du efter en och en halv kilometer kommer tillbaka till utgångspunkten. Det kan dock vara lite svårt att hitta, så ta gärna med telefonen till hjälp.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss