Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gamla vattenverksanläggningen, Froarp och vattenreservoaren, Pengaberget

Froarps vattenverk, Karlshamn

Under senare delen av 1800-talet hade Karlshamns stad stora problem med sin färskvattenförsörjning. Dricksvatten och vatten till matlagning fick hämtas i det fåtal brunnar som fanns inom stadens gränser eller i källor utanför staden. Visserligen fanns på torget en allmän brunn, försedd med pumpanordning, men vattenkvaliteten var usel, liksom i de övriga brunnarna i staden. Vid långvarig torka hände det att vattnet i brunnar och källor sinade. Klädtvätt skedde i Mieån, där klappbroar och tvätthus hade uppförts.

1887 gjordes den första stora utredningen angående anläggandet av nya vatten- och kloakledningar i staden. Utredningen, som gjordes av dåvarande stadsingenjören Nils Börring, resulterade i ett beslut att uppföra ett vattenledningsverk vid Långasjön, ca fem kilometer norr om staden, på mark tillhörande Froarps by. Kostnaderna beräknades uppgå till 450 000 kr. I ett detaljerat förslag skulle vattnet från Långasjön passera genom en filteranläggning, samlas upp i en reservoar och därifrån ledas genom rör till Stenbacka och Jannebergs ägor och längs landsvägen till Norreport. Huvudledningen skulle därifrån fortsätta till Hinseberget, där en högreservoar skulle uppföras. 1895 beslöt Stadsfullmäktige att genomföra konstruktionen av vatten- och kloakledningar. Inklusive kostnader för expropriation, inköp av fastigheter, stensättning etc. beräknades kostnaderna bli 600 000 kr. I Froarp uppfördes 1901-1903 en vattenverksbyggnad, pumphus, kulvertar, dammar samt en maskinistbostad. Högreservoaren kom att byggas på Pengaberget under samma period. Summan för hela projektet slutade på 56 000 kr mindre än beräknat.

Vattenverksbyggnaderna i Froarp är exteriört och interiört mycket välbevarade. Själva vattenverksbyggnaden, pumphuset och ingången till kulverten är uppförda i block av huggen granit, i en teknik som uppvisar stort yrkeskunnande. Taken på vattenverksbyggnaden och pumphuset är täckta med grönmålad plåt. Snickerier, som dörrar och fönster m.m., är påkostade och bevarade sedan byggnadstiden.

Även interiört är byggnaderna mycket välbevarade. Den tekniska utrustningen med pumpar, rörledningar o.s.v. har bevarats i det närmaste intakt, även om moderniseringar av delar av denna utrustning skett under den tid vattenverket var i bruk.

Maskinistbostaden med tillhörande uthus är exteriört förändrade sedan byggnadstiden.

Det gamla vattenverket i Froarp lades ned i mitten av 1960-talet, då ett nytt vattenverk uppfördes någon kilometer därifrån.

Reservoaranläggningen på Pengaberget består av en tornbyggnad, och under denna, i en uppförd kulle, själva reservoaren. Utvändigt är tornet helt bevarat sedan byggnadstiden. Det är byggt av huggna granitblock och täcks av en kopparplåtsklädd lanternin med hög spira. Kullen omges av murar av huggen granit, i en teknik som uppvisar stort yrkeskunnande. Trappor av granit leder upp till tornbyggnaden. Idag är anläggningen tom, den var i bruk fram till 1967. Pengaberget lämpar sig som ett stadsnära utflyktsmål i Karlshamn. Här kan man både studera den rustika vattentornsanläggningen och njuta av en underbar utsikt över Karlshamn och skärgården. Även vattenverket i Froarp lämpar sig som ett intressant och naturskönt utflyktsmål.

Vattenverket i Froarp förklarades som byggnadsminne 1994 och reservoaren på Pengaberget 1995.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta
Froarps vattenverk

Adress: Grönviksvägen 1, Asarum
Ägare: Karlshamns kommun
Byggnadsår: 1901-1903
Funktion: Vattenverk, pumphus
Arkitekt: -
Besök: Öppet för besök, dock endast utomhus.
Byggnadsminnesförklarat år 1994

Fakta
Pengabergets vattenreservoar

Adress: Vid en stig som utgår från Myntvägen 34
Ägare: Karlshamns kommun
Byggnadsår: 1903
Funktion: Vattenreservoar
Arkitekt: -
Besök: Endast utomhus
Byggnadsminnesförklarat år 1995

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss