Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gamla mastkranen

Gamla mastkvarnen

En av Karlskronas välkända profiler är den gamla mastkranen inne på varvet. Den byggdes 1803 och servade Femfingerdockorna. Här mastades skeppen av innan de lades in i docka.

Mastkranen konstruerades av mekanikern och överstelöjtnanten Jonas Lidströmer som år 1781 följt med Af Chapman till Karlskrona. Byggnadens totala höjd är 42 meter och underdelen av tornet är tolv gånger tolv meter. Mastkranen är sex våningar hög och på andra och tredje våningen finns två stora gångspel med tolv bommar på varje. Med två man vid varje bom behövdes det 96 man för att få full kraft på spelen. Från dessa gick vinschar och draglinor upp genom kanaler i murväggarna och upp till kranhuvudet där ett flerskuret block ytterligare förbättrade lyftkraften. En våning till krävdes för att kunna dra in lasten mot kranbyggnaden, då kranhuvudet inte var rörligt.

Den gamla mastkranen är byggd i tegel, kranhuvudet är av trä och taket klätt i koppar. Maskineriet i byggnaden är ännu intakt. 1960 ersattes gamla mastkranen av den moderna Portalkran 14. 1969 blev gamla mastkranen byggnadsminne.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Karlskronavarvet
Ägare: SAAB Kockums AB
Byggnadsår: 1803-1806
Funktion: Mastkran, idag sammanträdesrum
Arkitekt: Jonas Lidströmer, Fredrik Blom
Besök: Endast guidad visning
Handikappanpassat: Nej
Byggnadsminne 1969

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss