Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rådman Lunds gård

Rådman Lunds gård, Karlskrona

Långt ner på Hantverkaregatan 38 ligger ett köpmannahus från början av 1700-talet. Rådman Lunds gård anses som ett ovanligt vackert exempel på ett karolinskt bostadshus. Gården uppfördes mellan 1712 och 1715 och beboddes av ägaren, rådmannen och köpmannen Christian Fredrik Lund till dennes död 1746.

Om rådman Lund låter historien berätta att han hade synnerligen svårt att tillträda sitt ämbete. Trots att han valdes till rådman hade han skaffat sig en mäktig och temperamentsfull motståndare, landshövding Göran Adlersten, som vid två tillfällen såg till att C F Lund blev förbigången. Först sedan kungliga senaten tog i med hårdhandskarna tvingades Adlersten utnämna Lund till den viktiga posten som rådman.

Adlersten hade inte minsta klagomål att anföra mot rådman Lund, men det hade nog stört landshövdingen att Lund alltid hade uppträtt oförskräckt och utan kryperi försvarat borgerskapets privilegier inför honom, berättar historien. För övrigt kan nämnas om Adlersten att han fick en egendomlig död. År 1713 satte han ett fågelben i halsen och ställde sig på händerna mot en vägg för att undgå kvävning. Han stötte då huvudet så häftigt i golvet att han bröt nacken och dog omedelbart.

Rådman Lunds gård är känd för de vackra tak- och väggmålningarna i färgrik och frodig barock i flera rum som är bevarade ända från tiden när gården byggdes. De är av hög kvalitet och sannolikt utförda av konstnären Johan Columbus.

1830 till 1903 ägdes Rådman Lunds gård av den italienska släkten Brusquini och kallas därför ibland för Brusqvinska gården. Mellan 1917 och 1995 tillhörde fastigheten Karlskrona stad och nu är den åter i privat ägo. 1949 gjordes en genomgripande renovering av hela gårdskomplexet då vägg- och takmålningar konserverades.

Gården består av en huvudbyggnad mot gatan och en gårdsflygel. Byggnaden står på en låg källarvåning av sten och är två våningar hög, timrad och panelad under tegeltäckt sadeltak. Fasaden indelas av lisener, vilka liksom foder och dörrlister är vitmålade, medan väggarna är röda.

Rådman Lunds gård blev byggnadsminne 1964.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Hantverkaregatan 38, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: Cirka 1712-15
Funktion: Handelsgård. Nu privatbostad.
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminne 1964

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss