Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Treklasens gravfält

Vid Treklasen ligger några av Förkärla sockens omkring 300 kända förhistoriska gravar. Området är Blekinges största sammanhängande fornminnesområde och har blivit utsett som riksintresse för kulturmiljövården.

Förkärla är Blekinges minsta fastlandssocken och på en yta som upptar en procent av Blekinge återfinns sju procent av de förhistoriska gravarna. Detta har gjort att den förhistoriska bebyggelseutvecklingen har gått att kartlägga ovanligt tydligt.

Byarna Stora och Lilla Vambåsa, vars marker gravfältet ligger på, kom tidigt att hamna under det stora godskomplexet vid Johannishus. På det stora godset rationaliserades jordbruket och mindre bördiga marker lade man inte resurser på att odla upp. På markerna bedrevs också ett extensivt skogsbruk och betesdrift. Detta har bidragit till så många gravar har bevarats fram till idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: ca 300-700 e.Kr.

Socken och kommun: Förkärla socken i Ronneby kommun

Lämningstyp: Gravfält med stensättningar, resta stenar, dommarringar och röse

Skött yta: 10 100 m2

Markägare: Johannishus gods

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Fornlämning, Förkärla 63

Hitta hit

Från E22:an sväng du av norrut i Hasslörondellen. Följ vägen förbi stenbrottet på vänster sida tills vägen svänger åt vänster. Där tar du höger och kommer efter 100 meter till en väg till vänster. Där får du parkera bilen vid en bom och sedan gå ungefär 150 meter så ligger gravfältet på höger sida.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss