Anglemåla östra gravfält

Det rekonstruerade skålformade kärlet kommer från det närbelägna gravfältet i Leråkra. Det finns lite olika varianter av gravurnor, men detta var ett sätt de kunde se ut på. Foto: Christina Karlsson/Statens Historiska museum

Runt byn Anglemåla finns tre gravfält bevarade, delvis från olika tider. Samtliga gravfält sköts av länsstyrelsens fornvård och går att besöka.

Det östra gravfältet har åtta gravar. Det har dock med största sannolikhet begravts många fler personer på gravfältet. Dels var det vanligt att man återkom till större gravar som rösen och fortsatte att begrava folk under lång tid. Dels är det vanligt att det finns många fler gravar som inte syns ovan mark.

Gravar från brons- och äldre järnålder

Av de äldsta gravarna här räknar man de båda gravrösena som ligger här. Dessa magnifika gravar, varav den största är 17 meter i diameter trots att den har använts som stentäkt, har synts långväga. Vanligen är dessa anlagda under den äldre bronsåldern (ca 1700-1100 f.Kr.) över en av dåtidens mest betydande personer och sedan använda fram under yngre bronsålder (1100-500 f.Kr.) då man fortsatt att begrava folk i röset.

Det stora röset undersöktes på 1890-talet och man kunde då se kallmurade konstruktioner inne i röset och hittade också flera urnebegravningar. Det är vanligt att man brände den döde, samlade ihop kvarlevorna och gjorde just så här och lade kvarlevorna i en urna eller en näverask och grävde ned i röset.

Att rösena ibland använts ännu längre ser i gravröset på Anglemålas västra gravfält där en begravning har skett långt fram under järnåldern (500- f.Kr.-1066 e.Kr).

Av de övriga gravar finns två stensättningar med ett mittröse och två kvadratiska stensättningar, dessa daterar man oftast till äldre järnålder (500-f.Kr-400 e.kr). De kvadratiska har ofta visat sig vara delvis ännu senare, till omkring 200-500-tal. Kvadratiska stensättningar påträffas sällan i marginalbygderna utan vid byar med gamla anor.

En rund stensättning som återfinns på gravfältet är en gravtyp som förekommer under lång tid och kan härröra från både brons- och järnålder. Den sista graven är en oregelbunden stensättning. Dateringen av dessa är svåra att uttala sig om innan de undersökts. Senare tider kan ha skadat graven och gjort att det fått sin ovanliga form.

Anglemåla och Viet

Första gången vi stöter på namnet Anglemåla är år 1583. Namnet kommer sig av Angleån som löper förbi ägorna. Åns namn härrör från angla, det vill säga att fiska. Slutändelsen Måla betyder närmst mäta i betydelsen uppmätt område. Målanamnen i Blekinge är vanliga från högmedeltiden (1250-1350).

Att det har funnits bebyggelse i området längre än så är ju gravarna ett tydligt bevis för. Men det har tagit lång tid innan byarnas position i landskapet blir låst. Kanske så långt fram som i början av medeltiden. Längre tillbaka har läget för gårdarna inte varit lika reglerat och bebyggelsen har i större grad flyttat runt på ägorna. Kanske är det nu på 1200- eller början av 1300-talet som Anglemåla hamnar på det läge det har än idag.

Vid byn Anglemåla finns en mycket spännande plats som kallas för Viängen. Ett vi var under järnåldern namnet på en helgedom eller kultplats. Alla gravar och även omgivande byar talar för att det varit en betydelsefull plats här om kring under järnåldern.

Man har aldrig hittat några spår efter viet. Men det hade man å andra sidan inte heller i det nu kända Västra Vång som innan 2004 hade ett Vi-namn knutet till sig och många gravar i området. Så håll ögonen öppna…

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: 1700 f.Kr. – 500 e.Kr.

Socken och kommun: Edestads socken i Ronneby kommun

Lämningstyp: Gravfält med rösen och stensättningar

Skött yta: 2725 m2

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Fornlämning, Edestad 78

Hitta hit

Kommer du österifrån så sväng åt vänster i Björketorp/Leråkra-krysset. Följ vägen i nästan tre kilometer, sedan finns där en blå skylt ”Gravfält” som pekar åt vänster. Följ vägen i ca 500 meter så tar vägen slut. Till höger ligger Anglemåla, rakt fram en gård och till vänster ligger en höjd med gravfältet.

Det är ont om bra parkeringsplatser, men det brukar gå att få rum med någon enstaka bil. Passa gärna på att besöka de andra två gravfälten när du ändå är här. Det första ligger på vänster sida om du kommer fram till villabebyggelsen i Anglemåla och har stora fina skeppssättningar. Efter villabebyggelsen ligger en höjd på höger sida, där bland annat ett stort röse ligger.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss