Lyckeby källa, brunnsöverbyggnad

Lyckeby källa, Karlskrona

Den spännande överbyggnaden på Lyckeby källa har en fantasieggande bakgrund. Överbyggnaden tillkom på initiativ av det mystiska ordenssällskapet Pro Lantura, som hade som en av sina främsta uppgifter att värna just om källan i Lyckeby.

Den tempelliknande överbyggnaden tillkom 1795. Då hade det glada (får man förmoda) ordenssällskapet funnits i nio år och varje år den 19 augusti, deras konstitueringsdag, samlats för att dricka Lyckeby källas friska vatten innan de begav sig vidare till värdshus.

Ordenssällskapet är i mångt och mycket fortfarande en gåta. Namnet Pro Lantura har lockat många bygdekännare och historiker att försöka få ihop en förklaring till. Lantura är inte ett latinskt ord, utan förmodas vara en förkortning. Ingen vet det korrekta svaret eftersom det ursprungliga ordenssällskapet firade sin sista årshögtid den 19 augusti 1821. Varthän deras eventuella akter eller formulär då fördes vet ingen.

Pastor Ove Offerman skriver i sin bok "Lyckeby i svunnen tid" om Pro Lantura: "Eftersom källan låg så, att den var tillgänglig för både folk och boskap, beslöt orden Pro Lantura att låta överbygga den med ett litet stenhus samt anordna en pumpinrättning, så att källvattnet skulle vara lätt tillgängligt för alla. Årtalet 1795 står inristat på byggnaden jämte bokstäverna EUDMTKW, vilket lär betyda: Enighet Uppbyggde Dessa Murar Till Källans Wård."

Den 19 augusti 1991 återuppstod Pro Lantura i Lyckeby på initiativ av styrelsen för hembygdsföreningen Lyckeby Gille och en av de första sakerna sällskapet tog itu med var frågan om att få brunnsöverbyggnaden i Lyckeby källa byggnadsminnesförklarad. Det blev den 1995.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Källevägen, Lyckeby
Ägare: Karlskrona kommun
Byggnadsår: 1795
Funktion: Vattenbrunn
Arkitekt: -
Besök: Platsen är tillgänglig för allmänheten
Handikappanpassat: Ja
Byggnadsminne 1995

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss