Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordö missionshus

Jordö Missionshus, Karlskrona

Missionshusen började byggas runt sekelskiftet 1900 i skärgården, ofta efter stora uppoffringar av fattiga skärgårdsfiskare, småjordbrukare och stenhuggare. Under början av 1900-talet var missionsrörelsen stark. Man träffades hemma hos varandra och läste ur bibeln och sjöng sånger. Många människor var engagerade och det kunde bli trångt i stugorna.

Den första byggstenen till Jordö missionshus lades sommaren 1928 och på hösten stod huset färdigt. Några entusiaster hade länge samlat in pengar av lokalbefolkningen och slutligen fick man hjälp av missionsföreningen på Hasslö.

Två av initiativtagarna var stenhuggarna Axel Karlsson och Fritiof Svensson Gylling som också högg husets stenfot. Konstnären Axel Pettersson, känd som "Målare Pettersson", målade huset invändigt, gjorde dekorationer och skrev visdomsord på väggarna.

Missionshuset på Jordö var något så annorlunda som en samlingslokal för olika församlingar. Här höll både baptister, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen sina sammankomster. Under åren har huset även använts för syföreningsmöten och söndagsskoleverksamhet.

Missionshuset är både i detaljerna och sett till helheten mycket välbevarat. Utformningen och materialbehandlingen är utförd med stor omsorg. Byggnaden är uppförd under en period då byggmaterialindustrin expanderade, därför finns flera nya material och tekniker representerade tillsammans med äldre hantverksbaserad byggnadsteknik.

Huset är uppfört direkt på urberget. Fasaden är rödmålad med vita knutbrädor, fönsterfoder och vindskivor. Taket lades om 2001.

På nedervåningen finns en större sal samt förstuga och kök. På vinden finns en mindre kammare. Den nästan kvadratiska salen har ljusblå väggar med sirliga blomsterbårder och en 130 cm hög bröstningspanel som är målad i björkimitation. Fondväggen har en väggmålning med ett brunt kors på blå bakgrund i ett rundat fält. På fondväggen och på den västra väggen finns fyra deviser av Målare Pettersson:

Bered dig att möta din Gud
Gud är Kärleken
Det är Fullkomnadt!
Gud är Trofast!

Vid fondväggen finns ett lågt podium med talarstol och tramporgel. Salen är försedd med tio roströda bänkar i trä.

Sedan 1986 ägs huset av Stiftelsen Jordö Missionshus. Numera används missionshuset för gudstjänster, byalagssammankomster, vägföreningsmöten och kulturella evenemang.

Missionshuset blev byggnadsminne 1993.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Norra Jordövägen 18, Nättraby

Ägare: Stiftelsen Jordö

Byggnadsår: 1928

Funktion: Missionshus

Arkitekt: -

Besök: Efter överenskommelse, i övrigt endast utomhus

Handikappanpassat: nej

Byggnadsminnesförklarat: 1993

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss