Saltkokningshuset

Saltkokningshuset, Karlskrona

För bara några generationer sedan var insaltning av färska varor den vanligaste metoden att konservera mat. Salt var således nödvändigt för att garantera örlogsmanskapets proviant. I krigstid kunde man inte lita på att salttransporterna skulle gå ostörda. Därför var det viktigt att trygga saltförsörjningen genom egen tillverkning. Mängder av vatten fick kokas för att få ut de erforderliga kvantiteterna.

Saltkokningshuset är placerat i direkt anslutning till Lakegodsmagasinet där saltet användes för konservering av råvarorna. Maten förvarades sedan i Kungshallsmagasinet innan den delades ut till det hungriga och, snart därefter, törstiga manskapet.

Saltkoknings- och saltmagasinet lär vara byggt mellan 1820 och 1847 och det fungerade under Flottans senare tid som förråd för måltavlor och lektionssal vid skytteövningar.

Huset byggdes om och fick ny panel efter en ritning av Ahlborn 1878 för att bättre ansluta till grannen Lotsstugans ornerade utseende. Byggnaden fick snickarglädje i schweizerstil och för den tiden modern färgsättning.

Saltkokningshuset har varit en viktig länk i förädling och konservering av livsmedel och är det enda kvarvarande av Flottans enklare träbyggnader på Stumholmen. Funktionen var unik.

1992 blev Saltkokningshuset byggnadsminne. Huset ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Stumholmen planlades redan i 1683 års befästningsplan för örlogsbasens olika försörjningsändamål. Under 1740-talet tog flottans personal över huvudansvaret för utformningen av varvens och eskaderns byggnader från fortifikationen. Ingenjörskonstens innovationer i konstruktion och arkitektonisk utformning kombinerades med timmermännens formtradition där hantverkarna hade använt samma snickeriprofiler i 300 år. Byggnaderna på Stumholmen fick en strikt exteriör utformning med få ornamenteringar. Kontraster bildades dock genom valet av fasadmaterial, exempelvis grå kalksten mot rödtjärade paneler. Byggnaderna som uppfördes under det tidiga 1800-talet utformades med klassicistiska drag med influenser från den tidens arkitekturideal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Stumholmen, Karlskrona

Ägare: Samfällighetsförening

Byggnadsår: Någon gång 1820-1847

Funktion: Saltkokningshus och saltmagasin

Arkitekt: -

Besök: Nej

Byggnadsminnesförklarat: 1992

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss