Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindströmska gården

Lindströmska gården

Den här delen av Karlskrona klarade sig undan lågorna vid stadsbranden 1790 och många hus från den tidigaste stadsbebyggelsen finns bevarade i kvarteret vid Alamedan.

Lindströmska gården på Alamedan 13 är uppförd någon gång vid 1600-talets slut. Den förste kände ägaren dateras emellertid inte förrän 1706, då pastor Gustaf Adolf Fult flyttar in.

Som huset såg ut då är i stort sett detsamma som i dag, ett typiskt "karlskronahus" av furutimmer i en våning vilande på en relativt hög stenfot under brant valmtak. Sedan dess har taket brutits och fasaden åt gatan försetts med en frontespis. Vid en renovering 1880 fick Lindströmska gården sin nuvarande exteriör med liggande panel och utskjutande fönsterstycken.

Om pastor Fult berättas bland annat att han lät muta sig till tjänsten som pastor i Hjortsberga och Edestad församlingar. I domkapitlets arkiv finns ett brev till biskopen bevarat där Gustaf Adolf Fult skriver i sin ansökan: "…skolandets förvisso utav mig då strax till Eders faderliga högvördighet eller ordres femtio specieriksdalrar erläggas…". Biskop Linnerius verkade i alla fall tycka att det var i sin ordning och utsåg Fult till pastorsämbetet 1719 och då flyttade han med sin familj från Lindströmska gården i Karlskrona.

Efter pastorn blev kammarrådet och sedermera landshövdingen Adam Johan Raab gårdens ägare. Han gjorde en strålande karriär och var gift tre gånger. Andra äktenskapet blev dock kort och tragiskt, hans fru dränkte sig i brunnen på Alamedan.

Många framstående personer har bott i Lindströmska gården som fått sitt namn efter en av de senaste ägarna, urfabrikören H.A. Lindström.

En del äldre detaljer finns bevarade inne i huset. I salen finns en takmålning med marina motiv utförd omkring 1700 av Johan Columbus. Frånsett en fyrfyllningsdörr av 1600-talstyp, två gustavianska kakelugnar och dubbeldörrar från 1800-talets förra del, har inredningen tillkommit vid moderniseringar vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet.

Gårdsflygeln är troligen tillbyggd vid 1700-talets slut. Den är i två våningar, timrad och panelad under papptäckt tak. Vid en ombyggnad under 1800-talets senare del inreddes vinden till en lägenhet och samtidigt tillkom ett tvåvånings trapphus.

1992 blev Lindströmska gården byggnadsminne. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Alamedan 13, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1690-talet
Funktion: Bostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminne 1992

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss