Skärva herrgård

Skärva, Karlskrona

Ett av Karlskronas mest sällsynta arkitektoniska verk är Skärva Herrgård mellan Nättraby och östra infarten till centrum. Den märkliga byggnaden är resultaten av att två egensinniga begåvningar kom samman, viceamiralen och skeppsbyggaren Fredric Henric av Chapman och överamiralen, konstnären och arkitekten Carl August Ehrensvärd, i slutet av 1700-talet. De båda skapade tillsammans flera fantastiska byggnadsverk inom örlogsbasen och varvet.

När af Chapman 1785 köper en del av Skärva för att låta bygga sitt lantställe, något som var vanligt för adeln eller den högre borgarklassen på den tiden, tar han hjälp av sin gamle vän Ehrensvärd. Af Chapman var då 64 år gammal och han hade bestämt sig för att hans lanthus skulle bli något helt annorlunda. Så här skriver han själv i ett brev: "Med general Amiralen af Trolles tillåtelse, låte iag byga en bondestuga i en wacker Lund ½ mil utom staden".

Huset som af Chapman kallade en "bondestuga" kom att innehålla ett 20-tal rum. Det är en envånings timrad ryggåsstuga med H-formad plan. Den västra delen innehåller själva bostadsdelen och den representativa avdelningen av huset. Mitt i den ligger den stora åttakantiga lanterninförsedda kupolsalen.

På ömse sidor om salen ligger de olika herrskapsrummen, förmak, sängkammare, mm. Längst i söder är det kinesiska kabinettet inrymt, där närmare ett 100-tal inglasade akvareller med kinesiska båtmotiv hänger.

af Chapmans arbetsrum är det enda rummet i byggnaden som ligger en trappa upp. Via en brant, smal trappa, likt en båtlejdare kommer man upp till rummet som har karaktären av en kajuta. Mitt i rummet, likt en mast, står en fristående kakelugn. Vid fönstret i söder finns fortfarande af Chapmans ritbord kvar med utsikt över Karlskrona.

Den östra längan innehöll ursprungligen ekonomiutrymmen och bostäder för dåtidens personal, drängar och pigor. Det som var köksavdelningen byggdes om på 1860-talet till vanliga bostadsrum.

Skärva herrgård är ett bra exempel på den naturromantik som rådde under slutet av 1700-talet, med vurm för antik och medeltida arkitektur som blandades med den folkliga blekingska bondekulturen.

Snickerierna inomhus blandar både rokoko och gustaviansk stil. Ursprungligen var timmerfasaden på byggnaden rödtjärad och sadeltaket täckt med torv. Timmerväggarna drevades med skeppsdrev och hampa på utsidan, en av flera konstruktioner som visar att byggnader uppfördes av erfarna skeppstimmermän.

På Skärva lät de båda amiralerna af Chapman och Ehrensvärd sitt samarbete bli djärvare och lekfullare än någonsin tidigare. Förutom huvudbyggnaden finns flera fantasifulla byggnader i engelska parken intill. En av dessa är Dianatemplet med Ehrensvärds målade fris i pompejansk stil, vars ritningar finns bevarade på Nationalmuseum. Klocktornet i gotisk stil, som af Chapman lät uppföra 1790, är ett av de allra första exemplen på nygotik i Sverige.

Skärva herrgård är privatägd och byggnadsminne sedan 1976. Den ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Herrgården är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Verstorp, Skärva, Trantorp, Västeråkra, Stora Boråkra. Runt Karlskrona utbreder sig en krans av större lantegendomar som under 17- och 1800-talen köptes upp av sjöofficerare och likställda. Gårdarna bebyggdes med herrgårdsliknande manbyggnader och parker anlades. Till de bättre bevarade hör Verstorp, Skärva, Trantorp, Västeråkra och Stora Boråkra, belägna i ett tämligen ostört kulturlandskap.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Skärva 2, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1786
Funktion: Bostad
Arkitekt: Fredric Henric af Chapman, Carl August Ehrensvärd
Besök: I samband med visningar och andra publika arrangemang
Handikappanpassat: nej
Byggnadsminnesförklarat år 1976

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss