Lotsstugan

Lotsstugan, Karlskrona

Lotsstugan avviker kraftigt genom sin påkostade utsmyckning och bjärta färg från Stumholmens i övrigt sobra och sparsmakade arkitektur. Detta har sin förklaring i att byggnaden inte är militär.

Huset uppfördes efter en ritning som är daterad 1861 och utsatt på en karta från 1868. Arkitekturen har stor likhet med många av de förslag som under denna tid publicerades i olika facktidskrifter. Schweizerstilen var bara en i raden av uttrycksfull panel- och snickarglädje, där förlagor, detaljer och gestaltning kunde hämtas direkt från planschverk.

Denna rika utsmyckning, som återfinns på allt från ladugårdar till kyrkor, hade sin grund i att sågverken kunde producera finare lister och snickeriprodukter. Mängder av lantbyggnader och villor, men även andra hus, fick arkitektonisk prakt.

Det estetiska var noggrant definierat i sina detaljer, med flackt sadeltak, långt takutsprång, speciella typer av panel och utsmyckningar av takfot och fönsteromfattningar. Stor vikt lades även vid materialet, helst skulle grunden vara av grovt huggen natursten.

Det var med andra ord nästan en byggsats som presenterades och arkitekten kunde själv välja och vraka bland formerna och sätta ihop sin byggnad. Därför lämpade sig dessa byggnader mycket bra som förlagor eller typritningar för hela serier av hus där variationerna kunde utföras med små medel.

Lotsstugan representerar en gången tids byggnadsskick, präglat av ett arkitekturideal som hämtades från 1800-talets mönsterböckers uppfattning om det rationella, men stämningsskapande. Lotsstugan står också i kontrast till Stumholmens övriga bebyggelse som präglas av ingenjörsmässig saklighet. Lotsstugan är det enda kvarvarande lotshuset i Sverige byggt i schweizerstil och förklarade som byggnadsminne 1992. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Riksintresset består av flera olika delar, varav en del är den i stort genomförda stadsplanen som skiljer staden i ett civilt och ett militärt område. Stadsplanen upprättades 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Inom stadsplanen ryms både äldre civil bebyggelse, ofta i trä, och militära institutionsbyggnader. Fästningsgördeln med bastionerna på Trossö och befästningarna Kungsholmsfort och Drottningskär är en viktig del av riksintresseområdet. Örlogsvarvet med sina ofta monumentala byggnader och produktions- och proviantområdet på Stumholmen är en annan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Stumholmen, Karlskrona

Ägare: Statens Fastighetsverk

Byggnadsår: 1860-talet

Funktion: Lotsstuga

Arkitekt: -

Besök: Nej

Byggnadsminnesförklarat: 1992, statligt byggnadsminne 2023

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss