Hubendickska huset

Hubendickska huset, Karlskrona

Affärsfastigheten på hörnet Ronnebygatan 31 och Norra Smedjegatan 4 är en spännande byggnad som uppfördes 1888-1889, det så kallade Hubendickska huset. Arkitekter var Löfgren och Paulson och de inspirerades både av barockens och av renässansens arkitekturstilar.

Taket är täckt med skiffer och plåt och krönt med ett dekorativt järngaller. Fasaderna artikuleras genom svagt framspringande, smala risaliter. Takkuporna ovanför dessa har en rik dekor i barockstil. På hörnet finns en tornlik utbyggnad krönt med en koppartäckt takkupol med lanternin.

På fasaden på mellanvåningen finns två inskriptioner med rikt utsmyckade omfattningar i renässansstil. Den ena lyder: "Denna byggnad uppfördes 1888-1889 af Quiding" och den andra: "C. Hubendick 18 8/6 00, W. Hubendick o Co 18 ¼ 46".

Hubendick och Quiding var kända handelsmän och kulturpersoner i 1800-talets Karlskrona. Under takfoten löper en fris i sgraffitoteknik gjord av teckningsläraren Jacob Silvén. Motiven syftar till den tidens koloniala strävanden, handel och hantverk, de sköna konsterna med mera. Här återges även nya tekniska landvinningar som ånglok och fotografering.

Fastigheten innehåller både butiker och lägenheter. Byggnaden restaurerades 1982 och blev samma år byggnadsminne. Ägare sedan 1937 är Tempelriddareorden i Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Efter en brand 1887, som drabbade kvarteren norr om Stortorget och Ronnebygatan särskilt hårt, skapades på några få år en ny civil paradgata. Den växande civila borgarklassen manifesterade här sin soliditet och sina ideal. Fasaderna är representativa, nyrenässans, nybarock och lite senare också sekelskiftets nationalromantik, alla rikt ornamenterade.Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Ronnebygatan 31 och Norra Smedjegatan 4
Ägare: byggnadsförening (Tempelriddareorden)
Byggnadsår: 1888-1889
Funktion: Bostadshus med affärs- och kontorslokaler
Arkitekt: Gustaf Paulsson, P A Löfgren
Besök: Delar av byggnaden är affärer och kontor
Handikappanpassat: Delvis
Byggnadsminne 1982

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss