Stora Vörta

Stora vörta gård, Karlskrona

Stora Vörta herrgårdsanläggning är synnerligen märklig och har ett stort kulturhistoriskt värde. Den består av huvudbyggnad, flygelbyggnad och ett före detta spannmålsmagasin. Övriga ekonomibyggnader ligger på en annan fastighet och berörs ej av byggnadsminnesförklaringen.

Huvudbyggnaden är förmodligen uppförd under 1700-talets första hälft som ett envåningshus. Under slutet av 1700-talet eller tidigt 1800-tal byggdes huset på och till och idag är det i två våningar. En vinkelbyggnad i samma höjd är, enligt kartor, tillkommen mellan 1790 och 1815.

Den ursprungliga huskroppen har en planlösning som en parstuga med sidokammare. Huset är knuttimrat och panelat med locklist. Sadeltaket är tegeltäckt, flera av fönstren har näbbeslag av 1700-talstyp.

Interiört finns, framförallt på bottenvåningen, äldre snickerier såsom dörrar, dörrfoder m.m. i behåll. I flera av rummen finns väggmålningar av karolinsk typ, målade direkt på timmerväggarna. Det är dock bara i ett av rummen på bottenvåningen som de tagits fram och renoverats.

Flygelbyggnaden är en mindre byggnad som består av endast ett rum med källare under. Den är möjligen en rest av en större byggnad. På timmerväggen finns, där det förut stått en kakelugn, årtalet 1727 målat. Interiört finns en mängd egendomliga detaljer i behåll, till exempel dragluckor för fönstren och flera märkvärdiga snickerier. Huset är timrat med locklistpanel.

Magasinet som uppfördes under 1800-talets första hälft är en rödfärgad, knuttimrad byggnad med tegeltäckt sadeltak.

Hela anläggningen byggnadsminnesförklarades 1995.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Stora Vörta, Nättraby
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1700-talets första hälft
Funktion: Lantbruk, bostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1995

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss