Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Arnäs skola

Fastighetsbeteckning: Arnäs Prästbord 1:51
Kvarter: Arnäs socken
Kommun: Örnsköldsvik

Barsta kapell

Fastighetsbeteckning: Barsta 1:57
Kvarter: Nordingrå socken
Kommun: Kramfors

Bernska huset

Fastighetsbeteckning: Glädjen 4 (före detta Glädjen 10)
Kvarter: Sundsvalls stenstad
Kommun: Sundsvall

Biografteatern Svea

Fastighetsbeteckning: Mars 1
Adress: Esplanaden 15
Kommun: Sundsvall

Blombergska husen

Fastighetsbeteckning: Jupiter 3
Kvarter: Centrala Sundsvall
Kommun: Sundsvall

Casselska huset

Fastighetsbeteckning: saknas
Kvarter: Sundsvalls stenstad
Kommun: Sundsvall

Dahlman-Nordlingska huset

Fastighetsbeteckning: Minerva 4
Kvarter: Stenstaden
Kommun: Sundsvall

Domkapitelhuset

Fastighetsbeteckning: Timmermannen 4
Adress: Nygatan 14 (centrala Härnösand)
Kommun: Härnösand

E.W-stugan

Fastighetsbeteckning: Skulnäs 1:23
Kvarter: Skulnäs
Kommun: Örnsköldsvik

Elfströmska huset

Fastighetsbeteckning: Bacchus 3
Kvarter: Stenstaden
Kommun: Sundsvall

Före detta centralhotellet

Fastighetsbeteckning: Rätten 1
Kvarter: Stenstaden
Kommun: Sundsvall

Före detta landsarkivet

Fastighetsbeteckning: Juristen 6
Adress: Nybrogatan 17
Kommun: Härnösand

Före detta missionskyrkan

Fastighetsbeteckning: Hornön 2:14
Kvarter: Nyadal
Kommun: Kramfors

Föreningslokalen Thor

Fastighetsbeteckning: Gista 5:16
Kvarter: Alnön
Kommun: Sundsvall

Försäkringsbolaget Svea

Fastighetsbeteckning: Jupiter 4
Kvarter: Stenstaden
Kommun: Sundsvall

Galtströms bruk

Fastighetsbeteckning: Armplågan 1:1, 1:158, 1:174, 1:176, 1:177 och Armsjön 1:1
Kvarter: Njurunda
Kommun: Sundsvall

Gamla apoteket

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 3
Adress: Storgatan 59
Kommun: Sollefteå

Gamla landstatshuset

Fastighetsbeteckning: Juristen 6
Adress: Nybrogatan 15
Kommun: Härnösand

Gamla lasarettet

Fastighetsbeteckning: Kråkan 2 (fd 1)
Adress: Storgatan 1
Kommun: Härnösand

Gamla Riksbankshuset

Fastighetsbeteckning: Penningen 10
Adress: Storgatan 29
Kommun: Sundsvall

Gammelgården

Fastighetsbeteckning: Myckelgensjö 3:24 samt del av 16:2 och 21:1
Kvarter: Myckelgensjö
Kommun: Örnsköldsvik

Granska huset

Fastighetsbeteckning: Hälsan 6
Adress: Storgatan 29 (centrum)
Kommun: Sundsvall

Gudmundstjärn

Fastighetsbeteckning: Gudmundstjärn 1:1
Kvarter: Indal
Kommun: Sundsvall

Gustaf Adolfskolan (GA)

Fastighetsbeteckning: Gustaf Adolfskolan 1
Adress: Södra Järnvägsgatan 39A
Kommun: Sundsvall

Gålsjö Bruk

Fastighetsbeteckning: Gålsjö 1:3
Kvarter: Gålsjö
Kommun: Sollefteå

Gästgivaregården

Fastighetsbeteckning: Främmerhörnäs 4:6
Kvarter: Överhörnäs
Kommun: Örnsköldsvik

Hamnkranarna

Fastighetsbeteckning: Fastigheten Örnsköldsvik 9:1
Kvarter: Hamnen
Kommun: Örnsköldsvik

Hantverkarföreningens hus

Fastighetsbeteckning: Penningen 7
Kvarter: Centrum
Kommun: Sundsvall

Hedbergska huset

Fastighetsbeteckning: Penningen 6
Adress: Kyrkogatan 26
Kommun: Sundsvall

Hemsö fästning

Fastighetsbeteckning: Havsto 1:1
Kvarter: Hemsön
Kommun: Härnösand

Hirschska huset

Fastighetsbeteckning: Nyttan 3 och 6
Kvarter: Stenstaden
Kommun: Sundsvall

Holms säteri

Fastighetsbeteckning: Holm 1:13
Kvarter: Överlännäs socken
Kommun: Sollefteå

Hotel Knaust

Fastighetsbeteckning: Proserpina 5
Adress: Storgatan 13
Kommun: Sundsvall

Hovrätten

Fastighetsbeteckning: Hovrätten 2
Adress: Södra Tjärngatan 2
Kommun: Sundsvall

IOGT i Babelsberg

Fastighetsbeteckning: Babel 5
Kvarter: Babelsberg
Kommun: Kramfors

Jordbruksbyn Ö

Fastighetsbeteckning: Ånge Ö 1:6
Kvarter: Borgsjö socken
Kommun: Ånge

Korsbyggnaden i Kungsgården

Fastighetsbeteckning: Kungsgården 19:2
Kvarter: Bjärtrå socken
Kommun: Kramfors

Korsbyggnaden i Salum

Fastighetsbeteckning: Ullångers-Salum 3:2
Kvarter: Salum
Kommun: Kramfors

Korsbyggnaden i Skoved

Fastighetsbeteckning: Skoved 3:2
Kvarter: Söder om Docksta
Kommun: Kramfors

Köpmännens hus

Fastighetsbeteckning: Netto 9
Kvarter: Centrum
Kommun: Sundsvall

Länsresidenset

Fastighetsbeteckning: Residenset 1
Kvarter: Stora torget (centrum)
Kommun: Härnösand

Malmströmska huset

Fastighetsbeteckning: Minerva 5
Kvarter: Storgatan
Kommun: Sundsvall

Mariebergs sågverkssamhälle

Fastighetsbeteckning: saknas
Kvarter: Bjärtrå
Kommun: Kramfors

Medborgarhuset Kusten

Fastighetsbeteckning: Dingersjö 1:67
Kvarter: Stockvik
Kommun: Sundsvall

Metodistkyrkan

Fastighetsbeteckning: Nöjet 10
Adress: Kyrkogatan 29/Varvsgränd 6
Kommun: Sundsvall

Minerva 6

Fastighetsbeteckning: Minerva 6
Adress: Nybrogatan/Sjögatan/Tullgatan
Kommun: Sundsvall

Nybergska huset

Fastighetsbeteckning:Banken 11
Adress: Norra kyrkogatan 9
Kommun: Härnösand

Ovansjöparken

Fastighetsbeteckning: Ovansjö 1:23
Kvarter: Njurunda
Kommun: Sundsvall

Posthuset

Fastighetsbeteckning: Borgmästaren 10
Adress: Köpmangatan och Thulegatan-Norra Järnvägsgatan
Kommun: Sundsvall

Rahmska huset

Fastighetsbeteckning: Försöket 2
Adress: Esplanaden/Storgatan
Kommun: Sundsvall

Rundlogen i Styrnäs

Fastighetsbeteckning: Viätt 1:1
Kvarter: Styrnäs socken
Kommun: Kramfors

Rådhuset

Fastighetsbeteckning: Rådhuset 1
Adress: Storgatan 30
Kommun: Härnösand

S:t Petri Logen

Fastighetsbeteckning: Vinstocken 10 (före detta Vinstocken 3-8)
Adress: Brunnshusgatan 1
Kommun: Härnösand

Sandvikens fiskeläge

Fastighetsbeteckning: saknas
Kvarter: Ulvön
Kommun: Örnsköldsvik

Sandöbron

Fastighetsbeteckning: Sandö 2:2, 2:5, Lunde 2:31, 2:74, 3:25, 3:26, 3:8, 8:1 och S:1
Kvarter: Mellan Lunde och Klockestrand
Kommun: Kramfors

Skeppshamns kapell

Fastighetsbeteckning: Åkerö 3:19
Kvarter: Åstön
Kommun: Timrå

Sollefteå Prästgård

Fastighetsbeteckning: Sollefteå prästbord 2:1 samt del av 2:2, Sollefteå prästgård
Adress: Sabbatsvägen 1
Kommun: Sollefteå

Sundsvallsbankens hus

Fastighetsbeteckning: Pan 5
Kvarter: Centrum
Kommun: Sundsvall

Sundsvalls järnvägsstation

Fastighetsbeteckning: Östermalm 1:1, 3:1 och 3:2
Adress: Landsvägsallén
Kommun: Sundsvall

Sundsvalls stadshus

Fastighetsbeteckning: Stadshuset 1
Kvarter: Stora torget
Kommun: Sundsvall

Sundsvalls teater

Fastighetsbeteckning: Kassören 1
Adress: Esplanaden 19
Kommun: Sundsvall

T3

Fastighetsbeteckning: Remsle 13:64
Kvarter: saknas
Kommun: Sollefteå

Talmansgården

Fastighetsbeteckning: Skedom 16:1
Kvarter: saknas
Kommun: Sollefteå

Thuressonska huset

Fastighetsbeteckning: saknas
Kvarter: saknas
Kommun: Sundsvall

Tillbudet

Fastighetsbeteckning: Tillbudet 2
Adress: Trädgårdsgatan 43/Varvsgränd 14
Kommun: Sundsvall

Tingshuset

Fastighetsbeteckning: Rättvisan 4
Adress: Djupövägen
Kommun: Sollefteå

Tryckeribolagets hus

Fastighetsbeteckning: Vesta 3
Adress: Bankgatan/Rådhusgatan
Kommun: Sundsvall

Ulvö gamla kapell

Fastighetsbeteckning: Ulvön 11:1
Kvarter: Ulvöhamn
Kommun: Örnsköldsvik

Vikbron över Ljungan

Fastighetsbeteckning: Västerkomsta 5:117
Kvarter: Fränsta
Kommun: Ånge

Wikströmska huset

Fastighetsbeteckning: Tara 2
Adress: Esplanaden/Köpmangatan
Kommun: Sundsvall

Wästerlunds konditori

Fastighetsbeteckning: Lunde 2:26-27
Adress: Betaniabacken 3
Kommun: Kramfors

Åsens sågverk

Fastighetsbeteckning: Åsen 1:4-5, del av 1:25 och samfällighet
Kvarter: Åsen
Kommun: Sundsvall

Örnsköldsviks stationshus

Fastighetsbeteckning: Örnsköldsvik 11:2
Kvarter: Sydväst om centrum
Kommun: Örnsköldsvik

Österåsens sanatorium

Fastighetsbeteckning: Österås 8:1
Kvarter: Österås
Kommun: Sollefteå

Ansökan om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Ansökan om att ändra ett byggnadsminne ska innehålla:

 • en beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
 • en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval
 • fotografier och ritningar relevanta för åtgärden

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Vad lämnar vi bidrag till?

Varje år får länsstyrelsen bidragsmedel från Riksantikvarieämbetet. Bidragsmedlen kommer vanligtvis i slutet av januari och pengarna ska fördelas under året. För att projekten ska hinna genomföras är det viktigt att ansökningarna görs tidigt på året, eller skickas in under hösten för nästkommande år. Beslut fattas i mån av tillgängliga medel. Även om de formella kraven för bidrag är uppfyllda kan det ändå hända att man får avslag på sin ansökan.

Hur bedömer vi ansökan?

Vi bedömer ansökningarna utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och hur miljön förvaltas långsiktigt. Störst chans att få bidrag har du om miljön omfattas av lagskydd, som ett byggnadsminne eller en fornlämning. Miljöer inom riksintresseområden för kulturmiljövård prioriteras också. Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är, eller avses bli, tillgänglig för allmänheten.

Vilka åtgärder kan man få bidrag för?

Bidrag lämnas till kulturhistoriskt motiverade kostnader. Det vill säga kostnader för att använda traditionella material och tekniker anpassade till byggnaden som ska restaureras. Exempel på åtgärder kan vara:

 • läggning av spåntak
 • byte av rötskadade timmerstockar
 • restaurering av ursprungliga dörrar och fönster
 • restaurering av byggnadsdetaljer som saknar funktion
 • konservering av interiöra vägg- och takmålningar

Kulturhistoriskt motiverade kostnader kan även omfatta åtgärdsprogram och projekteringar inför en restaurering eller medverkan av antikvarisk sakkunnig. Normala underhållsåtgärder eller standardförbättringar är normalt inte bidragsberättigade. Bidrag lämnas inte till redan påbörjade åtgärder eller till eget arbete.

Utbetalning byggnadsvårdsbidrag

När arbetet är slutfört och slutbesiktningen är gjord skickar bidragsmottagaren in en särskild rekvisitionsblankett till länsstyrelsen. Till denna bifogas namnunderskrivna kopior på fakturor som styrker att man haft de kostnader man uppgivit. Senaste datum för utbetalning framgår tydligt i bidragsbeslutet.

Ansökan om byggnadsvårdsbidrag ska innehålla:

 • Noggrant ifylld ansökningsblankett. Redovisa egeninsats eller samfinansiering. Meddela om du har avdragsrätt för moms (näringsidkare med momsredovisningsskyldighet beviljas inte bidrag för moms. Privatpersoner och organisationer kan söka bidrag även för momskostnader).
 • Arbetsbeskrivning av åtgärder samt material- och metodbeskrivning.
 • Kostnadsberäkning samt kopior på offerter som visar kostnad för enskilda delmoment.
 • Fotografier av byggnader, gårdshus och omgivning samt karta och information om byggnadens historik.

Viktigt! Om något av ovanstående saknas i ansökan kan den inte behandlas och skickas därför tillbaka för komplettering.

Observera att ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast 31 oktober, året före det år då åtgärderna planeras att genomföras.

Lilla bidraget

Du som äger en äldre byggnad eller annan kulturlämning kan även söka "Lilla bidraget", ett mindre bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Du kan söka oavsett om byggnaden är skyddad eller inte. Lilla bidraget ligger på mellan 5 000 – 30 000 kronor beroende på projektets storlek. Den sökandes egen ekonomiska insats ska utgöra grunden i projektet. Exempel på byggnadsvårdande åtgärder kan vara att bevara byggnader som idag saknar användning, måleriarbeten, materialinköp, lagning eller byte av byggnadsmedel och underhåll av forn- eller kulturlämningar.

Vi behandlar ansökningar löpande under året.

Så här ansöker du om lilla bidraget

Du som äger en äldre byggnad eller annan kulturlämning kan söka "Lilla bidraget", ett mindre bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Du söker bidraget genom att skicka en ansökan till Länsstyrelsen. Du kan söka oavsett om byggnaden är skyddad eller inte.

Fyll i blanketten och skicka den till: e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet. Antikvarisk kompetens finns hos Murberget, Länsmuseet Västernorrland, de kommunala museerna samt hos privata konsulter.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Skicka ansökan till: e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie