Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka in blanketten som finns under Blanketter på denna sida, och betalar ansökningsavgiften.

Tillsammans med din ansökan behöver du också skicka in en översiktskarta över området och en fastighetskarta (eller likvärdig detaljkarta med angiven skala). Länskarta Västernorrland samlar regionala kartunderlag som i huvudsak är framtagna av Länsstyrelsen men i vissa fall även av andra myndigheter.

Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.

Skicka din ansökan till

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Skicka den via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x870 kronor). Tillståndet är individuellt, står det flera sökande ska varje enskild person betala in avgiften.

Betala via bankgiro

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5050–0651 och ange:

  • För- och efternamn
  • ”Metallsökare”.

Ansökningen handläggs när avgiften är betald.

När kan tillstånd ges?

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen. Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort. Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa, minska området eller avslå ansökan.

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

  • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
  • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar eller nycklar
  • Hobbysökning på badplatser
  • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)
  • Leta efter metallskrot eller taggtråd i beteshagar, höbalar med mera

Om du skulle hitta några föremål påminner länsstyrelsen om lagen (1938:121) om hittegods, vilken bland annat reglerar upphittarens skyldigheter och rättigheter i samband med upphittade föremål. Du måste även lämna in en redogörelse till länsstyrelsen om vilka föremål du hittat och var de påträffades.

Hur länge är ett tillstånd giltigt?

Tillstånd för hobbyletning efter sentida metallföremål är giltiga i ett år. Tillstånd för yrkesanvändning är normalt giltiga tre år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss