Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Minerva 6

Fastigheten som sträcker sig från Nybrogatan utmed Sjögatan till Tullgatan, är bebyggd med tre hus som här benämns som östra, västra och mellersta huset. Delar av Minerva 6 uppfördes runt 1890 och inrymmer stommen av ett stenhus från tiden före stadsbranden. Formspråket är tidstypiskt med en lite äldre klassicerande putsarkitektur, som var gångbar under 1870-80-talen.

Historik

Östra huset

Det östra huset utefter Tullgatan är påfallande smalt. Det är uppfört enligt ett bygglov som utfärdades till änkefru Justina Altin 1899 efter osignerade ritningar. Men arkitekten Knut Gyllencreutz har nämnts i sammanhanget. Byggnaden var en av de första som blev färdiga i Stenstaden efter branden 1888.

Mellersta huset

Den mellersta byggnaden på ursprungliga tomten nummer 2 är högre än de övriga två. Den ritades den 3 mars 1889 av Jean eller Jacques de Waern (bägge förnamnen förekommer).

Vid en ombyggnad på 1910-talet förhöjdes taket på den mellersta byggnaden och vindsinredningen utsträcktes till att omfatta hela vinden, vilket tidigare endast var delvis genomförd. Vid samma tillfälle tillkom burspråket och ersatte tidigare ateljéfönster. Det utseende byggnaden då fick har i stort sett bevarats. Det består av tre våningar samt inredd vindsvåning.

Västra huset

Den västra byggnaden på ursprungliga tomten nummer 1 ritades även den av Jacques de Waern 1889 på uppdrag av slaktaren C.G. Carlsson. Huset torde inrymma stommen av ett stenhus från tiden före stadsbranden, vilket syns i den oregelbundna byggnadslinjen mot gården.

Beskrivning

Det östra huset är uppfört i tre våningar med rusticerad bottenvåning och frilagd mur (rött tegel) i de bägge övre planen. Fönsteromfattningar i en beige kulör. Fasaderna har identiska utseenden mot Sjögatan respektive Tullgatan så när som på en gårdsinfart från Tullgatan. Även här är den lite äldre klassicerande 1870-80-talsarkitektur tydlig. Huset är, liksom det västra huset, avfasat i gathörnet Sjögatan-Tullgatan, men saknar hörnentré. Här markeras hörnet med en balkong en trappa upp. I bottenvåningen finns originalskyltfönster med raka avslut. Över dessa sitter symmetriskt maskaroner i form av kvinnohuvuden med dok. Huset övergår i gränsen mot Minerva 5 i en gårdsflygel i två våningar.

Det mellersta husets bottenvåning har rusticerad slätputs, övriga våningar är spritputsade. Vindsvåningen är helt klädd i svart falsad plåt. Centralt i denna del finns ett stort burspråk, som målats i samma ljusa kulör som den putsade fasadytan. Fönstren i huvudvåningen har dekorativa segmentbågsmarkeringar. Samt två flankerande ytterfönster försedda med frontoner infogade i en slät putsyta. Dessa har inskriptionerna En god dag börjar om morgonen samt Rosa ej dagen förrän solen gått ned.

I det västra husets huvudvåning finns klassicerande fönster omfattade av pilastrar, som bär upp renodlade entablement med segmentbågar. Fönstren är T-postformade. Omfattningarna är enklare i översta våningen. Huset uppfördes i tre våningar med kraftig rustikputs i bottenvåningen och slätputs i de övre. Bottenvåningen som utgjordes av kontor och butiker har ännu idag smala och höga skyltfönster. De är opåverkade av olika tiders vilja att utvidga glasytorna. Endast mot Nybrogatan har fåtalet fönster förstorats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 8 juni 1976.

Benämning: Sundsvalls kommun, Minerva 6, Minerva 6.

Består av tre byggnader:

  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1885-1894
  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1800-1829
  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1899-1910.

Hitta hit

Byggnaden sträcker sig från Nybrogatan utmed Sjögatan till Tullgatan, Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss