Hantverksföreningens hus

Hantverksföreningens hus uppfördes 1891 i tysk renässansstil av firman Jacobsson & Fredriksson. Det invigdes den 1892 under stor pompa och ståt. Stadens borgmästare och stadsfullmäktiges ordförande närvarande under festligheterna, där mötessalen strålade i modern elektrisk belysning. Samma år inleddes annonseringen efter hyresgäster och butikernas stora skyltfönster i glas försäkrades.

Beskrivning

1892 på hösten skrevs hyreskontrakt med källarmästare P. G. Lönn om festvåningen (Thulesalen) och tillhörande lägenheter, där han skulle bedriva restaurangrörelse. I kontraktet stod det även att festvåningen skulle stå till förfogande för de föreningar och sällskap som bolaget gjort avtal med, bland andra Wänskapsförbundet.

1895 döptes mötesalen till Hantverksföreningens sal. 1912 fick de mindre lägenheterna vid Thulegatan elektriskt ljus. 1925 - 28 gjordes omfattande
reparationer och ombyggnader både inne och ute. På sommaren 1928 beslutades om centralvärme, gas och WC. Centralvärmen ombesörjdes genom vedeldning ända fram till 1947 då oljeeldning bereddes plats.

Panel och färgsättning

Träslaget i festsalens väggpanel är björk. Panelen tillverkades av Njurunda snickeri. Den består av två fyllningar, en smal hög stående sådan, samt en mycket mindre liggande ovan denna, bägge med samma bredd.

Ett foto från 1920-talet i föreningens ägo visade en annan färgsättning än den nuvarande. Eftersom taket erhållit dekorationsmåleri av Gustaf Walles 1925-28, kunde inte denna färgsättning återskapas. Vid restaureringen spegelvändes den istället, paneler och övriga snickerier blev mörka och den mörka väggfärgen ljusades upp i en brun nyans, som stämdes av både mot panel och tak.

Panelen laserades och ådrades av Curt Edebrandt först med grundmålning med
täckande oljefärg, därpå en tunn lasyr i form av en blandning med olja, terpentin, mörkt öl, Van Dykebrunt/Casselbrunt för att imitera träslaget mahognys porer, samt ådringsmålning med en blandning av olja, terpentin, bränd terra och bensvart.

Renovering av trapphuset

En renovering av trapphuset utfördes omkring 1975. 1992-94 genomfördes en
restaurering av festsalen två trappor upp. Väggpanelen som demonterades under 1950-talet återskapades också.

Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening

Den nuvarande Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening bildades redan den
5 maj 1871. Föreningen har anor ända tillbaka till 1759, då "Handtwärkare
Societeten i Sundsvalls stad" bildades i enlighet med 1720 års skråförordning. Denna societet fick inte sina stadgar sanktionerade av Sundsvalls Magistrat förrän fem år senare, varför den 14 november 1763 officiellt är angiven som dess födelsedag.

Skomakarna första skråämbetet

Det var skomakarna som bildade det första skråämbetet den 1756. Det fanns
en bestämmelse i skråförordningen som bestämde att det skulle finnas minst tre mästare i ett yrke på platsen innan skråbildning kunde komma till stånd. Staden var så liten i sin begynnelse att det dröjde 135 år innan denna förutsättning var för handen.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och fast inredning i entré och
trapphus.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 27 mars 1981.

Sundsvalls kommun, Penningen 7, HANTVERKSFÖRENINGENS BYGGNAD.

Föreningslokal och klubbhus.

Nybyggnadsår: 1892.

Malm, Sven - Arkitekt.