Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gamla lasarettet

Byggnaden är två våningar hög med en inredd vind. Det är ett utmärkt exempel på sen 1700-tals träarkitektur med sina rusticerande breda pilastrar, som rytmiskt indelar fasaden och ger den en kraftfull prägel och balans. Husets båda sidor är likadant utformade, och taket är brutet.

Det äldsta bevarade lasarettet i länet

Uppförandet av denna byggnad i Härnösand är nära knutet till att staden vid denna tidpunkt blev residensstad för andra gången. Fastigheten byggdes redan 1786 och man kunde ta emot de första patienterna 1788. Det var länge landets största lasarett norr om Stockholm, och är det äldsta bevarade i Västernorrlands län.

Från början hade man plats för att lägga in nio patienter. Vem som har ritat byggnaden vet man inte, utan den är utformad av Överintendentsämbetet "i det närmaste efter de af Kungl Maj:t i nåder stadfästade General Projectet till dylika byggnader af sten". Den är nämligen byggd under en tid då man från centralt håll hade ambitioner att likrikta och kontrollera en stor del av den offentliga byggnadsverksamheten.

Lasarettet byggs ut och får nya ägare

1853 gjordes en tillbyggnad på den östra gaveln, och antalet vårdplatser kunde utökas till cirka 60 stycken. 1871 gjordes ytterligare en tillbyggnad och antalet sängplatser ökades till 80 stycken. I och med att verksamheten 1893 flyttades till det nya sjukhuset på det nuvarande sjukhusområdet, förvärvade Härnösands stad den gamla lasarettsbyggnaden. Den kom av dem att fram till 1915 användas till ett så kallat fattighus. Därefter tog staten över byggnaden och man lät göra om den till bostäder åt fångvårdspersonal.

Huset restaureras

Under slutet av 1950-talet och början av 60-talet gjordes en ny stadsplanering och huset hotades av rivning trots att det var byggnadsminnesmärkt. Det löste sig emellertid genom att man lät riva en yngre tillbyggnad från 1871, och på våren 1964 flyttades hela huset en bit in på gården. Därefter kunde man göra den breddning av vägen som man ville. Huset ligger idag mycket nära den nydragna vägen i en svag sluttning.

1966 blev landstinget återigen ägare till huset. Man lät nu restaurera det under överinseende av Riksantikvarieämbetet. Man skapade bland annat en sessionssal för tingets sammanträden på den andra våningen.

Byggnaden får ny färg

Byggnaden hade vid tiden för restaureringen gråvita fält och lister och de rusticerande pilastrarna var målade i en kraftigt brun färg. Men under denna tid valde Riksantikvarieämbetet och dåvarande landsantikvarien Bo Hellman vid Länsmuseet, att den skulle målas i vitt med gråa omfattningar. Anledningen var att man strävade efter att återge den dess 1700-tals stil. Denna färgsättning ansågs nämligen vara byggnadens ursprungliga.

Ett välbevarat yttre

Restaureringen och flytten skedde i nära samarbete mellan landstinget, arkitekterna John Berglund (före detta stadsarkitekt i Luleå) och Karl Spets och Riksantikvarieämbetet. På grund av att byggnaden genom tiderna haft olika funktioner, har den interiört inte bevarats i sitt ursprungsskick i någon större utsträckning. Däremot har dess yttre bevarats mycket väl. Vilket var en av anledningarna till att det blev byggnadsminnesförklarat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt sessionssalen en trappa upp interiört.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 16 januari 1967.

Beteckning: Härnösands kommun, Kråkan 2 (fd 1), Gamla lasarettet, Härnösand.

Historisk funktion: Sjukhusbyggnad.

Nybyggnadsår: 1786-1788.

Hitta hit

Gamla lasarettet ligger på Storgatan 1, Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss