Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

E.W.-stugan

Foto av den röda E.W.-stugan.

E.W.-stugan uppfördes av Erik och Hedvig Westman 1931 för att ge husrum till de tusentals svenskar gick på luffen under 1930- och 40-talen.

Historik

På den tiden omfattade byggnaden förstuga, ett rum och kök. Här fanns nio bäddar, elektriskt ljus, ny korkmatta på golvet och en kokspis inklusive all nödvändig köksutrustning. Med stugan kunde Westmans både erbjuda husrum, och själva avlastas från alla som knackade på dörren. Bondgården tillhörde de gårdar som hade gott rykte bland luffarna och de arbetslösa.

Tusentals besökare delade allt

Under sina första tio år hade stugan 15 000 besökare. Det fanns plats för sex till tio personer i britsarna, men vissa nätter trängde uppemot 15 personer ihop sig. De delade på allt, från amerikafläsket och potatisen till lössen som många bar med sig. Av denna anledning byggde man senare en tvättstuga där de både kunde tvätta sina kläder och sig själva. Tvättstugan försvann dock när nya E4 byggdes.

Nykterhetsrörelse och fredstanke

På äkta folkrörelsemanér fanns också ett nykterhetsengagemang med i bilden från Westmans sida. Familjen var även fredsaktivister och tidigare satt ett brutet gevär i plåt på en stång på taket.

Beskrivning

E.W.-stugan ligger på en naturlig höjd som i öster sprängts för framdragningen av E4. Stugan står på naturstensgrund, har en regelstomme med utvändig liggande fasspontpanel samt högt sadeltak belagt med pannplåt. Stugan är faluröd med vita foder och knutar. Den består idag av en förstuga samt ett rum och kök. Entrén sker från väster där dörren består av liggande panel av samma typ som fasaderna.

I öster har ett förråd för ved och cyklar byggts till med stående plank och pulpettak. På norra gaveln sitter skylten "E.W.-stugan. Arbetslösas hem", ursprungligen tillverkad av en tacksam gäst. Den är målad på skiva med träram, texten i rött.

Inredningen är som på 1930-talet

Allt är ännu bevarat som det såg ut under 1930-talet. Vedspisen står kvar, centralt placerad i stugan, likaså emaljfaten, mjölkhämtaren, strykjärnet, flaskan med ricinolja, och järnsängarna. Ett bleknat plakat på väggen redogör för några av husets få men enkla regler. Hit hör "Spotta ej på golvet!", "Var varsam med elden", "Bort med spritdryckerna", "Broderskap".

Alla väggar i stugans enda rum och kök är tapetserade med gamla färgglada filmaffischer från 1930-talet fram till början av 1960-talet. Förklaringen till detta är att en släkting i familjen var filmfantast och då jobbade på Docksta bio.

En person sitter vid bordet inne i stugan.

Interiör från stugan. Väggarna är tapetserade med bioaffischer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19990614, diarienummer 221-5345-98.

Beteckning: Örnsköldsviks kommun, Skulnäs 1:23, EW-stugan, Arbetslösas hem.

Historisk funktion: Övernattningsstuga.

Nybyggnadsår: 1931.

Hitta hit

E.W.-stugan ligger i Skulnäs, Örnsköldsvik.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss