Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Före detta landsarkivet

Före detta landsarkivet stod klart 1935. Byggnaden utgör det främsta exemplet på funktionalistisk arkitektur i Härnösand.

Historik

Före detta landsarkivet uppfördes efter ritningar av arkitekt Sven Markelius. Landsarkivet fanns i dessa lokaler fram till 1983. Idag inryms Svenskt Pressregister och Folkrörelsearkivet i Västernorrlands län här.

Beskrivning av byggnaden

Anläggningen består av en huvudbyggnad i 4 våningar och souterrängvåning. Huvudbyggnadens utmärkande karaktärsdrag är de höga tvådelade fönstren i jämna rader. Byggnaden är utvändigt sprutputsad och gulmålad, samt har mycket flacka sadeltak. Entréerna utgörs av stålpartier som till stor del består av glasytor.

Entréhallen har en karaktäristiskt rundad vägg, som skiljer en korridor från toaletter. Intill toaletterna finns ett mindre hallutrymme, som troligtvis nyttjats som kapprum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas.
  • Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entréhallen får ingrepp inte göras i fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det markerade området på situationsplanen får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19951215, diarienummer 221-9734-95.

Beteckning: Härnösands kommun, Juristen 6, före detta landsarkivet.

Historisk funktion: Arkiv.

Nybyggnadsår: 1935.

Upphovsman: Arkitekten Sven Markelius.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Nybrogatan 17, Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss