Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Föreningslokalen Thor

I samband med folk- och arbetarrörelsernas starka framväxt på 1880-talet behövdes lokaler där möten kunde hållas. Sundsvall var Sveriges första stora industriområde, så behovet för arbetarna att organisera sig fackligt var stort. Föreningslokalen Thor på Alnön blev därför ett samlingsställe.

Historik

Hörningsholms sågverk uppfördes 1882 av J A Enhörning och var ett av flera sågverk på Alnön. 1896 bildades här den första avdelningen i svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet i Sundsvallsdistriktet. Samma år bildades byggnadsföreningen Thor av arbetare vid Hörningsholms sågverk, som lät uppföra denna byggnad. Även om byggnaden främst hade varit tänkt att användas i fackliga syften, kom den att användas till mycket mer än fackliga möten. Den blev en naturlig samlingsplats för arbetarna och deras familjer, och användes även bland annat vid fester, basarer, och nyårsrevyer.

Beskrivning

Huset är ett mycket gott exempel på hur ett tidigt Folkets hus på landsbygden såg ut och är det tredje av sitt slag som uppförts i Sverige. Landets första Folkets hus byggdes 1893 i Malmö. På Alnö uppfördes denna byggnad, som kanske är den äldsta utanför städerna, redan 1896.

Knubbhus

Byggnaden är ett envåningshus med en samlingssal, ett kök och entréutrymme. Det är ett så kallat knubbhus, vilket kommer av att det är byggt av knubb, det vill säga sekundära plankor, som inte höll måttet för export. Då knubbhus murades upp av träknubb och lera utan några tillsatser av kalkbruk eller cement, tog det lång tid att torka. Därför stod det i drygt två år för att torka (endast klädd med papp på väggarna), innan man på senvåren 1899 klädde det med spontpanel. Denna delades in i tre horisontella fält där det övre och det nedre har liggande panel medan det mellersta har stående panel. Fälten avgränsades av avrinningslister.

Det står på en grund av sockelpelare, som doldes av snedställda brädor. Först 1902 stod byggnaden helt färdig, exteriört och interiört.

Salen viktigaste rummet

Det viktigaste rummet i byggnaden var salen. Här försökte man skapa en så representativ miljö som möjligt. Man tog intryck från såväl frikyrkorörelsen som borgerlig högreståndskultur. Man lade ned mycket arbete på salens dekorationsmålningar på väggar och tak. Då salen restaurerades, kläddes väggarna ovanför panelen och taket med gipsplattor. På dessa kopierade/rekonstruerade man originalmålningarna.

Flera ombyggnader genom åren

Denna byggnad har gått igenom flera förändringar under årens lopp. Bland annat revs den ursprungliga verandan och ersattes med ett litet entréhus, och utvändigt hade den 1932 klätts om med lockpanel, som lagts ovanpå den gamla spontpanelen. Trots detta fanns den ursprungliga karaktären i huvudsak kvar, varför man 1975 i en invändig restaurering i stort kunde återskapa rummens ursprungliga utseende.

Restaureringen utfördes helt av folk från Sundsvall i nära samverkan med Riksantikvarieämbetet och med konservator Alf Hedman från Gävle som sakkunnig rådgivare. 1981 genomfördes en utvändig restaurering av huset. Man tog fram den ursprungliga spontpanelen, som kläddes in med asfaboard (asfaltimpregnerade träfiberskivor) och en likadan panel som den ursprungliga lades över denna. Denna målades i en ljusgul färg med vissa detaljer i brunt.

Besöksmål i närheten

Från föreningslokalen Thor är det inte så långt till de två naturreservaten Smedsgården och Stornäset:

Smedsgården

Stornäset

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Föreningslokalen Thor får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras utan att riksantikvariens samtycke.
  • Byggnadens stora sal får inte byggas om eller bli föremål för sådana förändringar som medför ingrepp i fast inredning och utsmyckningar utan riksantikvariens samtycke.
  • Byggnaden ska löpande underhållas för att bevaras.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 29 mars 1976.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Gista 5:16, Föreningslokalen Thor.

Historisk funktion: Föreningslokal och klubbhus.

Nybyggnadsår: 1896.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Alnön, Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss