Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Blombergska husen

Foto: Isabelle Engelin

Blombergska husen är uppkallade efter grosshandlare Blomberg och har genom åren haft flera betydelsefulla ägare, såsom Sterbhuset, Sundsvalls Handelsbank och professor Henrik Cornell.

Beskrivning

Jupiter 3 har huvudfasaden mot Sjögatan, som före branden 1888 var en betydelsefull adress, men inte av samma dignitet som Storgatan. Huset har dock huvudingången från Nybrogatan.

Det har granitsockel och putsad bottenvåning, dock kraftigare rustik i omväxlande sprit- och slätputs, skyltfönstrens omfattningar krönta med maskaroner. Fasaden i de övre planen har en frilagd mur i gult tegel, sadeltaket är belagt med svart falsad plåt. Alla putsade detaljer är målade i en mörkt rödbrun ton. Taket pryds av frontespiser och ett sexkantigt hörntorn med lökkupol.

Jupiter 5, Storgatan 16, är även den försedd med granitsockel, och en slätputsad bottenvåning med kraftiga horisontella band, som bildar ett slags rusticering. Alla putsade ytor är målade i kalkstensimiterande kulör.

Det breda putsade våningsbandet mellan gatuplanet och första våningen har huset gemensamt med gatuhuset mot Storgatan, fönstrens bröstning med balusterräcken likaså. Det är tänkbart att det putsade våningsbandet ursprungligen avsågs för bemålning av skyltreklam.

Historik

Anders Johan Gustav Blomberg föddes 1841 i Sundsvall. 1862 startade han grosshandelsverksamhet, och liksom många andra grosshandlare satt han med i stadsfullmäktige åren 1889-1895. En tid var han också styrelseledamot i Sundsvalls Handelsbank. Anders hustru ärvde tomterna i kvarteret Jupiter 3 och 5 och lät uppföra två byggnader för familjen Blombergs räkning. Ritningar gjordes av arkitekten Sven Malm, som sedermera blev stadsarkitekt i Sundsvall (kanske mest känd som arkitekten till hotell Knaust). Bägge husen är uppförda i tre våningar. Efter grosshandlare Blombergs död 1895 övertogs husen av Sterbhuset, som ägde dem in på 1960-talet.

Hemvist för handelsbank och konstprofessor

Sundsvalls Handelsbank bildades i slutet av 1870-talet. Riktigt när banken flyttade in i det Blombergska huset är inte klarlagt. Den fanns inte där år 1900, men eftersom banken byggde sig ett eget hus 1904-05 kan det ha varit några år däremellan. I detta hus växte Henrik Cornell, sedermera professor i konstvetenskap, upp. Hit flyttade familjen in på hösten 1893 då huset var helt nybyggt och Henrik tre år fyllda.

Våningen var försedd med alla moderniteter, som en förmögen familj kunde behöva, nämligen rinnande vatten, avlopp, gas, elektricitet, badrum och ett flertal mycket rymliga garderober och förvaringsrum. Här bodde han kvar till 1912.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och interiört trapphuset mot Storgatan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 25 april 1980.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Jupiter 3 och 5, Blombergska husen.

Typ: två stycken flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1893.

Arkitekt: Sten Malm.

Hitta hit

Byggnaderna ligger på Sjögatan 9 och Nybrogatan 6, centrala Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss