Tryckeribolagets hus

Tryckeribolagets hus uppfördes 1891 av Boktryckeribolaget i Sundsvall efter ritningar av arkitektfirman Per Appelberg och Knut Gyllencreutz. Byggnaden inrymde tryckeri för Sundsvallsposten och även bostäder.

Beskrivning

Fasaden i nyrenässans har en rik putsdekor mot rött tegel och är rikt utformade med statyetter av svenska kungar och för tryckerikonstens utveckling kända personer (Gutenberg med flera). Enligt ritningarna skulle det också på taket ha funnits en stor bildhuggerigrupp och skulpterade facklor, men detta inhiberades troligen av kostnadsskäl.

I bottenvåningen har fönstren enklare omfattningar krönta av frontoner med
dekorationer inspirerade av antikens Grekland.

I andra våningen - bostadsvåningen - har fönstren mer påkostade omfattningar med kolonner. Mellan fönstren finns vridna kolonner som bär upp porträttbyster, föreställande Gutenberg, Gustaf II Adolf och Oscar II, samt emblem placerade i nischer mellan fönstren i tredje våningen.

Entrépartiet i hörnet har på 1950-talet förenklats men i samband med
fasadrestaureringen 1980 gjordes vissa återställningsarbeten. I tryckerilokalen
har flera ändringar skett under åren. Järnkolonnerna som bär upp takbjälklaget
finns dock kvar.

Historik

År 1873 bildades Boktryckeri AB i Sundsvall som gav ut tidningen Sundsvalls-Posten, vars politiska inriktning var uttalat konservativ och under många år Sundsvalls största tidning.

Tryckeriet var det största i Sundsvall med sexton anställda 1875. Ännu femton år senare var man störst, trots att personalen reducerats till hälften. Upplagan för Sundsvalls-Posten låg 1875 på 520 exemplar mot 164 för Sundsvalls Tidning, 1883 var motsvarande siffror 1060 respektive 400.

Nytt tidsenligt hus byggs efter branden

Sundsvalls-Posten hade före branden sina lokaler vid Storgatan mittför kyrkan mot ån. Efter branden inrymdes Sundsvalls-Posten i tillfälliga lokaler i Byggnadsförbundets hus. Vid södra Järnvägsgatan beslöt man bygga ett nytt och tidsenligt hus.

Till styrelsesammanträdet den 12 april 1890 hade den norske arkitekten Andreas Bugge inkommit med ett förslag till bebyggelse av tomt nummer två i kvarter Vesta, som Boktryckeri AB blivit ägare till 1889. Bugge var i staden numera känd som ledande arkitekt för ombyggnaden av Sundsvalls stadshus. Förslaget ansågs dock olämpligt och förkastades tills vidare.

Stadsarkitekten Per Appelberg i kompanjonskap med arkitektkollegan Knut Gyllencreutz lämnade nu sitt förslag där styrelsen föll för utformningen av fasaderna, men beslöt beträffande den inre planeringen att använda sig av Bugges förslag.

Som byggmästare kontrakterades byggmästaren A. Svensson och huset invigdes
högtidligt den 30 november 1891 av de anställda och den 11 december av bolagets delägare.

Nedåtgående försäljning

Under 1900-talets gång kämpade Sundsvalls-Posten med neråtgående upplagesiffror. Sundsvalls Tidning hade redan vid seklets början gått om och trots att man 1921 investerade i en ny rotationstryckpress, som installerades i bottenvåningen, låg volymen cirka 75 procent under Sundsvalls Tidnings upplaga.

Dotterbolag till ST-koncernen

1971 ändrades namnet på Boktryckeriet AB till Tryckeribolaget i Sundsvall AB. Den 1 januari 1985 blev ST så gott som ensamägare till Boktryckeriet AB med ett innehav av 9 procent av aktierna och bolaget blev ett dotterbolag i ST:s koncern.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören; i interiören får inte sådana åtgärder vidtagas som medför ingrepp i befintlig stomme eller fast inredning.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 29 augusti 1980.

Sundsvalls kommun, Vesta 3, TRYCKERIBOLAGETS HUS.

Historisk funktion: Bostadshus, Tryckeri.

Nybyggnadsår: 1891.

Gyllencreutz, Knut - Arkitekt.

Appelberg, Per - Arkitekt.