Hirschska huset

Foto: Isabelle Engelin

Efter Sundsvallsbranden 1888, köpte Isaak Hirsch två tomter i nuvarande kvarteret Nyttan vid Stora torget i Sundsvall. Där lät han uppföra två identiskt utformade hus som är ritade av arkitekten Johan Laurentz.

Historik

Grosshandlaren och byggnadsentreprenören Isaak Hirsch i Stockholm köpte efter branden 1888 tomterna 151 och 156 i nuvarande kvarteret Nyttan. Invid Stora torgets västra sida i Sundsvall. Hirsch anlitade en av sina mest betrodda arkitekter - Johan Laurentz - som ritat många av husen efter bland annat Strandvägen i Stockholm under byggboomen där under 1880-talet. Ritningarna godkändes av byggnadsnämnden 1888 respektive 1889. Hirsch frånträdde ägarskapet formellt redan 1890. 1967 genomgick Hirschska huset en fasadrenovering. Båda husen är identiskt utformade.

Beskrivning

Hirschska huset är uppfört i fyra våningar med hög vind och mansardformat tak. Det står symboliskt på granitsockel, varpå en tegelstomme reser sig, som delvis är frilagd i de övre planen, men i bottenvåningen slätputsad i rustik. Den frilagda muren vars tegel är rött och murat med kortsidorna utåt, avdelas av horisontella band i slätputs och interfolieras i plan två av gipsornament. Dessa i form av fyra cirkelrunda reliefer med inlagda sköldar, varpå är skrivet uppförandeårtal och Isaak Hirsch initialer I H, samt i samma lägen tre trappor upp ytterligare ornamental gips i en mer oval form av dekorativ art. Hörnrustik i slät puts nyttjas i de tre framspringande risaliterna, varav den centrala skjuter ut mest från murlivet och vars krön avslutas med en vindskupa försedd med barockartad takkupol och takryttare. I kupolen finns en putsad uppbyggnad av frontespiskrönkaraktär där en klocka monterats in i mitten. Mellan våningarna finns kraftiga gesimslister i puts. Hörnen mot sydost och nordost är utformade med burspråk från plan två upp till taket där de avslutas med små torn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer mot gatorna, inte gården.

  • Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre mot Kyrkogatan, Storgatan och Torggatan byggas om eller på annat sätt förändras.
  • Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklarades av Länsstyrelsen Västernorrland 19961025. Diarienummer 221-11332-95.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Nyttan 3 och 6, Hirschka huset.

Användning: Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1890-1891.

Arkitekt: Johan Laurentz.

Hitta hit

Byggnaden ligger i Stenstaden, vid Stora torget i Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss