Hirschska huset

Foto: Isabelle Engelin

Mer info kommer.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer mot gatorna, således ej gården.

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre mot Kyrkogatan, Storgatan och Torggatan byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-10-25, Diarienummer 221-11332-95.

Sundsvalls kommun, Nyttan 3 och 6, HIRSCHSKA HUSET.

Flerbostadshus. Nybyggnadsår 1890-1891. Laurentz, Johan - Arkitekt.