Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bernska huset

Bernska huset uppfördes efter branden i Sundsvall 1888 och blev ett av de dyraste privathusen i stenstaden. Det uppfördes i tre våningar samt inredd vind.

Historik

Johan Bern började uppföra huset 1893 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hermansson, som hämtade inspiration ur den franska renässansen för huset fasader. Det blev ett av de dyraste privathusen i Sundsvall efter branden, och uppfördes i tre våningar samt inredd vind.

Beskrivning

Bernska huset är uppfört i fransk nyrenässans och står på en granitsockel. Stommen är utförd i murtegel, som utvändigt i bottenvåningen är helt försedd med bearbetad röd och grå granit. I de övre våningarna är det rödgulaktigt brända teglet frilagt, kontrasterande mot fönsteromfattningar och listverk i kalksten. Under takfoten löper en kalkstensfris. På utsmyckande kalkstensdetaljer i fasaderna finns rikligt med bladguld.

Taket är belagt med röd falsad skivplåt. Mot Thulegatan finns sex vindskupor som tillkom 1985. Huvudentréns portal och konsolerna till balkongen ovanför, är utförd i gotländsk sandsten. Huvudfasaden mot Storgatan har ett betonat mittparti i form av framspringande risalit krönt med mansardformat tak belagt med skiffer. Entrén omramas av två kraftiga, korta halvkolonner i polerad svart granit.

Huset är exteriört rikt dekorerat, med hela 22 bemålade fält. Mot Storgatan finns från väster till öster fyra fält representerande de sköna konsterna: arkitekturen, skulpturen, måleriet och musiken.

Mot Thulegatan finns två fält i södra delen av huset föreställande moderna tiden (1890-tal) genom representation av den nya elkraften med glödlampor och den nya gastekniken. Thulegatans fasad är i lägre grad försedd med dekorationer, utförandet är inte lika påkostat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar gatuexteriör samt trapphusets interiör Storgatan 34 då det kommer till ingrepp i befintliga äldre inrednings- eller utsmyckningsdetaljer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 25 augusti 1978.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Glädjen 4 (före detta Glädjen 10), Bernska huset.

Historisk funktion: Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1894.

Arkitekt: Gustaf Hermansson

Dekormålare: konstnären Carl Grabow samt konstnären Oscar Johnsson.

Hitta hit

Bernska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i korsningen Thulegatan-Storgatan.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss