Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Thuressonska huset

Thuressonska huset i Sundsvall uppfördes 1890 efter ritningar av arkitekten Knut Gyllencreutz. Byggnaden är unik genom att originalmåleriet är bevarat i trapphuset och entréerna.

Beskrivning

Kulörerna i trapphuset och entréerna är starka i gult, rött, blått och grönt. Väggar och tak pryds av växtornamentik med slingrande stjälkar och blad. Trapphuset har fyra trapplöp, två vilplan och två våningsplan. På entréplanets väggar sitter en hög panel och samtliga snickerier är bruna. Vilplanen har blyspröjsade fönster med färgat glas i blått, rött och grönt samt dubbla okopplade bågar.

På golvet ligger diagonalställda marmorplattor i svart och vitt. Trappan är utformad med raka lopp i gjutjärnsstomme med vit marmor på planstegen och marmorerade sättsteg. Räcket är i gjutjärn med handledare i ek.

Historik

Byggherre var Thure Reinhold Thuresson (1843-1918), gift med Anna Carolina Catharina Pettersson (1854-1913) och huset vid Nytorget uppfördes som parets privatbostad. Thure Reinhold Thuresson var flottningsombudsman och en av Sundsvalls betydelsefulla personer under senare delen av 1800-talet. Han hade ett flertal styrelseuppdrag samt många förtroendeuppdrag i stadens förvaltningar. Familjen Thuresson gjorde ett flertal donationer, den kanske mest kända är statyn av Gustav II Adolf på Stora torget i Sundsvall.

Förfallna fasader kräver ombyggnad

Med tiden förföll fasaderna och delar av fönsteromfattningar, taklistdetaljer och konsoller föll till marken. Vid en ombyggnad under åren 1962-63 rensades huset från de karaktäristiska puts- och stuckdetaljerna och byggnaden fick ett nytt förenklat utseende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 3 kapitlet 2 § Kulturmiljölagen
(1988:950) att följande skyddsföreskrifter ska gälla för Thuressonska huset:

  • Byggnaden får inte rivas.
  • I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan får inte ingrepp göras i eller ändring av fast inredning. Till fast inredning hör bland annat dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar, vägglister, taklister, ledstänger och golv.
  • I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan får ytskikten på tak-, vägg- och golvytor inte övertäckas, övermålas eller på annat sätt förändras.
  • Byggnaden ska underhållas så den inte förfaller. I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan ska vård- och underhållsarbeten ske i samråd med konservator samt på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska ske med material och metoder anpassade till rummens egenart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 27 februari 2014.

Hitta hit

Thuressonska huset ligger vid Nytorget i Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss