Thuressonska huset

Thuressonska huset uppfördes 1890 efter ritningar av arkitekten Knut Gyllencreutz. Byggnaden är unik genom att originalmåleriet är bevarat i trapphuset och entréerna.

Beskrivning

Kulörerna i trapphuset och entréerna är starka i gult, rött, blått och grönt. Väggar och tak pryds av växtornamentik med slingrande stjälkar och blad. Trapphuset har fyra trapplöp, två vilplan och två våningsplan. På entréplanets väggar sitter en hög panel och samtliga snickerier är bruna. Vilplanen har blyspröjsade fönster med färgat glas i blått, rött och grönt, och dubbla okopplade bågar.

På golvet ligger diagonalställda marmorplattor i svart och vitt. Trappan är utformad med raka lopp i gjutjärnsstomme med vit marmor på planstegen och marmorerade sättsteg. Räcket är i gjutjärn med handledare i ek.

Historik

Byggherre var Thure Reinhold Thuresson (1843-1918), gift med Anna Carolina
Catharina Pettersson (1854-1913) och huset vid Nytorget uppfördes som parets
privatbostad. Thure Reinhold Thuresson var flottningsombudsman och en av
Sundsvalls betydelsefulla personer under senare delen av 1800-talet. Han hade ett flertal styrelseuppdrag samt många förtroendeuppdrag i stadens förvaltningar. Familjen Thuresson gjorde ett flertal donationer, den kanske mest kända är statyn av Gustav II Adolf på Stora torget i Sundsvall.

Förfallna fasader kräver ombyggnad

Med tiden förföll fasaderna och delar av fönsteromfattningar, taklistdetaljer och konsoller föll till marken. Vid en ombyggnad under åren 1962 - 63 rensades huset från de karaktäristiska puts- och stuckdetaljerna och byggnaden fick ett nytt förenklat utseende.

Skyddsföreskrifter

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 3 kapitlet 2 § Kulturmiljölagen
(1988:950) att följande skyddsföreskrifter ska gälla för Thuressonska huset:

  • Byggnaden får inte rivas.
  • I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan får inte göras ingrepp i eller ändring av fast inredning. Till fast inredning hör bland annat dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar, vägglister, taklister, ledstänger och golv.
  • I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan får ytskikten på tak-, vägg- och golvytor inte övertäckas, övermålas eller på annat sätt förändras.
  • Byggnaden ska underhållas så den inte förfaller. I trapphuset samt entréerna mot Nytorget och Järnvägsgatan ska vård- och underhållsarbeten ske i samråd med konservator samt på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.Underhållet ska ske med material och metoder anpassade till rummens egenart.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 27 februari 2014.