Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hemsö fästning

Foto: Carina Andreasson/Mostphotos

Hemsön är en ö med kuperad natur norr om Härnösand. Ön har en bofast befolkning på cirka 150 personer. Under flera decennier har befolkningen och militären här levt sida vid sida. De dominerande näringsgrenarna har historiskt varit fiske och jordbruk.

Historik

Redan under sent 1800-tal väcktes tanken på en fästning i skärgårdsområdet utanför Ångermanälvens mynning, på grund av dess strategiska läge. Det kom dock att dröja till 1916 innan man började bygga första delen, som kallas Havstoudd.

1942 års försvarsbeslut innebar stora förstärkningar för försvaret. Det resulterade i bygget av Storråberget, som var färdigt 1957.

Fästningen var i drift fram till 1987 och stängdes slutligt 1989.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifter Batteri 1: Byggnadsminnet omfattar batteriet i sin helhet med tillhörande truppfästningar, mätstation och luftförsvarsanordningar.

  • Batteriet får inte, helt eller delvis, raseras igenfyllas, förvanskas eller byggas om. Det ska vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Detsamma gäller inom batteriets närområde befintliga truppfästningar och andra luftförsvarsanordningar.
  • Till batteriet hörande fast monterad inredning, inre och yttre utrustning, inklusive kanontorn med kanoner, ska bevaras på plats.
  • Inom det område där anordningar finns för batteriets närförsvar, får nybyggnader inte uppföras eller åtgärder vidtas som förändrar områdets karaktär. Väsentliga skjutsektorer skall ha fri sikt.

Skyddsföreskrifter Batteri 2: Byggnadsminnet omfattar batteriet i sin helhet med tillhörande truppfästningar och minstation.

  • Batteriet får inte, helt eller delvis, raseras igenfyllas, förvanskas eller byggas om.
  • Det ska vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Detsamma gäller inom batteriets närområde befintliga truppfästningar och andra luftförsvarsanordningar.
  • Till batteriet hörande fast monterad inredning, inre och yttre utrustning, inklusive kanontorn med kanoner, ska bevaras på plats.
  • Inom det område där anordningar finns för batteriets närförsvar, får nybyggnader inte uppföras eller åtgärder vidtas, som förändrar områdets karaktär.
  • Väsentliga skjutsektorer skall ha fri sikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan 19980910. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är tillståndsmyndighet.

Beteckning: Härnösands kommun, Havsto 1:1, Hemsö fästning.

Nybyggnadsår: 1953.

Två stycken byggnader:

  • Batteri 1 Utanö 3:55 (Storråberget).
  • Batteri 2 Havsto 1:1 (Havstoudd).

Hitta hit

Fästningen ligger på Hemsön utanför Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss