Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Försäkringsbolaget Sveas hus

Försäkringsbolaget Sveas hus uppfördes efter arkitektbröderna Kumliens ritningar år 1893. Fastigheten har haft många kända hyresgäster, bland annat författaren Jenny Lind och doktor Gotthilf Steenhoff.

Historik

Fastigheten såldes nästan omedelbart till Brand- och Littförsäkrings AB Svea i Göteborg som hade betalt ut miljonersättningar vid stadsbranden. Svea innehade huset till i början på 1930-talet då det inköptes av direktör C. J. Engwall i Sundsvall. Denne i sin tur sålde några år senare till Kooperativa Förbundet.

Beskrivning

Fastigheten gör ett enkelt men sobert intryck med sina oputsade gula murytor. Fasaderna har frilagd mur med gult fasadtegel och rödmålade t-postfönster, taket är belagt med falsad svart plåt. Huvudfasaden har betonat mittparti med genomgående natursten i en arkitektonisk uppbyggnad genom fyra våningar. Byggnadens avslutas med en hög frontespis med murad front. Frontespisen flankeras av två mindre vindskupor, samtliga med barockartad form.

Entrépartiet Storgatan 18 inramas av pilastrar som bär upp en valvbåge. En monumentalt utformad balkong finns i plan två trappor buren på kraftiga konsoler. Byggnaden är också försedd med ett hörntorn med renässanskupol.

I övrigt finns markerade stickbågar över fönster och släta, troligtvis putsade, våningsband som bildar en horisontell motvikt mot det vertikala intryck huset i övrigt ger.

Filantropiska hyresgäster

Takvåningen innehades under en tid bland annat av Jenny Lind. Läkaren Gotthilf Stéenhoff och hans maka Frida har också de varit inneboende på denna adress. Frida verkade bland annat som författarinna. Hon var den kvinna som Ellen Key karaktäriserade som "den mest förtjusande älskvärda kvinna, en förträfflig maka och moder, mot vilken som person icke den minsta förebråelse kan göras". På grund av Frida Stéenhoffs kamp för kvinnans frigörelse och Sundsvalls utsatta kvinnor var hennes författarskap omtvistat och staden var uppdelad i två läger som frenetiskt bekämpade varandra.

Doktor Steenhoff var inte mindre som människa än sin hustru och utförde som läkare ett uppoffrande arbete bland de fattiga och var en stor kämpe för sociala reformer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt trapphuset Storgatan 18 äldre inrednings- och utsmyckningsdetaljer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 16 maj 1975.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Jupiter 4, Försäkringsbolaget Sveas hus.

Typ: Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1892.

Arkitekt: Hjalmar Kumlien.

Hitta hit

Försäkringsbolaget Sveas hus ligger i korsningen Bankgatan/Storgatan i Sundsvalls stenstad.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss