Gammelgården

Mer info kommer.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar 28 byggnader, samt en stengrund efter en riven bryggstuga. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. Skyddsområde finns, även ingående på annan fastighet.

 1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
 2. I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
 3. Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 4. Det på situationsplanen med särskild linje markerade området ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas. Det staket som finns inom tomten får inte rivas eller på annat sätt förändras.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1997-11-28, Diarienummer 221-1862-96.

Örnsköldsviks kommun, Myckelgensjö 3:24 samt del av 16:2 och 21:1, GAMMELGÅRDEN.

Byggnader, 28 stycken (Nybyggnadsår: 1855-1866):

 • Mangårdsbyggnad Nybyggnadsår: 1700-1899
 • Bostadshus, Undantagsstuga
 • Lada
 • Torkbastu
 • Smedja
 • Kolbod
 • Småfähus, Fårhus
 • Salpeterlada
 • Bod, Härbre
 • Vagnsbod
 • Lada
 • Linbod
 • Hölada
 • Loftbod
 • Stall
 • Stolpbod
 • Hölada
 • Kokhus
 • Jordkällare
 • Storhässja
 • Långloge
 • Vedbod
 • Avträde, Stall
 • Ladugård