Gammelgården

Skyddsföreskriften för Gammelgården i Örnsköldsviks kommun, omfattar 28 byggnader. Huvudbyggnaden är från 1700-talets slut.

Historik

Strax före laga skifte 1866-1870 fick huvudbyggnaden från 1700-talets slut en nytimrad undervåning och den gamla parstugan lyftes upp som övervåning. Den övre delen av den nuvande mangårdsbyggnaden är alltså från den gamla kringbyggda gården. Huset är en timrad parstuga i två plan på naturstensgrund. Taket är belagt med ved. Östra väggen är försedd med stående, bred, omålad lockpanel. Fönstertypen är tvålufts med åtta spröjsade glas i vardera luften i bottenvåningen, sex spröjsade glas i övre våningen. Huvudingångens enkelbladiga dörr består av fyra fyllningar och omfattningen har klassicerande drag med antydda lisener uppbärande en gavelfronton på konsoler. Ett överljus i form av tre spröjsade glas finns strax under gavelfrontonen.

Beskrivning

Vid länsmuseets övertagande, återställdes interiören till dess äldsta kända utseende. Öppna spisar murades till den gamla parstugans två murstockar och målade detaljer rekonstruerades. Köket har detaljer i den fasta inredningen från cirka 1860 då den gamla parstugan lyftes upp som övervåning. Golvet är målat i schackrutigt mönster, väggarna är målade och har schablondetaljer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar 28 byggnader, samt en stengrund efter en riven bryggstuga.

 • Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
 • I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. Skyddsområde finns, även ingående på annan fastighet.
 • I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
 • Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 • Det markerade området på situationsplanen ska hållas i ett sådant skick att utseende och karaktär inte förvanskas. Det staket som finns inom tomten får inte rivas eller på annat sätt förändras.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring gjord av Länsstyrelsen Västernorrland 19971128, diarienummer 221-1862-96.

Beteckning: Örnsköldsviks kommun, Myckelgensjö 3:24 samt del av 16:2 och 21:1, Gammelgården.

28 stycken byggnader (nybyggnadsår: 1855-1866):

 • Mangårdsbyggnad, nybyggnadsår: 1700-1899
 • Bostadshus, Undantagsstuga
 • Lada
 • Torkbastu
 • Smedja
 • Kolbod
 • Småfähus, fårhus
 • Salpeterlada
 • Bod, Härbre
 • Vagnsbod
 • Lada
 • Linbod
 • Hölada
 • Loftbod
 • Stall
 • Stolpbod
 • Hölada
 • Kokhus
 • Jordkällare
 • Storhässja
 • Långloge
 • Vedbod
 • Avträde, stall
 • Ladugård.

Hitta hit

Byggnaden ligger i byn Myckelgensjö, cirka 7 mil nordväst om Örnsköldsvik.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss