Gammelgården

Skyddsföreskriften för Gammelgården i Örnsköldsviks kommun, omfattar 28 byggnader. Huvudbyggnaden är från 1700-talets slut.

Historik

Strax före laga skifte 1866-1870 fick huvudbyggnaden från 1700-talets slut en nytimrad undervåning och den gamla parstugan lyftes upp som övervåning. Den övre delen av den nuvande mangårdsbyggnaden är alltså från den gamla kringbyggda gården. Huset är en timrad parstuga i två plan på naturstensgrund. Taket är belagt med ved. Östra väggen är försedd med stående, bred, omålad lockpanel. Fönstertypen är tvålufts med åtta spröjsade glas i vardera luften i bottenvåningen, sex spröjsade glas i övre våningen. Huvudingångens enkelbladiga dörr består av fyra fyllningar och omfattningen har klassicerande drag med antydda lisener uppbärande en gavelfronton på konsoler. Ett överljus i form av tre spröjsade glas finns strax under gavelfrontonen.

Beskrivning

Vid länsmuseets övertagande, återställdes interiören till dess äldsta kända utseende. Öppna spisar murades till den gamla parstugans två murstockar och målade detaljer rekonstruerades. Köket har detaljer i den fasta inredningen från cirka 1860 då den gamla parstugan lyftes upp som övervåning. Golvet är målat i schackrutigt mönster, väggarna är målade och har schablondetaljer.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar 28 byggnader, samt en stengrund efter en riven bryggstuga. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. Skyddsområde finns, även ingående på annan fastighet.

 1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
 2. I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
 3. Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 4. Det på situationsplanen med särskild linje markerade området ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas. Det staket som finns inom tomten får inte rivas eller på annat sätt förändras.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västernorrland, 1997-11-28, diarienummer 221-1862-96.

Örnsköldsviks kommun, Myckelgensjö 3:24 samt del av 16:2 och 21:1, GAMMELGÅRDEN.

Byggnader, 28 stycken (Nybyggnadsår: 1855-1866):

 • Mangårdsbyggnad Nybyggnadsår: 1700-1899
 • Bostadshus, Undantagsstuga
 • Lada
 • Torkbastu
 • Smedja
 • Kolbod
 • Småfähus, Fårhus
 • Salpeterlada
 • Bod, Härbre
 • Vagnsbod
 • Lada
 • Linbod
 • Hölada
 • Loftbod
 • Stall
 • Stolpbod
 • Hölada
 • Kokhus
 • Jordkällare
 • Storhässja
 • Långloge
 • Vedbod
 • Avträde, Stall
 • Ladugård.