Före detta centralhotellet

Före detta Centralhotellet återfinns i centrum av Sundsvalls stenstad. Arkitekterna Appelbergs och Gyllencreutz skapelse blev en av Stenstadens mest utsmyckade fastigheter. Det är ett strålande exempel på stileklekticism, där varje enskild detalj kunde köpas via katalog.

Historik

Fastigheten inom kvarteret Rätten ritades av Per Appelberg och Knut Gyllencreutz 1890. Per Appelberg var vid den tiden stadsarkitekt i Sundsvall sedan 1886. Och Knut Gyllencreutz hade kommit flyttande från Stockholm 1888, för att dra nytta av de goda byggkonjunkturerna efter branden. Per Appelberg dog 1892 och Gyllencreutz fortsatte därefter själv sin arkitektverksamhet i Sundsvall fram till 1903, då han flyttade ännu längre norrut till Östersund. Han kom att bli en av de mest anlitade arkitekterna i staden. Och han har satt sin prägel på centrum med flera stenhus, som i övervägande grad har putsade fasader.

En av Stenstadens mer utsmyckade fastigheter

Byggmästaren O. Hedvall utförde entreprenaden efter Appelbergs & Gyllencreutz anvisningar. Appelbergs och Gyllencreutz skapelse blev en av stenstadens mer utsmyckade fastigheter. På en bild från sekelskiftet ser byggnaden ut att ligga som ett flaggskepp invid Esplanadens kaj där de festliga takarrangemangen med torn och tinnar, statyer och taksmiden liksom trumpetar ut nykterhetsföreningens budskap. De tre hörntornen har i folkhumorn tytts som upp och nedvända snapsglas.

Beskrivning

Fastigheten är uppförd i tre våningar, samt numera inredd vind. Grundläggningen var ursprungligen en rustbädd av träpålar, som senare kompletterats med betonginjektering. Stommen är av murtegel med utvändig kalkputs, som ursprungligen målades med linoljefärg i bottenvåningen och kalkfärg i de övriga våningsplanen. Det valmade taket är belagt med falsad skivplåt.

Övriga torn - tre stycken i samtliga hörn utom i sydväst, samt två mittorn - ett i norr och ett i öster - kläddes ursprungligen med plåtfjäll av zink. Fönstren har överlag T-postform och ytterdörrarna är tillverkade i ek. Detta gäller dock inte den under 1930-talet tillbyggda gården mot Centralgatan där fasaderna numera förändrats och stålpartier satts in, både i bottenvåningens entré och ett fönsterparti i våningen två trappor. Fastigheten kröntes ursprungligen av ett flertal zinkplåtskulpturer, men dessa monterades ned på 1940-talet.

Paradvåningen

Samtidigt som byggnadens fasader är livliga och plastiska, inger de tyngd och soliditet. Paradvåningen - piano nobile - har en högre våningshöjd än den dåvarande översta våningen och skiljer sig betydligt från bottenvåningens rustika puts. Fönstren höjer sig över ett balustradräcke och omfattas av pilastrar med kapitäl av kompositakaraktär. De kröns av ett tiotal byster, alla med individuellt utformade ansikten mot en bakgrund av cirkelformade omfattningar.

Paradvåningen omges av två inklädda balkonger mot Esplanaden vars kolonnbaser uppbärs av kvinnoansikten med huvuddok. Våningarna skiljs åt av kraftiga gesimslister. Takfotslisten är en lång sammanhängande tandsnittsfris. Appelbergs och Gyllencreutz skapelse är ett strålande exempel på stileklekticism där varje enskild detalj kunnat köpas via katalog. Det mesta i gipsutförande, men kolonnerna i hörnens burspråk är av gjutjärn och delar av fasadernas kolonner och pilastrar är utförda i kalkputs.

Klassiska detaljer blandat med barockinslag

Klassiska detaljer blandas med barockens vidlyftiga kurvatur. Takskulpturerna, som möjligen kan vara just hoppets här, utformades i zinkplåt och beställdes troligen via katalog genom någon firma i Stockholm. Två lejon beställdes dock av bildhuggaren och skulptören Carl Johan Dyfverman, förmodligen också utförda i zinkplåt. Dyfverman var känd i Sundsvall genom sina skulpturer till Sundsvalls Enskilda bank vid Vängåvan och var aktuell för skulpturgrupper till stadshuset vid samma tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt interiören i festsalen en trappa upp mot Esplanaden.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • Interiören i före detta festsalen en trappa upp mot Esplanaden ska bibehållas till sin karaktär.
  • Ingrepp får inte göras i stomme, fast inredning eller dekorationer.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19961213, diarienummer 221-7314-96.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Rätten 1, före detta centralhotellet, Sundsvall.

Historisk funktion: Hotell.

Nybyggnadsår: 1891.

Arkitekt: Knut Gyllencreutz och Per Appelberg.

Hitta hit

Byggnaden ligger i Stenstaden, Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss