Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gudmundstjärn

Foto: Linnéa Tidäng

Gudmundstjärn är ett för Sverige unikt exempel på ett så kallat nybygge i ett tidigare ouppodlat område. Det var ett självförsörjande familjejordbruk som användes från slutet av 1700-talet till 1943.

Beskrivning

Med dess många byggnader från olika tidsperioder i olika stilar, speglar Gudmundstjärn ett till största delen orört och slutet samhälle, och dess utveckling under en lång tidsperiod. Det finns bland annat en bagarstuga, smedja, jordkällare, kvarn och såg bevarade.

Som mest fanns ett 30-tal olika byggnader i Gudmundstjärn och idag finns cirka 20 stycken fortfarande kvar. Att byggnaderna är utspridda på området beror på att man ville hindra brandrisken om en byggnad skulle börja att brinna.

Gudmundstjärn är unikt, då det var det första objektet, som fick både dessa skydd. Det vill säga ett kulturhistoriskt skydd och ett miljöskydd. Anledningen till detta var att man dittills inte hade löst frågan om ett gemensamt skydd av hela miljöer och byggnader inom dessa.

Historik

1779 fick Olof Perhsson från Mosjöholm tillstånd att skapa ett nytt skogshemman vid Gudmundstjärn med tio års skattefrihet. Ett litet bostadshus uppfördes under 1780-talet och följdes snart av en rad andra byggnader.

Då fastigheten låg isolerad förutsattes att man hade ett långt drivet självhushåll. Under olika perioder fanns olika möjligheter och behov, vilket gjode att man behövde flera olika typer av ekonomibyggnader på området.

Vattenledning och riktig väg

1863 försågs fastigheten med vattenledning i form av borrade trästockar, vilket var ett verk av en dotter i familjen vid namn Sara Lena. Under 1880-talet påbörjades en utbyggnad av en fäbod till skogshemmanet Gudmundstjärn, som var i bruk till 1920-talet. 1923 kom den första riktiga vägen hit, före det fanns det endast en stig. En av de senast tillkomna byggnaderna är en ladugård som byggdes 1929.

1944 såldes hemmanet till Indals kommun. Därefter hade det under 1940- och 50-talet ett antal olika arrendatorer. Mellan 1960-talet till slutet av 1970-talet stod gården öde, vilket gjorde att den snabbt började förfalla.

Restaureras och blir byggnadsminne

I slutet av 1970-talet påbörjades en restaurering, ett återställande av hela området. Man ville kunna visa upp området och byggnaderna för besökande. Så att de skulle kunna få en bild av hur ett jordbruk tedde sig under 1800-talet och fram till början av 1900-talet. Och under vilka villkor människorna levde under denna period. Denna omfattande restaurering avslutades först 1982, och 1983 blev området ett byggnadsminne och ett naturreservat.

165 års kamp för överlevnad

I 165 år kämpade släkten på denna gård för att överleva, avskild från närmaste by större delen av året. Och utanför den annars så viktiga sociala funktionen bygemenskapen. Nybyggen var något som staten under olika tider uppmuntrade, bland annat genom subventioner, då det ansågs främja Sveriges ekonomi. De skatteeftergifter som gavs till nybyggen räknade man med att få igen senare, då jordbruket började bära.

Jordbruket hade länge stor betydelse för Sveriges ekonomi. Ända in på 1940-talet var till exempel en stor del av Sveriges befolkning fortfarande sysselsatt inom skogs- och jordbruk. (1920: 44 procent var sysselsatta inom jordbruk, 1930: 39 procent, 1940: 34 procent.)

Besöksmål i närheten

I och med att den gamla jordbrukargården Gudmundstjärn är en del av ett naturreservat, finns det även vandringsleder, skogsstigar med vindskydd och grillplatser i närheten:

Gudmundstjärn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar de flesta byggnader exteriört samt interiört i en del byggnader.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 25 mars 1983.

Plats: Sundsvalls kommun, Gudmundstjärn 1:1, Nybygget Gudmunstjärn.

19 byggnader (1800-1815):

 • Bagarstuga
 • Bostadshus
 • Mangårdsbyggnad
 • Jordkällare
 • Snickarbod
 • Stall
 • Ladugård
 • Foderlada
 • Smedja
 • Vedbod
 • Tvättstuga
 • Mangelbod
 • Härbre
 • Torkbastu
 • Vattenkvarn, hjulkvarn
 • Spånhyvel
 • Lada (tre stycken).

Hitta hit

Gudmundstjärn ligger i Indal, cirka 3,5 mil nordväst om Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss