Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom länsstyrelsen som fattar beslut i ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet samt i ärenden som rör bl.a. ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter m.m.

Besluten fattas av en ordförande, som är lagfaren jurist, och en miljösakkunnig med särskild erfarenhet av miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ärendena bereds av en miljöskyddshandläggare på miljöskyddsenheten med särskild kompetens inom det aktuella sakområdet.

Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Uppsala län geografiska beslutsområde innefattar sedan den 1 juni 2012 Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län.

Miljöprövningsdelegationens beslut

Nedan finns, som PDF-filer, de tillståndsbeslut som miljöprövningsdelegationen i Uppsala län fattat enligt miljöbalken. Namn och andra personliga uppgifter är borttagna ur besluten. Observera att det inte är kopior av originaldokumenten. Fel kan förekomma. Kontrollera därför alltid texten mot undertecknad beslutskopia.

Länsstyrelser med miljöprövning

Dalarnas län

Prövningsdistrikt: Dalarnas och Gävleborgs län

Hallands län

Prövningsdistrikt: Hallands län

Kalmar län

Prövningsdistrikt: Kalmar och Kronobergs län

Norrbottens län

Prövningsdistrikt: Norrbottens län

Skåne län

Prövningsdistrikt: Skåne och Blekinge län

Stockholms län

Prövningsdistrikt: Stockholms och Gotlands län

Uppsala län

Prövningsdistrikt: Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län

Västerbottens län

Prövningsdistrikt: Västerbottens län

Västernorrlands län

Prövningsdistrikt: Västernorrlands och Jämtlands län

Västra Götalands län

Prövningsdistrikt: Västra Götalands län

Örebro län

Prövningsdistrikt: Örebro och Värmlands län

Östergötlands län

Prövningsdistrikt: Östergötlands och Jönköpings län

Kontakt

Emilia Sjödahl

Ordförande

Mikaela Öster

Ordförande

Pia Persson Holmberg

Sakkunnig

Greger Drougge

Sakkunnig

Stefan Nyström

Sakkunnig

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss