Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom länsstyrelsen som fattar beslut i ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet samt i ärenden som rör bl.a. ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter m.m.

Besluten fattas av en ordförande, som är jurist med domarerfarenhet, och en miljösakkunnig med särskild erfarenhet av miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ärendena bereds av en miljöskyddshandläggare på miljöskyddsenheten med särskild kompetens inom det aktuella sakområdet.  

Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Uppsala län geografiska beslutsområde innefattar sedan den 1 juni 2012 Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län.

Miljöprövningsdelegationens beslut

Nedan finns, som PDF-filer, de tillståndsbeslut som miljöprövningsdelegationen i Uppsala län fattat enligt miljöbalken. Namn och andra personliga uppgifter är borttagna ur besluten. Observera att det inte är kopior av originaldokumenten. Fel kan förekomma. Kontrollera därför alltid texten mot undertecknad beslutskopia.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-05-07 Beslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 551-3287-2019.pdf 469.8 kB 2020-05-12 08.29
2019-12-18 Beslut Gnesta återvinningsgård 551-68-2017.pdf 1.5 MB 2019-12-19 16.33
2019-04-04 Beslut Uppsala Vatten och Avfall AB 551-7817-2017.pdf 15.9 MB 2019-04-10 09.58
2019-01-24 Beslut Trosa kommun 551-3949-2018.pdf 7.3 MB 2019-01-28 10.40
2018-12-13 Dragmossen avfallsanläggning 551-7087-2017.pdf 19.6 MB 2018-12-18 16.16
2018-11-26 Bålsta avloppsreningsverk 551-1488-2018.pdf 10.7 MB 2018-12-06 11.11
2018-07-12 Mälardalens Smådjurskrematorium AB tillstånd 551- 6039-17.pdf 879 kB 2018-07-17 14.48
2018-04-17-Tillstånd-Eskilstuna-Strangnas-Energi-och-Miljo-AB-551-2675-17.pdf 1 MB 2018-06-04 13.50
2018-02-22-SIMS-Recycling-Solutions-AB-551-7505-16.pdf 10.1 MB 2018-06-04 13.50
2017-10-19-Tillstånd-Arboga-Miljotransport-AB-551-3547-16.pdf 7.4 MB 2018-06-04 13.50
2017-09-11Omprövning-tillstånd-Econova-Recycling-AB-551-3465-2015-.pdf 17 MB 2018-06-04 13.50
2017-05-24-Relita-Industri-och-Skadeservice-AB-551-5934-15.pdf 14.9 MB 2018-06-04 13.50
2017-03-28Upphävande-av-tillstånd-Mireco-AB-551-1046-17.pdf 37.3 kB 2018-06-04 13.50
2017-03-09 Ändring av tillstånd beslut-m4gruppen-AB 551-4365-16.pdf 4.4 MB 2018-06-04 13.39
2017-03-09 ÅVC Trångfors i Hallstahammar 551-5698-15.pdf 646.2 kB 2018-06-04 13.50
2017-02-20-Swecon-Anlaggningsmaskiner-AB-551-6266-16.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.50
2017-02-09 Vingaker-Vatten-och-Avfall-AB 551-910-16.pdf 16.6 MB 2018-06-04 13.50
2017-01-19 Vika avfallsanläggning 551-6742-15.pdf 6.3 MB 2018-06-04 13.39
2016-12-20-Arver-Lastbilar-AB-551-4210-15.pdf 9.8 MB 2018-06-04 13.50
2016-11-22-Geminor-Swe-AB-Oxelosunds-hamn-551-7093-15.pdf 10.8 MB 2018-06-04 13.50
2016-11-22-Geminor-SWE-AB-551-7093-15.pdf 18.4 MB 2018-06-04 13.50
2016-05-26 Tillståndsbeslut m4 gruppen 551-5833-15.pdf 226.4 kB 2018-06-04 13.39
2015-12-22 Beslut-forlangd-provotid-Stena-Recycling-551-6132-15.pdf 1.7 MB 2018-06-04 13.39
2015-11-20-All-Recycling-AB.pdf 13.2 MB 2018-06-04 13.39
2015-11-09 Villkorsändring Stena Recycling.pdf 757.3 kB 2018-06-04 13.39
2015-10-29 Tillstandsbeslut-IL-Recycling 551-6820-14.pdf 2.1 MB 2018-06-04 13.39
2015-10-27-Ragn-Sells-AB.pdf 8.1 MB 2018-06-04 13.39
2015-02-04-Sita-Sverige-AB.pdf 2.9 MB 2018-06-04 13.39
2014-12-08-Sala-kommun.pdf 1 MB 2018-06-04 13.39
2014-11-13-gastrike-atervinnare.pdf 1.3 MB 2018-06-04 13.39
2014-10-10-Kolbacks-Atervinning-AB.pdf 2.9 MB 2018-06-04 13.39
2014-09-10-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 525.2 kB 2018-06-04 13.39
2014-04-28-Tillstandsbeslut-Frutorps-AVC.pdf 7.8 MB 2018-06-04 13.39
2014-03-28-frutorps-avfallsdeponi.pdf 1.2 MB 2018-06-04 13.39
2014-02-26-carbomax-ab.pdf 9.3 MB 2018-06-04 13.39
2013-12-17-korslots-avfallsanlaggning.pdf 1.6 MB 2018-06-04 13.39
2013-10-29-vingakers-kommun.pdf 824.9 kB 2018-06-04 13.39
2013-09-12-stettin-deponi.pdf 600.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-08-13-vika-avfallsanlaggning.pdf 100.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-17-sims-recycling-solutions-ab.pdf 622.8 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-11-vallby-svets-o-smide.pdf 111.3 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-03-rolunda-produkter-ab.pdf 230.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-03-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 118.8 kB 2018-06-04 13.39
2012-11-09-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 446 kB 2018-06-04 13.39
2012-04-11-skrotcentralen-i-uppsala-ab.pdf 173.6 kB 2018-06-04 13.39
2012-02-09-ragn-sells-dagvattenhantering.pdf 45.9 kB 2018-06-04 13.39
2012-01-26-relita-industriservice-ab.pdf 125 kB 2018-06-04 13.39
2011-06-09-atervinning-gipsrecycling.pdf 145.1 kB 2018-06-04 13.39
2011-04-28-slu-tillstand-till-deponering-av-inert-avfall.pdf 117.9 kB 2018-06-04 13.39
2010-03-25-ncc-roads-ab.pdf 198.5 kB 2018-06-04 13.39
2009-06-11-hallmans-schakt.pdf 199.5 kB 2018-06-04 13.39
2009-04-02-aterbruket-i-enkoping.pdf 154.6 kB 2018-06-04 13.39
2009-03-19-rolunda-produkter-ab.pdf 112 kB 2018-06-04 13.39
2008-11-13-aterbruket-ostervala.pdf 146 kB 2018-06-04 13.39
2008-11-13-aterbruket-heby.pdf 144.7 kB 2018-06-04 13.39
2008-09-04-stora-enso-pulp-ab.pdf 241.3 kB 2018-06-04 13.39
2008-03-13-gatmots-avfallsanlaggning.pdf 1 MB 2018-06-04 13.39
2007-12-13-vaddika-avfallsanlaggning.pdf 143.2 kB 2018-06-04 13.39
2007-12-13-ena-energi-ab-avfall.pdf 139.3 kB 2018-06-04 13.39
2007-11-29-dalby-maskin-ab.pdf 47 kB 2018-06-04 13.39
2006-10-05 balsta-mottagningsstation-avfall.pdf 97.5 kB 2018-06-04 13.39
2005-09-22-balsta-avfallsstation-bista.pdf 66.7 kB 2018-06-04 13.39
2005-05-12-sva-avfallsforbranning.pdf 100.7 kB 2018-06-04 13.39
2005-05-12-dalby-maskin-ab-laby-osterby.pdf 108.6 kB 2018-06-04 13.39
2005-04-21-nyckelby-1-7-slamlager.pdf 33.4 kB 2018-06-04 13.39
2005-02-10-bjornbo-gard-kompostering.pdf 33.8 kB 2018-06-04 13.39
2005-02-10-annelunds-avfallsupplag-vafab.pdf 122.9 kB 2018-06-04 13.39
2004-11-25-rang-sells-mellanlagerfa-labyosterby.pdf 72.3 kB 2018-06-04 13.39
2004-10-28-knypplan-omtappning-haloner-freoner.pdf 37.3 kB 2018-06-04 13.39
2004-07-12-bjornsbo-grad-kompostering.pdf 68.9 kB 2018-06-04 13.39
2003-10-30-uppsalagarnison-omtappning-freoner-o-haloner.pdf 50.4 kB 2018-06-04 13.39
2003-05-08-knypplan-omtappning-klorfluorkarboner.pdf 101.9 kB 2018-06-04 13.39
2003-04-10-knypplan-omtappning-klorfluorkarboner.pdf 123.9 kB 2018-06-04 13.39
2002-12-12-returpappaperscentralen.pdf 136.8 kB 2018-06-04 13.39
2001-12-14-sita-avfall-vaksala-eke.pdf 60.6 kB 2018-06-04 13.39
2000-12-14-upplands-flygflottilj.pdf 57.1 kB 2018-06-04 13.39
2000-10-19-alunda-mellanlagring-avfall.pdf 53.8 kB 2018-06-04 13.39
2000-06-20-bresons-i-tuna-ab-avfall.pdf 41.6 kB 2018-06-04 13.39
2000-03-23-nynas-gar-mellanlager-avloppsvatten.pdf 32.5 kB 2018-06-04 13.39
1999-12-01-lundby-gar-mellanlager-slam.pdf 30.9 kB 2018-06-04 13.39
1999-12-01-goksbo-gard-mellanlager-slam.pdf 31.8 kB 2018-06-04 13.39
1999-12-01 djurby-gard-mellanlager-slam.pdf 31 kB 2018-06-04 13.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SEVAB-Strangnas-Energi-AB.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.51
7900-2017 Beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad drift av Kungsängens reningsverk .pdf 1.1 MB 2020-05-07 13.34
551-4521-2017-Malarhamnar-AB.pdf(7044057) (0)_TMP.pdf 3.7 MB 2018-06-04 13.51
551-3985-17-Eskilstuna-Energi-och-Miljo.pdf 4.1 MB 2018-06-04 13.51
551-3454-19 Beslut Slutliga villkor.pdf 488.2 kB 2020-02-20 15.51
551-1039-17-GKN-Driveline-Koping-AB-Beslut-2018-01-25.pdf 243.5 kB 2018-06-04 13.51
2020-06-11 Slutligt beslut Strängnäs avloppsreningsverk 551-7032-18.pdf 2.4 MB 2020-06-17 17.55
2020-04-08 Beslut Knivsta kommun 551-4584-2019.pdf 2.4 MB 2020-04-20 09.29
2019-10-28 Slutliga villkor för Veolia Recycling Solutions AB 551-1687-2019 .pdf 243.1 kB 2019-10-30 13.28
2018-10-11 Slutliga villkor för utsläpp till vatten av fosfor, BOD7 samt kväve, Brandholmens reningsverk Nyköpings kommun 551-6259-17.pdf 13 MB 2018-10-19 16.46
2015-12-18-vagnharads-arv.pdf 760.5 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 120 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-gimo-avloppsreningsverk.pdf 115.3 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-alunda-avloppsreningsverk.pdf 148.6 kB 2018-06-04 13.51
2008-10-23-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 64.7 kB 2018-06-04 13.51
2008-04-25-tierps-avloppsreningsverk.pdf 174 kB 2018-06-04 13.51
2008-02-28-knivsta-avloppsreningsverk.pdf 62.6 kB 2018-06-04 13.51
2007-04-12-bjorklinge-avloppsreningsverk.pdf 136.6 kB 2018-06-04 13.51
2007-03-22-karlholmsbruks-avloppsreningsverk.pdf 110 kB 2018-06-04 13.51
2007-03-01-gimo-avloppsreningsverk.pdf 121.5 kB 2018-06-04 13.51
2007-02-08-oregrunds-avloppsreningsverk.pdf 113.3 kB 2018-06-04 13.51
2007-01-25-grillby-avloppsreningsverk.pdf 44.6 kB 2018-06-04 13.51
2005-12-01-skutskars-avloppsreningsverk.pdf 128.3 kB 2018-06-04 13.51
2005-06-09-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 40 kB 2018-06-04 13.51
2005-05-12-skarplinge-avloppsreningsverk.pdf 109.9 kB 2018-06-04 13.51
2004-09-02-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 92.3 kB 2018-06-04 13.51
2003-01-23-storvreta-avloppsreningsverk.pdf 73.2 kB 2018-06-04 13.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arboga-Energi-AB.pdf 19.8 MB 2018-06-04 16.21
551-7434-15-Duvhallen-Vindpark-AB-Beslut-2017-07-07.pdf 1.2 MB 2018-06-04 15.36
551-7231-13-Vindpark-Malarberget-Beslut-2016-06-30.pdf 1.4 MB 2018-06-04 15.36
551-4949-15-Kuusakoski-Sverige-AB.pdf 5.4 MB 2018-06-04 15.36
551-2984-18-ENA-Energi-AB.pdf 103 kB 2018-06-04 15.36
551-1650-14-Eolus-Vind-AB-Beslut-2017-03-10.pdf 1.9 MB 2018-06-04 15.36
551-1176-16-Swedish-Biogas-International-Västerås-AB.pdf 813.1 kB 2018-06-04 15.36
551-1176-16-Beslutt-2016-10-19_TMP.pdf 5.5 MB 2018-06-04 15.36
2020-04-08 Beslut om tillstånd Sala Heby Energi AB 551-8145-2018.pdf 822.9 kB 2020-04-20 09.32
2019-12-12 ENA Energi AB - beslut om ändring 551-8912-19.pdf 332.7 kB 2019-12-17 10.10
2019-12-12 Beslut ENA Energi AB 551-8912-2019.pdf 3.2 MB 2019-12-18 12.59
2019-02-07 Rindi Vingåker AB 551-1857-18.pdf 3.5 MB 2019-02-07 15.32
2018-07-12 Eskilstuna Energi och Miljö AB Beslut 551-3417-14.pdf 1.2 MB 2018-07-17 13.38
2016-09-27-Vastbergslagens-Energi-AB-Craboverket-i-Fagersta.pdf 167.1 kB 2018-06-04 16.20
2014-12-22-Vafab-Miljo-AB.pdf 27.4 MB 2018-06-04 16.18
2014-06-24-ENA-Energi-AB.pdf 467.3 kB 2018-06-04 16.18
2013-12-13 - sevab-strangnas-energi-ab.pdf 414.7 kB 2018-06-04 16.18
2013-07-05-pc-oster-i-katrineholm–tekniska-verken-i-linkoping-ab.pdf 357.7 kB 2018-06-04 16.25
2013-06-26-craboverket-i-fagersta-vastbergslagens-energi-ab.pdf 245.1 kB 2018-06-04 15.39
2013-04-19-cortus-ab.pdf 844.6 kB 2018-06-04 15.39
2013-04-12-stora-uvberget-vind-ab.pdf 326.9 kB 2018-06-04 15.39
2013-02-07-eskilstuna-energi-och-miljo-ab.pdf 232.4 kB 2018-06-04 15.39
2012-10-22-aga-gas-ab.pdf 51.7 kB 2018-06-04 15.39
2012-02-09-gruppstation-for-vindkraft.pdf 1 MB 2018-06-04 15.39
2011-11-10-ena-energi-ab.pdf 58 kB 2018-06-04 15.36
2010-10-14-ena-energi-AB.pdf 68.6 kB 2018-06-04 15.36
2007-03-22-akademiska-hus-kraftvarmeverk.pdf 154.4 kB 2018-06-04 15.36
2007-01-11-ena-energi-ab.pdf 93.9 kB 2018-06-04 15.36
2003-12-18-simpan-enkoping.pdf 48 kB 2018-06-04 15.36
2002-04-25-nyby-sag-forbranningsanlaggning.pdf 68.9 kB 2018-06-04 15.36
2001-09-20-knivsta-varmeverk.pdf 49.6 kB 2018-06-04 15.36
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
beslut-sormlands-printing-20161212.pdf 1.9 MB 2018-06-04 13.55
beslut-backer-20161219.pdf 4.8 MB 2018-06-04 13.55
551-944-17-Gjuteriservice-i-Arboga-AB-2017-04-07.pdf 47.4 kB 2018-06-04 13.55
551-8299-16-AGA-Gas-AB-delbeslut-2017-06-07.pdf 14.5 MB 2018-06-04 13.55
551-8299-16-AGA-Gas-AB-Beslut-2017-06-22.pdf 14.8 MB 2018-06-04 13.55
551-8051-2016-U Bulten Hallstahammar AB.pdf 100.8 kB 2018-06-04 13.55
551-7479-16-Tikkurila-Drytech-AB.pdf 47.9 kB 2018-06-04 13.55
551-6819-14-Tillståndsbeslut-Nordisk-Industrifärg-AB.pdf 11.1 MB 2018-06-04 13.55
551-5916-16-Malarplast-AB-Beslut.pdf 334.6 kB 2018-06-04 13.55
551-5673-2016-Peab-Asfalt-AB-2017-08-21.pdf 500.5 kB 2018-06-04 13.55
551-4022-15-Ceralia-AB.pdf 8.3 MB 2018-06-04 13.55
551-3696-17-Malarhamnar-AB-2017-08-21.pdf 125.6 kB 2018-06-04 13.55
551-2885-17-Camfil-Svenska-AB-2017-11-21.pdf 1005.1 kB 2018-06-04 13.55
551-247-2017-Ytstruktur-Arboga-AB-beslut-2017-05-05.pdf 52.3 kB 2018-06-04 13.55
551-2440-15 -PUL-Sprängfabriken-20161114.pdf 225.2 kB 2018-06-04 13.55
551-1116-2017-Bodycote-Ytbehandling-AB.pdf 316.3 kB 2018-06-04 13.55
2019-05-23 Atlas Copco AB 551-3768-18.pdf 277.9 kB 2019-06-03 11.27
2018-12-06 Mälarplast AB 551-4157-2018.pdf 4 MB 2018-12-13 13.16
2018-11-08 Beslut om slutliga villkor för Phadia AB 551-1626-18.pdf 4.4 MB 2018-11-19 12.24
2018-06-11 Hjelmco Oil AB 551-3360-16 .pdf 13.6 MB 2018-06-21 15.04
2017-04-25-Setra-Travaror-AB-Skutskar-551-4050-15.pdf 17.6 MB 2018-06-04 13.55
2016-04-18-Stena-Recycling-AB-Hallstahammar.pdf 319 kB 2018-06-04 13.55
2016-02-01-international-aluminium-casting-gredby.pdf 4.2 MB 2018-06-04 13.55
2015-08-20-TPC-Components -AB.pdf 510.1 kB 2018-06-04 13.55
2014-12-18-Ytstruktur-Arboga-AB.pdf 2.6 MB 2018-06-04 13.55
2014-12-15-Phadia AB.pdf 3.2 MB 2018-06-04 13.55
2014-11-18-Bulten-Hallstahammar-AB.pdf 385.9 kB 2018-06-04 13.55
2014-10-17-Volvo-Equipment-AB.pdf 221.9 kB 2018-06-04 13.55
2014-10-09-skultuna-ytbehandling.pdf 4.9 MB 2018-06-04 13.55
2014-06-19-AB-Idesta-Kok.pdf 37.8 kB 2018-06-04 13.55
2014-05-12-Preciform-AB.pdf 638.2 kB 2018-06-04 13.55
2014-05-09-Tierps-Jarnbruk.pdf 1.4 MB 2018-06-04 13.55
2014-04-24-Aga-Gas-AB.pdf 946.4 kB 2018-06-04 13.55
2014-03-13-outokumpu-tubular-products.pdf 47.5 kB 2018-06-04 13.55
2014-02-20-skf-mekan-ab.pdf 312.7 kB 2018-06-04 13.55
2014-02-06-keycast-kohlswa-ab.pdf 296.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-18-scandinavian-kitchen-ab.pdf 40.2 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-12-abb-lv-motors.pdf 45.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-05-recipharm-strangnas-ab.pdf 299.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-05-atlas-copco-secoroc-ab.pdf 547.7 kB 2018-06-04 13.55
2013-10-03-kungsors-mekaniska-verkstad-ab.pdf 135.6 kB 2018-06-04 13.55
2013-08-29-lv-motors-abb.pdf 43.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-04-12-tpc-components-ab.pdf 45.3 kB 2018-06-04 13.55
2013-02-12-konkursboet-for-gle-ytbehandling-ab.pdf 38.8 kB 2018-06-04 13.55
2012-12-10-albinssons-verkstads-ab.pdf 64.4 kB 2018-06-04 13.55
2012-11-02-ab-alvenius-industrier.pdf 40 kB 2018-06-04 13.55
2012-03-08-gyproc-ab.pdf 89.8 kB 2018-06-04 13.55
2010-11-25-albinssons-verkstads-ab.pdf 172.1 kB 2018-06-04 13.55
2010-06-03-aga-gas-ab.pdf 159.6 kB 2018-06-04 13.55
2010-04-08-setra-travaror-ab.pdf 66.2 kB 2018-06-04 13.55
2009-12-10-tierps-jarnbruk-ab.pdf 193.9 kB 2018-06-04 13.55
2009-10-01-skutskars-tra-ab.pdf 59.3 kB 2018-06-04 13.55
2009-04-02-setra-travaror-nyby-sagverk.pdf 100.5 kB 2018-06-04 13.55
2009-03-05-gsp-produktion-ab.pdf 81.7 kB 2018-06-04 13.55
2008-12-11-setra-travaror-ab-heby-sagverk.pdf 187.8 kB 2018-06-04 13.55
2008-10-30-sorehalls-mekaniska-ab.pdf 92.4 kB 2018-06-04 13.55
2008-06-17-nordiska-polymant-ab.pdf 96 kB 2018-06-04 13.55
2008-02-28-lantmannens-mills-ab-kungsangen.pdf 50.9 kB 2018-06-04 13.55
2007-11-15-habia-cable-production-ab.pdf 60.4 kB 2018-06-04 13.55
2007-09-20-orexo-ab.pdf 109.1 kB 2018-06-04 13.55
2007-03-01-gsp-produktion-ab.pdf 102.1 kB 2018-06-04 13.55
2007-02-08-wienerberger-ab-haga-tegelbruk.pdf 91.8 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-prometek-holding-ab.pdf 39.4 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-lantmannen-mills-ab.pdf 46 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-habia-teknofluor-ab.pdf 57.8 kB 2018-06-04 13.55
2006-01-26-gyproc-ab.pdf 130.7 kB 2018-06-04 13.55
2005-06-01-skutskars-hyvleri.pdf 39.3 kB 2018-06-04 13.55
2005-06-01-nyby-sagverk.pdf 47.4 kB 2018-06-04 13.55
2005-05-26-atlas-copco-ab.pdf 83.7 kB 2018-06-04 13.55
2005-04-21-nord-mills-spannmalsproduktion.pdf 48.9 kB 2018-06-04 13.55
2005-01-27-nord-mills-spannmalsproduktion.pdf 77 kB 2018-06-04 13.55
2004-10-14-bahco-tools-ab.pdf 50.4 kB 2018-06-04 13.55
2004-07-12-munters.pdf 45 kB 2018-06-04 13.55
2004-04-29-habia-teknofluor-ab.pdf 86.4 kB 2018-06-04 13.55
2003-12-11-swedegrain-ab.pdf 81.8 kB 2018-06-04 13.55
2003-12-11-skutskars-hyvleri.pdf 55.4 kB 2018-06-04 13.55
2003-09-10-munters.pdf 41.2 kB 2018-06-04 13.55
2003-06-02-munters.pdf 126.8 kB 2018-06-04 13.55
2003-05-15-nyby-sagverk.pdf 72.1 kB 2018-06-04 13.55
2003-03-20-slu-traimpregnering.pdf 38.9 kB 2018-06-04 13.55
2003-03-20-linotech-ab.pdf 84.8 kB 2018-06-04 13.55
2002-09-26-nyby-sagverk.pdf 40.9 kB 2018-06-04 13.55
2002-06-18-skutskars-hyvleri.pdf 175.2 kB 2018-06-04 13.55
2002-04-25-nyby-sagverk.pdf 72.1 kB 2018-06-04 13.55
2002-04-12-neopharma-production-ab.pdf 51.6 kB 2018-06-04 13.55
2002-03-21-kodak-nordic-ab.pdf 47.5 kB 2018-06-04 13.55
2001-12-14-elastolan-ab.pdf 99.4 kB 2018-06-04 13.55
2001-11-15-ive-plast-ab.pdf 117.7 kB 2018-06-04 13.55
2001-09-20-munters.pdf 137.6 kB 2018-06-04 13.55
2001-06-14-habia-cable-production-ab.pdf 107.3 kB 2018-06-04 13.55
2001-04-19-neopharma-production-ab.pdf 53 kB 2018-06-04 13.55
2000-12-21-habia-cable-production-ab.pdf 60.4 kB 2018-06-04 13.55
2000-09-21-jerol-industri-ab.pdf 67.9 kB 2018-06-04 13.55
2000-08-24-kodak-nordic-ab.pdf 67.9 kB 2018-06-04 13.55
2000-06-20-munters.pdf 64.4 kB 2018-06-04 13.55
2019-10-03 Beslut Prövotid Valbo Trä AB 551-7883-18(11710305) (0)_TMP.pdf 161.4 kB 2019-10-10 09.50
551-141-19 Beslut Slutliga villkor Cerealia AB(11836898) (0)_TMP.pdf 164.5 kB 2019-10-24 08.19
2020-02-24 Beslut ENA Energi AB 551-8705-2018.pdf 553.1 kB 2020-03-02 14.45
2020-03-05 Beslut Stora Enso AB 551-6475-2018.pdf 576 kB 2020-03-09 13.39
2020-03-05 Beslut Stora Enso AB 551-6475-2018.pdf 576 kB 2020-03-09 13.39
Beslut 2020-05-06 Ansökan Carbomax AB 551-2642-2019.pdf 1.8 MB 2020-05-12 08.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-12-13 Tillstånd Cementa AB 551-4220-16.pdf 1.9 MB 2018-12-17 16.29
2018-06-04 Uppsala flygfält 551-697-2018.pdf 4.5 MB 2018-06-21 15.05
2018-06-04 Beslut om ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid flygfält i Uppsala kommun 551-697-18.pdf 4.3 MB 2018-06-29 10.45
2017-05-29-Uppsala-Flygplats-Arna-551-6423-2016.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.56
2017-04-24-Uppsala-flygplats-(Arna)-551-3911-2016.pdf 7.8 MB 2018-06-04 13.56
2016-06-23-OKQ8-AB-551-3529-12.pdf 9 MB 2018-06-04 13.56
2015-06-25-Almer-Oil-Chemical-Storage-AB.pdf 4 MB 2018-06-04 13.56
2012-01-26-sundbro-flygfalt.pdf 121 kB 2018-06-04 13.56
2010-10-28-skutskars-hamn-o-logistik-ab.pdf 63.2 kB 2018-06-04 13.56
2010-03-17-uppsala-flygplats-arna.pdf 213.6 kB 2018-06-04 13.56
2009-10-01-cementa-ab.pdf 199.5 kB 2018-06-04 13.56
2009-01-22-lantmannens-silo-i-kalmarsand.pdf 186.5 kB 2018-06-04 13.56
2007-09-20-forsvarsmakten-uppsala-flygplats-arna.pdf 40.7 kB 2018-06-04 13.56
2001-04-26-hargshamn.pdf 52.7 kB 2018-06-04 13.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut 551-4414-16-Rosangs-Lantbruk-AB.pdf 630.6 kB 2018-06-04 16.35
551-7761-2016-D-Womtorps-gard-2017-02-22.pdf 48.1 kB 2018-06-04 16.33
551-510-16-Ekhov-Sateri.pdf 17.4 MB 2018-06-04 16.35
551-4521-16-Staholms-Lantbruk-AB.pdf 11.7 MB 2018-06-04 16.34
551-3809-16-Lillje-Kyckling-AB-Beslut-2017-09-01.pdf 20.8 MB 2018-06-04 16.35
551-115-16-Jesi-Kycklingfarm-AB-Beslut-2017-05-11.pdf 4 MB 2018-06-04 16.35
2019-07-01 Jesi Kycklingfarm AB 551-8483-18.pdf 6.8 MB 2019-07-03 11.13
2019-06-20 Vadsbro Lantbrukstjänst AB 551-5096-2016.pdf 210.5 kB 2019-06-25 10.35
2019-05-21 Jersi Kycklingfarm AB 551-8651-18.pdf 4.8 MB 2019-05-23 15.25
2019-04-01 Per-Olof Andersson 551-2070-2017.pdf 6 MB 2019-04-10 07.42
2019-03-21 Mycklinge Lantbruk AB 551-7098-16 (2).pdf 12.4 MB 2019-03-28 10.35
2018-10-29 Tillstånd till djurhållning Västerås kommun 551-4940-2017.pdf 17.4 MB 2018-11-20 13.22
2018-10-29 Beslut om upphävande av tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet i Heby kommun 551-7171-18.pdf 1.1 MB 2018-10-30 15.50
2016-04-14-OVA-Production-Villkorsandring.pdf 684.3 kB 2018-06-04 16.35
2015-06-04-Owe-Johansson.pdf 277.1 kB 2018-06-04 16.35
2015-03-16-Rosangs-Lantbruk-AB.pdf 2.3 MB 2018-06-04 16.35
2015-02-16-Quantum-Satis-Risk-35-AB.pdf 252.4 kB 2018-06-04 16.35
2015-02-13-OVA-Production-AB.pdf 256.5 kB 2018-06-04 16.35
2014-12-11-Kinsta-Gard.pdf 268.6 kB 2018-06-04 16.35
2014-09-02-Widens-Lantbruk-AB.pdf 3.7 MB 2018-06-04 16.35
2014-06-26-Mycklinge-Lantbruk-AB.pdf 6.4 MB 2018-06-04 16.35
2014-04-01-Kjulsta-Gård.pdf 257.8 kB 2018-06-04 16.35
2013-10-24-Barsta-Gard-AB.pdf 1012.3 kB 2018-06-04 16.35
2013-10-15-vadsbro-lantbrukstjanst.pdf 245.5 kB 2018-06-04 16.35
2013-09-26-ekhof-sateri.pdf 248.3 kB 2018-06-04 16.35
2013-06-13-springsta-sateri.pdf 1.1 MB 2018-06-04 16.35
2013-03-20-rocklunda-gard.pdf 1.6 MB 2018-06-04 16.35
2011-05-17-skalby-grisen.pdf 90.5 kB 2018-06-04 16.35
2010-05-27-slu-funbo-lovsta.pdf 124.8 kB 2018-06-04 16.35
2010-02-22-enkopings-lantbruksservice.pdf 120.9 kB 2018-06-04 16.35
2009-10-01-henriksbergs-gard.pdf 56.4 kB 2018-06-04 16.35
2009-04-16-aspnas-gard.pdf 130.7 kB 2018-06-04 16.35
2008-08-21-upppig-ab.pdf 126 kB 2018-06-04 16.35
2008-02-14-ola-gard.pdf 86.8 kB 2018-06-04 16.35
2007-06-14-slu-funbo-lovsta.pdf 200.9 kB 2018-06-04 16.33
2001-06-15-Tangapojkarna-ab.pdf 48.8 kB 2018-06-04 16.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sand-och-Grus-Jehander-AB.pdf 15.2 MB 2018-06-04 14.24
beslut-helgona-ekeby-bergtakt.pdf 26.7 MB 2018-06-04 14.24
beslut-20160906.pdf 17.4 MB 2018-06-04 14.24
551-7266-12-Sand-Grus-AB-Jehander.pdf 497.3 kB 2018-06-04 14.24
551-6800-15-Attersta-Grus-AB-2017-04-04.pdf 736.6 kB 2018-06-04 14.24
551-6068-11-Dalby-Maskin-AB.pdf 3.5 MB 2018-06-04 14.24
551-5536-14-Swerock-AB-2017-05-16.pdf 664.9 kB 2018-06-04 14.24
551-4231-17-Helgona-Ekeby-Alf-Ericsson-bergtakt.pdf 2.8 MB 2018-06-04 14.24
551-3824-15-Svevia-AB-bergtakt-Kolsva.pdf 29.4 MB 2018-06-04 14.24
551-3744-15-Gardsbo-Grav-och-Maskin-AB.pdf 725.3 kB 2018-06-04 14.24
551-3668-16-Svensk-Kross-Atervinning-i-Uppland-AB.pdf 4.9 MB 2018-06-04 14.24
551-3572-2018 Beslut Svalbovikens Kross AB.pdf 30.8 MB 2020-03-11 08.27
551-3500-15-Arctic-Road-AB-2017-11-21-Rattelse.pdf 4.8 MB 2018-06-04 14.24
551-3154-16-Svevia-AB-Hovgarden.pdf 4.1 MB 2018-06-04 14.24
551-2961-15-dunker-grustakt.pdf 19.5 MB 2018-06-04 14.24
551-2678-2018 Tillståndsprövning berg- och grustäkt inom fastigheten Låttra 3_3 i Vingåkers kommun.pdf 671.5 kB 2019-09-04 16.49
551-1897-14-Holmen-Skog-AB-Kagarbol.pdf 331.1 kB 2018-06-04 14.24
551-1819-17 Leif Karlsson Grävmaskiner AB.pdf 29.6 MB 2018-11-06 14.49
551-127-14-Tarnsjö-Grus-AB.pdf 18.8 MB 2018-06-04 14.24
3824-15-tillstand-kolsva-solberga-1-8.pdf 425.6 kB 2018-06-04 14.24
2019-11-14 Tillstånd till täkt Jäders Grus och Betongprodukter AB 551-7663-2018.pdf 20.1 MB 2019-11-21 16.33
2019-06-10 Veidekke Industri AB 551-8241-17.pdf 12.7 MB 2019-06-17 07.59
2018-10-26 Beslut om ändring av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till täkt för Swerock AB i Västerås och Hallstahammars kommun 551-8216-17.pdf 17.5 MB 2018-10-31 09.27
2015-07-09-Tystberga-Grus-och-Bergtakt.pdf 1.1 MB 2018-06-04 14.24
2015-03-05-kallmora-bergtakt.pdf 23 MB 2018-06-04 14.24
2014-12-22-Draneringstjanst-AB.pdf 20.4 MB 2018-06-04 14.24
2014-06-12-henrikssons-grus.pdf 9.8 MB 2018-06-04 14.24
2014-06-09-Bjorkviks-Marktjanst-AB - nytt beslut.pdf 1.6 MB 2018-06-04 14.24
2014-05-26-Swerock-AB.pdf 1.7 MB 2018-06-04 14.24
2014-04-22-e-widens-maskin.pdf 10.2 MB 2018-06-04 14.24
2014-03-24-kungsors-grus.pdf 10.2 MB 2018-06-04 14.24
2014-01-21-bergtakt-grallsta.pdf 47.6 kB 2018-06-04 14.24
2013-12-04-mortsjons-bergtakt.pdf 9.4 MB 2018-06-04 14.24
2013-11-21-tillstand-broby-sand-ab.pdf 819.3 kB 2018-06-04 14.24
2013-10-23-bjorkviks-marktjanst-ab-(overklagat).pdf 614.2 kB 2018-06-04 14.24
2013-10-17-herrokna.pdf 315.8 kB 2018-06-04 14.24
2013-07-01-jordtakt-alsandan.pdf 384.7 kB 2018-06-04 14.24
2013-05-29-swerock-ab.pdf 4.7 MB 2018-06-04 14.24
2013-05-13-lertakt-gillberga.pdf 15.4 MB 2018-06-04 14.24
2012-07-04-skraddarbo-grustakt.pdf 154.6 kB 2018-06-04 14.24
2011-11-08-torv-mm-olunda-bergtakt.pdf 143.7 kB 2018-06-04 14.24
2011-06-16-tillstand-for-anno-16.1.pdf 1.8 MB 2018-06-04 14.24
2011-06-09-veidekke-takt-och-deponi.pdf 229 kB 2018-06-04 14.24
2011-05-17-beslut-provotid-mankarbotakten.pdf 80.4 kB 2018-06-04 14.24
2011-03-10-stingtorpets-grus.pdf 196.8 kB 2018-06-04 14.24
2010-12-16-wij-grustakt-jehander-(overklagad).pdf 251.2 kB 2018-06-04 14.24
2010-12-09-NCC-roads-provotidsbeslut.pdf 83.4 kB 2018-06-04 14.24
2010-10-14-stingtorpets-grus-ab-horrsta-2-27.pdf 171.6 kB 2018-06-04 14.24
2010-06-17-hb-henrikssons-grustag.pdf 60.2 kB 2018-06-04 14.24
2009-11-05-stallmon-1-1.pdf 151.8 kB 2018-06-04 14.24
2009-09-03-tarnsjo-grus-ab-nora-buckarby-1-5.pdf 156.2 kB 2018-06-04 14.24
2009-09-03-carl-otto-janse-bjornas-12-36.pdf 114.3 kB 2018-06-04 14.24
2008-12-16-skanska-sverige-ab.pdf 1.8 MB 2018-06-04 14.24
2008-04-24-olundatakten-skanska.pdf 172.6 kB 2018-06-04 14.24
2007-05-24-swerock-ab-olunda-5-1.pdf 156.2 kB 2018-06-04 14.24
2007-05-24-lars-thisner-tensta-forsa-3-3.pdf 76.1 kB 2018-06-04 14.24
2007-04-19-wienerberger-ab-vappa-lertakt.pdf 89.3 kB 2018-06-04 14.24
2007-03-06-hallstavik-entreprenad-ab-aspo-bergtakt.pdf 115.8 kB 2018-06-04 14.24
2006-02-21-asby-grustakt.pdf 92.5 kB 2018-06-04 14.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
9032-2019 Begäran om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Tullgarns bron, Uppsala kommun(13307686) (0)_TMP.pdf.url 265 bytes 2020-03-17 13.13
9032-2019 Begäran om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Tullgarns bron, Uppsala kommun(13307686) (0)_TMP.pdf 7.6 MB 2020-03-17 13.12
2020-05-19 Beslut Bia Härdplatst AB 551-3271-2019.pdf 376.9 kB 2020-05-20 08.20
2019-12-17 Eskilstuna pastorat 551-4870-18.pdf 18.6 MB 2019-12-18 10.39
2019-10-14 Västanfors krematorium - beslut om slutliga villkor 551-7784-18.pdf 251.9 kB 2019-10-21 07.57
2018-10-11 Beslut om slutliga villkor för utsläpp till dagvatten Swecon Anläggningsmaskiner Eskilstuna kommun 551-1990-18.pdf 6 MB 2018-10-19 16.49
2018-06-21 Beslut gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet för Pfizer Health AB i Strängnäs kommun(8652136).pdf 18 MB 2018-06-28 18.08
2017-11-02-Tillstånd-Vasteras-Motorklubb-551-1649-17.pdf 6.4 MB 2018-06-04 16.37
2017-07-06-Slutliga-villkor-for-Berthåga-krematorium-551-1371-17.pdf 280.5 kB 2018-06-04 16.37
2017-04-24-Uppsala-Motorsportunion-Rorken-551-221-17.pdf 1.9 MB 2018-06-04 16.38
2015-09-18-Nykopings-forsamling.pdf 2.2 MB 2018-06-04 16.38
2015-02-18-villkorsandring-st-eskils-kapellkrematorium-eskilstuna.pdf 137.2 kB 2018-06-04 16.38
2015-02-18-villkorsandring-nykopings-krematorium.pdf 138.4 kB 2018-06-04 16.38
2014-12-15-harads-skjutfalt.pdf 2.9 MB 2018-06-04 16.38
2014-01-21-berthaga-krematorium.pdf 529 kB 2018-06-04 16.38
2013-03-07-marma-skjutfalt.pdf 13.7 MB 2018-06-04 16.38
2012-10-02-lantmannen-kronfagel-ab.pdf 501.2 kB 2018-06-04 16.37
2012-05-23-veckholms-skjutfalt.pdf 2.6 MB 2018-06-04 16.37
2010-12-09-Aterkallande-av-tillstand-till-slakteriverksamhet.pdf 57.8 kB 2018-06-04 16.37
2009-05-29-berthaga-krematorium.pdf 88 kB 2018-06-04 16.37
2008-04-25-enkopings-narovningsfalt.pdf 95.2 kB 2018-06-04 16.37
2005-04-21-rorken-matorstadion.pdf 84.3 kB 2018-06-04 16.37
2004-12-27-akademiska-sjukhuset-o-ulleraker.pdf 55.5 kB 2018-06-04 16.37
2002-04-25-samariterhemmet.pdf 35.6 kB 2018-06-04 16.37

Länsstyrelser med miljöprövning

Dalarnas län

Prövningsdistrikt: Dalarnas och Gävleborgs län

Hallands län

Prövningsdistrikt: Hallands län

Kalmar län

Prövningsdistrikt: Kalmar och Kronobergs län

Norrbottens län

Prövningsdistrikt: Norrbottens län

Skåne län

Prövningsdistrikt: Skåne och Blekinge län

Stockholms län

Prövningsdistrikt: Stockholms och Gotlands län

Uppsala län

Prövningsdistrikt: Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län

Västerbottens län

Prövningsdistrikt: Västerbottens län

Västernorrlands län

Prövningsdistrikt: Västernorrlands och Jämtlands län

Västra Götalands län

Prövningsdistrikt: Västra Götalands län

Örebro län

Prövningsdistrikt: Örebro och Värmlands län

Östergötlands län

Prövningsdistrikt: Östergötlands och Jönköpings län

Kontakt

Gunilla Stener

Ordförande

Mikaela Öster

Ordförande

Lars Andersson

Sakkunnig

Pia Persson Holmberg

Sakkunnig

Torbjörn Johansson

Sakkunnig

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000