Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Organisation

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25 000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer.

Länsstyrelsen har idag cirka 200 kvalificerade medarbetare på tre avdelningar och femton enheter. Variationen av arbetsuppgifter är stor och omfattar bland annat miljöskydd, samhällsplanering, naturvård, veterinära frågor, EU-frågor, lantbruks- och bidragsärenden, beredskapsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat.

Göran Enander är landshövding och chef för Länsstyrelsen. Länsråd är Cecilia Magnusson. I organisationen ingår insynsråd, miljöprövningsdelegation samt en viltförvaltningsdelegation.

Kontakt