Organisation

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25 000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer.

Länsstyrelsen har idag drygt 200 kvalificerade medarbetare på fyra avdelningar och sjutton enheter. Variationen av arbetsuppgifter är stor och omfattar bland annat miljöskydd, samhällsplanering, naturvård, veterinära frågor, EU-frågor, lantbruks- och bidragsärenden, beredskapsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat.

Stefan Attefall är landshövding och chef för Länsstyrelsen. Länsråd är Cecilia Magnusson. I organisationen ingår insynsråd, miljöprövningsdelegation samt en viltförvaltningsdelegation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss