Sociala medier

Syftet med vår aktiva närvaro i sociala medier är att öka förtroendet, tillgängligheten och kännedomen om vår myndighet. Vi sprider information om myndigheten och vår verksamhet.

Länsstyrelsen Uppsala län driver ett antal konton med mer specifika inriktningar.

Landsbygd

Enheten för landsbygd på Länsstyrelsen Uppsala län informerar och inspirerar för verksamma på landsbygden. Följ arbetet med att främja en livskraftig landsbygd och ett rikt odlingslandskap.

Landsbygd Uppsala län på Facebook Länk till annan webbplats.

Jämställt och jämlikt Uppsala län

Syftet med denna sida är att sprida kunskap om det regionala och nationella jämställdhetsarbetet, och samla kraft till att förverkliga den regionala strategin för jämställdhet och jämlikhet. Vi välkomnar dig att komma med inspel, frågor, tips och synpunkter.

Jämställt och jämlikt Uppsala län Länk till annan webbplats.

 

Etikettregler

Här hittar du Länsstyrelsen Uppsala läns etikettregler. Det är regler och villkor för våra sociala medier.

På länsstyrelsens konton finns möjlighet att lämna kommentarer och användarna uppmanas att hålla en god samtalston. Information som publiceras på länsstyrelsens konton i sociala medier är synlig för andra användare. Inlägg och kommentarer, liksom så kallade privata meddelanden eller direktmeddelanden, utgör allmänna handlingar. De kan komma att lämnas ut vid en begäran om allmän handling. Vid begäran om allmän handling kommer länsstyrelsen göra en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kommentarer och meddelanden hanteras oftast inom 24 timmar på kontorstid. Vi hanterar inte särskilda ärenden i våra sociala kanaler, varken i inlägg eller via direkt meddelanden. Om du har frågor om specifika ärenden kan du ringa vår växel på 010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se.

Den här typen av inlägg/kommentarer tar vi bort eller döljer:

  • Inlägg som innehåller känsliga personuppgifter.
  • Inlägg som är stötande, uppviglande eller kränkande.
  • Inlägg som innehåller påhopp eller hot på person eller organisation
  • Inlägg som bryter mot svensk lag.
  • Inlägg som bidrar till upphovsrättsintrång.
  • Inlägg som innehåller barnpornografi.
  • Inlägg som saknar relevans för sidans ämne.
  • Spam och företagsreklam.
  • Inlägg som strider mot plattformens egna regler.
  • Inlägg som är ärendespecifika.

Detta innebär att inlägg ska hållas till sakfrågan, hålla en god ton och inte innehålla svordomar. Användare som inte följer länsstyrelsens regler kan komma att blockeras.

Det är länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg och kommentarer som tas bort eller döljs. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss