Insynsrådet

Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av nio ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Insynsrådets medlemmar:

Göran Enander, landshövding och insynsrådets ordförande

Marlene Burwick, riksdagsledamot (S)

Mariet Ghadimi, verksamhetsledare Tjejers rätt i samhället, TRIS

Björn-Gunnar Lagström, vd för Upplandsstiftelsen

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning

Jessika Roswall, riksdagsledamot (M)

Solveig Zander, riksdagsledamot (C)

Kontakt