Insynsrådet

Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av åtta ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Insynsrådets medlemmar:

Från vänster i bild:

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Catarina Deremar, riksdagsledamot

Margaretha Svensson-Paras, före detta direktor Stadsmissionen Uppsala

Stefan Attefall, landshövding tillika insynsrådets ordförande

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet

Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot

Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Marlene Burwick, direktör för public affairs på St1 (ej med på bild)

Insynsrådet

Bild på alla medlemmar i Insynsrådet.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss