Insynsrådet

Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av åtta ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Insynsrådets medlemmar:

Cecilia Magnusson, t.f landshövding från och med 1 mars 2023 och ordförande. Ej med på bild.

Göran Enander, landshövding och insynsrådets ordförande (landshövding ordförande fram till den 28 februari 2023)

Marlene Burwick, direktör för public affairs på St1

Catarina Deremar, riksdagsledamot

Jessika Roswall, riksdagsledamot

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet

Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Margaretha Svensson-Paras, före detta direktor Stadsmissionen Uppsala

Insynsrådet

Foto på alla medlemmar i Insynsrådet.

Kontakt