Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insynsrådet

Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av åtta ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Insynsrådets medlemmar:

Göran Enander, landshövding och insynsrådets ordförande

Marlene Burwick, direktör för public affairs på St1

Catarina Deremar, riksdagsledamot

Jessika Roswall, riksdagsledamot

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet

Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Margaretha Svensson-Paras, före detta direktor Stadsmissionen Uppsala

Insynsrådet

Foto på alla medlemmar i Insynsrådet.

Kontakt