Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsrådet

Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av åtta ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Insynsrådets medlemmar:

Göran Enander, landshövding och insynsrådets ordförande

Marlene Burwick, riksdagsledamot

Catarina Deremar, riksdagsledamot

Jessika Roswall, riksdagsledamot

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet

Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Margaretha Svensson-Paras, direktor Stadsmissionen Uppsala

Kontakt